Aktuellt

Gemensam sjösättning 28 april

Båtsässongen börjar, så lördagen den 28 april klockan 08.00 tas alla båtar och båtvagnar ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.
Då det är sista gången vi plockar ut båtarna ur det gamla båthuset, så planerar vi lite extra aktiviteter i samband med detta. Så håll koll på hemsidan för mera information senare…

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben under saneringen.

Allmän arbetsdag

Nästa allmänna arbetsdagen lördagen den 12 maj. Anmäl dig via allmänna arbetsdagar 2018. Vi provar att göra anmälan via Svenska Båtunionens schema system.

Årsmöte 2018

Årsmötet var i klubbhuset torsdagen den 22 mars klockan 19.30 i Båthamnen Bestorp.
Nu finns Utkast till Årsmötesprotokoll-2018 samt Verksamhetsberättelse-2017

Årsplanering

Nu finns årets kalendarium och allmänna arbetsdagar planlagda, så passa på att boka in tiderna i kalendern.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Klubbhuset

Vattnet i båthamnen inkl klubbhuset är avstängt under vintern. Detta för att inget ska frysa sönder när det är minusgrader. Vår vattenledning och kranar inte är gjorda för vinterbruk.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Markförorening / sanering

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Information om båtklubben under saneringen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Markförorening / sanering

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa 0725648644.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information