Aktuellt

Extra medlemsmöte

Styrelsen för Bestorps Båtklubb hade extra medlemsmöte. tisdagen den 10 december 2019 (direkt efter kommunens informationsmöte, se nedan). Ärenden som behandlas framgår av föredragningslistan. Presentationen som visade på extramötet.

Informationsmöte om saneringen

Linköpings kommun höll ett bra och informativt informationsmöte tisdag den 10 december 2019 i Eklunda, Bestorp.

Information från Kommunen om om sanering vid Bestorps båthamn. Nyhet från kommunen omatt Sanering i Bestorp på väg att avslutas.

Inför vinter 2019

Saneringen börjar gå mot sitt slut, för året. Det kvarstår lite återställning som kommer ske nästa vår.  Klubbhuset är tillbaka på sin plats, med el och vvs inkopplat.

Båthuset är klart och har tagits i bruk för vinterförvaring se nedan.
Leverantör är Tectum och byggentreprenör Åhlen & Ekeroth. Onsdagen den 20 november monterades stommen. Arbetet  gick i rask takt och båthuset färdigställdes 10 dagar. Torsdagen den 5 december genomförde vi besiktning av båthuset, med enstaka anmärkning som nu är åtgärdade. Du kan se det arbetet gjorts i vårt bildgalleri.

Det tar ytterligare en tid innan ni medlemmar kan börja rör er på hamnområdet, då besiktning av saneringen inte är genomförd ännu. Så igen upptagning på egen hand av båtar eller annan användning. Användning bara på de tider styrelsen meddelar via hemsidan.

Vinterförvaring

Vinterförvaring i båthuset genomfördes lördagen den 7 december. Upptagning av båtar via den nya båtrampen gjordes samtidigt som inläggningen i båthuset.
Vi kommer även ha inläggning lördagen den 14 december 09:00, utifrån återkoppling från medlemmar.

Ingen vinterförvaring i hamnområdet denna vintern. Klubben hade ordnat tillfällig uppställningsplats strax utanför Bestorp, där förvaring kunde ske tills båten läggas in i båthuset eller ligger kvar över vintern. Avgift för vinternförvaring är 250kr. Möjlighet att ställa upp fler båtar där är avslutad.

Avgiften i båthuset kommer styras utifrån klassindelning för båthusplats. I medlemsregistret kan du se och justera dina båtuppgifter som styr båthusplatsavgiften. Medlem som har båthusplats, men inte använder den denna vintern 2019/2020 kommer bara behöva betala halva avgiften.

Båtramp

Bestorps Båtklubbs medlemmar får gratis använda Hovetorps båtklubbs båtramp tills saneringen är klar, om båten är märkt med Bestorps Båtklubbs märketikett.
Mer information om båtramp och märketikett.  Vår egen båtramp blir tillgänglig först efter att saneringen är klar i slutet av december.

Gäster som brukar använda Bestorps Båtklubbs ramp får mot betalning använda Hovetorps båtklubbs eller Brokinds Båtklubb ramper tills saneringen är klar i Bestorp.

Båtklubben under saneringen

Så här fungerar båtklubben under saneringen som tex bryggor, parkering mm. Här finns även information om själva saneringen. I bildgalleriet finns delar av saneringen dokumenterad.

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år. Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Kalendarium

Kalendarium och information om allmänna arbetsdagar är uppdaterat för 2019.

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls onsdagen den 17 april i Eklund i Bestorp. Enligt kallelse till årsmötet. Protokoll årsmote-2019-04-17, Verksamhetsberattelse-2018 samt Presentationen som redovisades på mötet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Sanering pga markförorening

Saneringen pågår och Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben inför och under saneringen.

Mera information om saneringsarbetet och markföroreningar i båthamnsområdet.

Bildgalleri

Vi uppdaterar bildgalleriet vart efter saneringen fortskrider. Skicka oss gärna bilder till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så fyller vi på.

Informationskanaler

Vi uppdaterar löpande hemsidan, utifrån frågor som inkommer. Så att alla får samma information och förutsättningar. Skicka frågor till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Informationsmöte

Linköpings kommun höll ett öppet informationsmöte för allmänheten om den kommande saneringen vid före detta Bestorps såg, tisdagen den 29 januari i Eklunda.

Här finns informationen som presenterade på informationsmötet den 29 januari.

Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som nu sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Svevia som är entreprenör har gjort en kort informationsvideo.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sanering pga markförorening

Diverse information

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset. Mobil öppning kommer inte vara tillgänglig under vår och sommar säsongen 2019.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information