Aktuellt

 Allmän arbetsdag

Nästa allmänna arbetsdagen är den 17 september. I vårt kalendarium hittar du alla information om den och kommande arbetsdagar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Diverse information

Klubben söker en ny arbetsledare

Har du intresse av att vara med och bidra i klubben så söker vi nu en ny arbetsledare. Det är våra arbetsledare som håller i arbetet på den allmänna arbetsdagarna. För mera information och/eller anmälan av intresse kontakta Petter Wern, se kontaktuppgifter.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa 0725648644.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Medlemsenkät 2012

Sammanställningen av medlemsenkäten 2012.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information

Markförorening / sanering

Informationsmöte i Eklunda 29 juni

Kommunen genomförde ett informationsmöte om f.d. Bestorp såg 29 juni-2016.
Verksamheten vid f.d. Bestorp såg har lett till markföroreningar, vilket tidigare undersökningar har visat. Under hösten och våren 2015/2016 har ytterligare undersökningar på mark och sediment genomförts på området kring det som idag används som båthus. Vid mötet redogjordes resultaten från undersökningarna och förslag på åtgärdsalternativ presenteras.

Kontakt för frågor Malin Johansson, teknik- och samhällsbyggnadskontoret, telefon 013-20 62 95

Pilotförsök med sediment avvattning

Under vecka 22 genomförde kommunens projektör Tyrens ett pilotförsök med avvattning av sediment från sjön. De byggde en vall i kanten på fotbollsplan emot vägen, där försöket genomfördes. Det är en del i att se hur sedimenten kan avvattnas i samband med en sanering.

Kompletterande undersökning i april 2016

I börja av vecka 14 genomfördes lite kompletterande undersökningar vid infarten emot båthamnsområdet samt på andra sidan vägen. Pinnar är uppsatta på det aktuella området.

Fortsatt arbete

Medlemmar i Båtklubbens styrelse kommer vara delaktiga i kommunens projekteringsarbete som nu kommer inledas. Det projekteringsunderlag som tas fram kommer sedan utgöra underlag för kommunens bidragsansökan för att genomföra saneringen. Styrelsen kommer försöka att fortlöpande hålla våra medlemmar informerade.

Kompletterande undersökning i mars 2016

Under början av mars gjordes lite kompletterande undersökning vid infarten emot båthamnsområdet. Pinnar med blå topp markerar aktuellt område.

Redovisning av genomförda markundersökningar hösten 2015

Kommunen har gjort en kort summering av de under hösten 2015 genomförda markundersökningen för våra medlemmar i båtklubben, som vi redovisar här i sin helhet.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Markförorening / sanering