Aktuellt

Saneringen i båthamnen

Här finns information om hur båtklubben fungerar under saneringen samt även information om själva saneringen.
Första synliga tecknen på nytt båthus är att fundamenten till det finns i båthamnen, se bildgalleriet.

Depositionsränta

Enkäten med erbjudande om depositionsränta (förskottsbetalning/ medlemslån) för bryggplatsmedlemmar är nu avslutad. Här finns information om depositionsränta och resultat av enkäten.

Båttrafik i hamnområdet

På insida av brygga 3  ligger en bubbelläns som utgör gränsen för arbetsområdet. Ingen båttrafik får ske innanför brygga 3, med undantag för de som ska ta sig till sin bryggplats vid brygga 3. Bubbellänsen förhindrar partiklar från saneringen gå ut i övriga viken.
För bryggplats 301 – 313 gäller speciella hänsynsregler

Ingen båttrafik i närheten av de bojar (bunkar) som ligger rakt över viken innanför brygga 3, i dessa bojar är högspänningsledningen upplyft.

Sjunktimmer i hamnområdet

Det har dykt upp sjunktimmer senast vid bryggplats 151. Det kan ev dyka upp på fler ställen pga pågående muddring. Saneringsentreprenören Svevia försöker ta hand om det som ev dyker upp direkt. Men ser ni något sjunktimmer så rapportera till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så informerar vi Svevia.

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år. Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Båtramp i Hovetorp

Bestorps Båtklubbs medlemmar får gratis använda Hovetorps båtklubbs båtramp tills saneringen är klar. Hovetorps båtklubb har sin ramp på andra sidan kanalen, dvs åk över bron först. Båtrampen närmast slussarna den är Kinda kanals, så där gäller de regler som står vi den båtrampen. För att få använda Hovetorps båtramp ska din båt ska vara försedd med Bestorps Båtklubbs märketikett. Samma märketikett som din båt ska ha när den ligger vid våra bryggplatser, så de flesta båtar bör redan vara märkta.

Du som saknar märketikett kan få den via brev till hemadress för 15kr (brev+porto) alternativ hämta den i Bestorp efter överenskommelse om tidpunkt, skicka namn,  medlemsnr och önskat sätt du vill få märketiketten på till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Ramp för gäster

Gäster som brukar använda Bestorps Båtklubbs ramp får mot betalning använda Hovetorps båtklubbs eller Brokinds Båtklubb ramper tills saneringen är klar i Bestorp.

Förvaring av båtvagnar under sommaren

Det kommer inte finnas möjlighet till sommarförvaring av båtvagnar hos Hovetorps båtklubb. Så sommarförvaring av vagnar får lösas av resp medlem själv.

Bryggorna

Bryggorna kan användas under säsongen 2019. Saneringsentreprenören har flyttat brygga 1 och 2 så att de ligger efter bygga 3.

Kalendarium

Kalendarium och information om allmänna arbetsdagar är uppdaterat för 2019.

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls onsdagen den 17 april i Eklund i Bestorp. Enligt kallelse till årsmötet. Protokoll årsmote-2019-04-17, Verksamhetsberattelse-2018 samt Presentationen som redovisades på mötet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Sanering pga markförorening

Saneringen pågår och Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben inför och under saneringen.

Mera information om saneringsarbetet och markföroreningar i båthamnsområdet.

Bildgalleri

Vi uppdaterar bildgalleriet vart efter saneringen fortskrider. Skicka oss gärna bilder till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så fyller vi på.

Informationskanaler

Vi uppdaterar löpande hemsidan, utifrån frågor som inkommer. Så att alla får samma information och förutsättningar. Skicka frågor till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Informationsmöte

Linköpings kommun höll ett öppet informationsmöte för allmänheten om den kommande saneringen vid före detta Bestorps såg, tisdagen den 29 januari i Eklunda.

Här finns informationen som presenterade på informationsmötet den 29 januari.

Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som nu sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Svevia som är entreprenör har gjort en kort informationsvideo.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sanering pga markförorening

Diverse information

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset. Mobil öppning kommer inte vara tillgänglig under vår och sommar säsongen 2019.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information