Aktuellt

Rivning av båthuset

Kommunen har fått alla tillstånd nu så nu börjar arbetet med saneringen rulla igång.
Startar med rivning av interiörerna 3 december, fortsätter sedan med nedmonteringen av själva stommen.  Hela rivningsarbetet ska vara avslutat senast 14 december.

Järnvägsövergång vid båthamnen

Trafikverket inleder arbetet med att skapa en järnvägsövergången borta vid båthamnen, den gamla vägen. Denna kommer bara användas för transporter kopplat till saneringen och inte var tillgänglig för annan trafik.

Information från kommunen

Kommunen kommer hålla ett informationsmöte för allmänheten kring saneringen på plats i Bestorp i den 29 januari.

Tillgång till båtramp och hamnområdet

Efter 15 oktober 2018 fungerar inte längre mobil öppning och det kommer inte finnas någon nyckel att låna i affären. Båtklubben har formellt inte längre tillgång till hamnområdet (inkl bryggorna) och därmed inte heller våra medlemmar.  Se sanering.

Informationskanaler

Vi uppdaterar löpande denna informationen, utifrån frågor som inkommer. Så att alla får samma information och förutsättningar. Skicka frågor till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Sanering pga markförorening

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben inför och under saneringen.

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sanering pga markförorening

Diverse information

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information