Aktuellt

Båttrafik i hamnområdet

På insida av brygga 3  ligger en bubbelläns som utgör gränsen för arbetsområdet. Ingen båttrafik får ske innanför brygga 3, med undantag för de som ska ta sig till sin bryggplats vid brygga 3. Bubbellänsen förhindrar partiklar från saneringen gå ut i övriga viken.

Bryggorna

Nu är bryggorna klar för att börja användas för säsongen 2019. Saneringsentreprenören har flyttat brygga 1 och 2 så att de ligger efter bygga 3.

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år. Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls onsdagen den 17 april i Eklund i Bestorp. Enligt kallelse till årsmötet. Protokoll årsmote-2019-04-17, Verksamhetsberattelse-2018 samt Presentationen som redovisades på mötet.

Båtramp i Hovetorp

Bestorps Båtklubbs medlemmar får gratis använda Hovetorps båtklubbs båtramp tills saneringen är klar. Hovetorps båtklubb har sin ramp på andra sidan kanalen, dvs åk över bron först. Båtrampen närmast slussarna den är Kinda kanals, så där gäller de regler som står vi den båtrampen. För att få använda Hovetorps båtramp ska din båt ska vara försedd med Bestorps Båtklubbs märketikett. Samma märketikett som din båt ska ha när den ligger vid våra bryggplatser, så de flesta båtar bör redan vara märkta.

Märketikett för den som saknar kan hämtas efter överenskommelse om tidpunkt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Ramp för gäster

Gäster som brukar använda Bestorps Båtklubbs ramp får mot betalning använda Hovetorps båtklubbs eller Brokinds Båtklubb ramper tills saneringen är klar i Bestorp.

Förvaring av båtvagnar under sommaren

Vi har ställt frågan till Hovetorps båtklubb om möjlighet att få hyra plats för förvaring av båtvagnar under sommaren. Vi uppdaterar information på hemsidan när vi fått besked.

Saneringen

Saneringen pågår och Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Vi uppdaterar bildgalleriet vart efter sanerings fortskrider.
Så skicka oss gärna bilder så fyller vi på.

Kalendarium

Kalendarium och information om allmänna arbetsdagar är uppdaterat för 2019.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Sanering pga markförorening

Informationsmöte

Linköpings kommun höll ett öppet informationsmöte för allmänheten om den kommande saneringen vid före detta Bestorps såg, tisdagen den 29 januari i Eklunda.

Här finns informationen som presenterade på informationsmötet den 29 januari.

Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som nu sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Saneringen har startat

Kommunen har fått alla tillstånd och arbetet med saneringen rullar nu på steg för steg.
Båthuset är rivet och borta… just nu är bara fundamenten kvar.
Nu är alla träd som ska bort inför saneringen också borta och etableringen med byggbodar har inletts. En gång är skapad från parkering vid Sågarholmen till brygga 3.

Vi kommer försöka samla ihop lite bilder vart efter sanerings arbetet fortskrider. Så skicka oss gärna bilder så fyller vi på i bildgalleriet.

Svevia som är entreprenör har gjort en kort informationsvideo.

Järnvägsövergång vid båthamnen

Trafikverket har inlett arbetet med att skapa en järnvägsövergången borta vid båthamnen, den gamla vägen. Denna kommer bara användas för transporter kopplat till saneringen och inte var tillgänglig för annan trafik.

Båtklubben vår och sommar 2019

Bryggplats medlemmar ska enligt det som upphandlats kunna använda sin bryggplats under säsongen 2019. Brygga 1 och 2 flyttas och läggs efter brygga 3, under saneringen. Brygga 3 kommer nås via en gång som skapas av kommunens entreprenör utanför det område som saneras.

Tillgång till båtramp och hamnområdet

Efter 15 oktober 2018 fungerar inte längre mobil öppning och det kommer inte finnas någon nyckel att låna i affären. Det kommer inte finnas någon båtramp i Bestorp under våren och sommaren 2019, så varje medlem får lösa sjösättning själva. Vi har överenskommit med Hovetorps båtklubb så att våra medlemmar får använda deras båtramp under säsongen 2019, mer information om detta kommer.

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben inför och under saneringen.

Informationskanaler

Vi uppdaterar löpande denna informationen, utifrån frågor som inkommer. Så att alla får samma information och förutsättningar. Skicka frågor till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sanering pga markförorening

Diverse information

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset. Mobil öppning kommer inte vara tillgänglig under vår och sommar säsongen 2019.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information