Aktuellt

Störning i mobil öppning

Åskan i måndags den 30 juli slog tyvärr sönder kraftaggregatet klubbens mobil öppning. Batterierna i kraftaggregatet räckte fram till onsdag kväll, då sista inpasseringen gjordes enligt loggen. Första felanmälan gjordes torsdag lunch den 2 juli.

Vi har tillfälligt löst den mobil öppning med ett tillfälligt kraftaggregatet, det kan medföra ev störningar, en konsekvens just nu är att det inte tutar upptaget utan samtalet bryts direkt samtidigt som dörren öppnas.

Endast tillfällig uppställning av båtvagnar/båtar i hamnområdet

Under perioden 1 juni tom 15 september får båtvagnar/båt endast stå tillfälligt uppställda (2 dygn) på båtklubbens område. Ingen permanent uppställning får ske under perioden.

Båtvagnar som stod på den oklippta ytan har ställts in  båthuset.

Märkning av båten

Du har väl inte missat att förse din båt med båtklubbens märketikett?

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Nytt nummer mobil öppning

Nytt nummer 0725078272 för “Mobil öppning av klubbhuset” gäller from 2018-05-18.
Skanna vår QRCode med din mobil, för att spara ner det nya telefonnumret som en kontakt i din mobil.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Markförorening / sanering

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben under saneringen.

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Markförorening / sanering

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset.

Årsmöte 2018

Årsmötet var i klubbhuset torsdagen den 22 mars klockan 19.30 i Båthamnen Bestorp.
Nu finns Utkast till Årsmötesprotokoll-2018 samt Verksamhetsberättelse-2017

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information