Aktuellt

Medlemsenkät

Styrelsen har tagit fram en medlemsenkät med syfte att ge stöd för klubbens fortsatta utveckling. Vi hoppas att du har möjlighet och intresse av att fylla i medlemsenkäten.

Fyra Trisslotter kommer lottas ut bland de medlemmar som besvarar enkäten senast den 8 oktober.

Allmän arbetsdag

Nästa allmänna arbetsdag lördag den 23 september
Se allmänna arbetsdagar 2017 för mera information.

Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus

Båtsäsongen börjar gå mot sitt slut. Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus sker lördagen den 23 september 09.00 då tas alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Båthusplatskö

Vi har för närvarande möjlighet att erbjuda vinterförvaring i båthuset till mindre båtar så väl med som utan båtvagn. Anmäl dig till båthusplatskön.

Upptagning med kranbil

Upptagning med hjälp av kranbil sker i år lördagen den 30 september 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, kranbilen kommer ca.08.00.

Gemensamma inläggning i båthuset

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 7 oktober 08:00. Då läggs alla båtar in i båthuset. Som medlem med båthusplats så deltar du själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Årsmöte 2017

Årsmöte hölls i klubbhuset torsdagen den 16 mars klockan 19.30 i Båthamnen Bestorp. Protokoll årsmöte 2017Verksamhetsberättelse-2016.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Markförorening / sanering

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har nu beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

Vi kan med glädje berätta att via nu fått ett beslut om att det blir sanering och när. Så nu kan via tillsammans börja planera inför saneringen men framför allt för hur vår båtklubb ska fungera efter saneringen. Väntan på besked har satt oss i lite vakuum ett tag, svårt att planera och göra saker utan att veta hur framtiden ser ut.

Vi kommer från styrelsen ha träffar med kommunen för att delta i planeringen runt saneringen, så vi återkommer med information löpande vartefter planerna växer fram.

Vi kommer inom kort att skicka ut en enkät via e-post med frågor om båtklubben. Det är jätteviktigt för oss i styrelsen att ha en så god kunskap som möjligt om dina åsikter. Det är ju utifrån dem som vi nu tillsammans ska bygga en ren, användbar och vacker båthamn.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Markförorening / sanering

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa 0725648644.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Medlemsenkät 2012

Sammanställningen av medlemsenkäten 2012.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information