Aktuellt

Båtsäsongen 2017 är slut

I alla fall för de flesta av oss, några fiskeentusiaster kör på in i det sista.

Vi har nu stängt av vattnet i båthamnen inkl klubbhuset, då vintern gjort sitt intåg med minusgrader i flera dagar.

Gemensamma inläggning i båthuset

Gemensam inläggning i båthuset genomfördes lördagen den 7 oktober.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Markförorening / sanering

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har nu beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

Vi kan med glädje berätta att via nu fått ett beslut om att det blir sanering och när. Så nu kan via tillsammans börja planera inför saneringen men framför allt för hur vår båtklubb ska fungera efter saneringen. Väntan på besked har satt oss i lite vakuum ett tag, svårt att planera och göra saker utan att veta hur framtiden ser ut.

Vi kommer från styrelsen ha träffar med kommunen för att delta i planeringen runt saneringen, så vi återkommer med information löpande vartefter planerna växer fram.

Vi kommer inom kort att skicka ut en enkät via e-post med frågor om båtklubben. Det är jätteviktigt för oss i styrelsen att ha en så god kunskap som möjligt om dina åsikter. Det är ju utifrån dem som vi nu tillsammans ska bygga en ren, användbar och vacker båthamn.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Markförorening / sanering

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa 0725648644.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Medlemsenkät 2012

Sammanställningen av medlemsenkäten 2012.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information