Aktuellt

Gemensam sjösättning 29 april

Båtsässongen börjar, på lördagen den 29 april klockan 08.00 tas alla båtar och båtvagnar ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Sjösättning med kranbil

Sjösättning med hjälp av kranbil sker i år lördagen den 29 april kl. 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, kranbilen kommer ca.08.00.

Nästa allmänna arbetsdag lördag den  13 maj

Se allmänna arbetsdagar 2017 för mera information.

Årsmöte 2017

Årsmöte hölls i klubbhuset torsdagen den 16 mars klockan 19.30 i Båthamnen Bestorp. Protokoll årsmöte 2017Verksamhetsberättelse-2016.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa 0725648644.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Medlemsenkät 2012

Sammanställningen av medlemsenkäten 2012.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information

Markförorening / sanering

Sanering av båthamnen framflyttad

I augusti 2016 ansökte Linköpings kommun till Naturvårdsverket om statsbidrag för sanering av det före detta sågverksområdet i Bestorp, nu mera båthamnen. Kommunen fick inga pengar för 2017, men kommer på nytt och hoppas få pengar 2018.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Markförorening / sanering