Aktuellt

Årsmöte 2017

Välkommen på årsmöte i klubbhuset torsdagen den 16 mars klockan 19.30 i Båthamnen Bestorp. Se kallelse till årsmötet.

Årsavisering

Den 8 januari så genomfördes årsaviseringen för alla medlemmar via epost. Ni som inte lämnat epostadress fick årsfakturan via vanlig brevgång några dagar senare.

Om du är medlem och inte fått någon årsfaktura från oss, så kontakta oss snarast via styrelsen@bestopsbatklubb.se

Avgiftsförändring

Avgifterna justeras fr.o.m årsskiftet 2016/2017, utifrån beslut på mötet.
Medlemsavgift förblir oförändrade 350kr
Bryggavgift höjs från 315kr/m till 350kr/m
Vinterförvaring utifrån vikt för båt inklusive vagn förändras enligt nedan:
Under 1 ton höjs från 200kr till 500kr, förvaras uppe eller nere.
Över 1 ton höjs från 300kr till 1000kr, förvaras i långskeppet nere

I mötesprotokollet finns mera information kring beslut på mötet.

Extra medlemsmöte

Nu är protokollet från det extra medlemsmötet den 18 oktober klart.
Målet var att få inriktningsbeslut kring utformningen av den framtida båthamnen. Information gavs kring planerad sanering och hur båtklubben kan fungerar under en sanering. Olika alternativ redovisades för utformning av båthamnen och vilka avgifter de kunde medföra.

Här finns presentation från extra medlemsmöte. Några bilder från kommunens underlag som visades på mötet, får vi inte publicera på hemsidan. De är därför borttagna i den här presentationen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Markförorening / sanering

Sanering av båthamnen framflyttad

I augusti 2016 ansökte Linköpings kommun till Naturvårdsverket om statsbidrag för sanering av det före detta sågverksområdet i Bestorp, nu mera båthamnen. Kommunen fick inga pengar för 2017, men kommer på nytt och hoppas få pengar 2018.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Markförorening / sanering

Diverse information

Klubben söker en ny arbetsledare

Har du intresse av att vara med och bidra i klubben så söker vi nu en ny arbetsledare. Det är våra arbetsledare som håller i arbetet på den allmänna arbetsdagarna. För mera information och/eller anmälan av intresse kontakta Petter Wern, se kontaktuppgifter.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa 0725648644.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Medlemsenkät 2012

Sammanställningen av medlemsenkäten 2012.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information