Aktuellt

God fortsättning på 2020

Vi önskar alla vår medlemmar god fortsättning på 2020.
Under 2020 ser vi fram emot tillgång till vår båthamn, nytt fint båthus, ny ramp och mycket mera.

Årsavisering

Årsaviserna skickades ut via e-post 6 januari, kommer några dagar senare till de som saknar e-post. Har du inte fått årsavin från oss, så hör av dig snarast.
Det är en del förändring på årsaviseringen, utifrån beslut på årsmötet 2019. Så läs gärna beskrivning av årsaviseringen.

Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte hölls tisdagen den 10 december 2019. Behandlade ärenden framgår av föredragningslistan. Presentationen som visade på extramötet.

Informationsmöte om saneringen

Linköpings kommun genomförde ett bra och informativt informationsmöte tisdag den 10 december 2019 i Eklunda, Bestorp.

Mera information från Kommunen om den genomförda sanering vid Bestorps båthamn och information om att Sanering i Bestorp på väg att avslutas.

Vinter 2019/2020

Saneringen är slut för året. Det kvarstår lite återställning som kommer ske våren 2020.

Klubbhuset är tillbaka på sin plats, med el och vvs inkopplat. Båthuset är klart och har tagits i bruk för vinterförvaring se nedan.
Leverantör är Tectum och byggentreprenör Åhlen & Ekeroth. Onsdagen den 20 november monterades stommen, där efter gick arbetet i rask takt, båthuset färdigställdes 10 dagar. Torsdagen den 5 december genomfördes besiktning av båthuset, med enstaka anmärkning som åtgärdades direkt. Vi har dokumenterat arbetet i vårt bildgalleri.

Det är nu fritt att rör sig i hamnområdet. Undvik de icke hårdgjorda ytorna, de har inte satt sig ännu och i vår kommer det justeras och läggas på matjord för gräsmatta.

Vinterförvaring

Vinterförvaring i båthuset genomfördes lördagen den 7 december samt 14 december. Upptagning av båtar via den nya båtrampen gjordes samtidigt som inläggningen i båthuset.

Ingen vinterförvaring i hamnområdet denna vintern. Klubben hade ordnat tillfällig uppställningsplats strax utanför Bestorp, där förvaring kunde ske tills båten läggas in i båthuset eller ligger kvar över vintern. Avgift för vinternförvaring är 300kr. Möjlighet att ställa upp fler båtar där är avslutad.

Avgiften i båthuset kommer styras utifrån klassindelning för båthusplats. I medlemsregistret kan du se och justera dina båtuppgifter som styr båthusplatsavgiften. Medlem som har båthusplats, men inte använder den denna vintern 2019/2020 kommer bara behöva betala halva avgiften.

Båtramp

Vår egen båtramp är nu tillgänglig.

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år. Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Kalendarium

Kalendarium och information om allmänna arbetsdagar är uppdaterat för 2019.

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls onsdagen den 17 april i Eklund i Bestorp. Enligt kallelse till årsmötet. Protokoll årsmote-2019-04-17, Verksamhetsberattelse-2018 samt Presentationen som redovisades på mötet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Sanering pga markförorening

Saneringen pågår och Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben inför och under saneringen.

Mera information om saneringsarbetet och markföroreningar i båthamnsområdet.

Bildgalleri

Vi uppdaterar bildgalleriet vart efter saneringen fortskrider. Skicka oss gärna bilder till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så fyller vi på.

Informationskanaler

Vi uppdaterar löpande hemsidan, utifrån frågor som inkommer. Så att alla får samma information och förutsättningar. Skicka frågor till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Informationsmöte

Linköpings kommun höll ett öppet informationsmöte för allmänheten om den kommande saneringen vid före detta Bestorps såg, tisdagen den 29 januari i Eklunda.

Här finns informationen som presenterade på informationsmötet den 29 januari.

Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som nu sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Svevia som är entreprenör har gjort en kort informationsvideo.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sanering pga markförorening

Diverse information

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset. Mobil öppning kommer inte vara tillgänglig under vår och sommar säsongen 2019.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information