Aktuellt

Budgivning

Vi behöver tömma hamnområdet, så lämna bud på det som finns kvar. Det har tillkommit lite prylar samt finns kvar lite som inte avyttrats ännu. Lämna bud på omärkt utrustning samt annat på båtklubbsområdet före den 14 oktober 22:00 (avslutas 5 min efter sista lämnade bud). Budgivningen är öppen för båtklubbens medlemmar samt nu även för Facebook gruppen Bestorp köp o sälj.

Information från kommunen

Kommunen väntar nu bara på rivningslov sedan rivs båthuset så snart som möjligt. Beslut om rivningslov förväntas tas den 20 oktober.
Kommunen planerar ett informationsmöte kring saneringen på plats i Bestorp i slutet av januari.

Tömning av hamnområdet

Det är varje medlems ansvar att ta del av informationen som båtklubben publicerar här på hemsidan, då saneringen nu närmar sig.

Lördagen den 22 september  genomfördes tömning av båthuset. Allt som fanns i båthuset har flyttas ut på båtklubbsområdet.

Inget får förvaras på hamnområdet (inkl bryggor) from 15 oktober 2018, pga kommande sanering. Kvarvarande båtar/båtvagnar och övrigt märkt utrustning på hamnområdet (inkl brygggor) kommer bortforslas på resp ägares bekostnad.

Omärkt utrustning som finns kvar på hamnområdet (inkl bryggor) övergår from 5 oktober i båtklubbens ägo och kommer försäljas eller kastas.

Båtar ska vara märkta med båtklubbens märketikett.  Båtvagn utan märkt båt på ska ha separat märkning med minst namn, medlemsnummer och telefonnummer. Båtklubbens märketiketter finns att hämta i klubbhuset samt lista för att anmäla märkningen.

Vinterförvaring ute

Båtklubben ordnade en mindre yta för förvarning utomhus för 200kr per båt. Gemensam uppläggning genomfördes lördagen den 13 oktober, på uppställningsplatsen strax utanför Bestorp.

Tillgång till båtramp och hamnområdet

Efter 15 oktober 2018 fungerar inte längre mobil öppning och det kommer inte finnas någon nyckel att låna i affären. Båtklubben har formellt inte längre tillgång till hamnområdet (inkl bryggorna) och därmed inte heller våra medlemmar.  Se kommande sanering

Allmän arbetsdag

Ingen mera allmänna arbetsdag 2018, se allmänna arbetsdagar 2018 för mera information.

Informationskanaler

Vi uppdaterar löpande denna informationen, utifrån frågor som inkommer. Så att alla får samma information och förutsättningar. Skicka frågor till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Sanering pga markförorening

Båtklubben under saneringen

Information om båtklubben inför och under saneringen.

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

För mera information se Markföroreningar i båthamnsområdet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sanering pga markförorening

Diverse information

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När bryggplats sedan erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Byten av bryggplatser

Antalet båtar som behöver bryggplatser som är 2,4-2,5 meter ökar, varför styrelsen kommer genomföra en del bryggplatsbyten framåt.

Ingen bryggplats är personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande. Styrelsens uppdrag från er som medlemmar är att försöka ordna så att så många medlemmar som möjligt, får ha en bryggplats som passar deras båt, i enlighet med beslut på klubbens årsmöte 2013.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt fr.o.m 2013 aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information