Båtramp och klubbhus

Båtramp

Hamnskiss_logga-webb.pngUnder saneringen finns ingen båtramp.

Normalläge: Du behöver bomnyckel, för att kunna använda båtklubbens båtramp.
Utlåning av bomnyckel gör i första hand av ICA affären i Bestorp. På anslagstavlan i båthamnen finns även namn på några personer som också har bomnyckel.

Lånet av bomnyckel är personligt och den ska återlämnas inom 1 timme.
Icke medlemmar betalar 100kr för att låna bomnyckel.
Medlemmar får låna bomnyckel utan kostnad.
Som medlem har du möjlighet att öppna klubbhuset med mobiltelefon för att ha fri tillgång dygnet runt, se nedan.

Klubbhuset inkl bomnyckel via mobiltelefon

Via mobiltelefon kan du som medlem få tillgång till klubbhuset och därmed också bomnyckel dygnet runt. Du får använda klubbhuset inkl utrustning, i upp till en 1 timme, när det inte är bokat. Längre tid bokas via epost till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, ange datum, tid och medlemsnummer.

I klubbhuset finns bomnyckel, vattentoalett, dusch, spis och diskbänk.
Vattnet och därmed toaletten är avstängt vintertid, så länge det är minusgrader.

Medlem som använder klubbhuset ansvarar för att hålla snyggt och rent, så väl lokalen som utrustning i lokalen.

Det är ett mobiltelefonnummer per medlem för öppning av klubbhuset, då medlemskapet och ansvaret som följer med detta är personligt. Delar du båt med någon så kan den också ansöka om att bli medlem, för att få tillgång till klubbhuset via sin egen mobiltelefon.

I Bestorps Båtklubbs regler hittar detaljerad information kring tillgång till klubbhuset inkl bomnyckel, se mobilöppning av klubbhuset.

Lån av klubbhus

Nedanstående tider är klubbhuset bokat, utöver klubbens egna aktiviteter enligt kalendarium.

Datum Tid Medlemsnr

Mobil öppning

Du öppnar dörren till klubbhuset genom att ringa till 0725078272 när du står på trappan till klubbhuset. När du får upptagetton i mobilen så kan du öppna dörren.
Lägga in 0725078272 som kontakt mobilen så har du alltid numret tillgängligt. Samtalet kostar inte något, då det alltid blir upptaget. OBS Nytt nummer from 2018-05-18 !!!

Aktivera din mobiltelefon

Du aktivera din mobiltelefon för mobilöppning av klubbhuset genom att först läsa reglerna för att få tillgång till klubbhuset.
Sätt in 100kr i engångsavgift på båtklubbens Swish 123 612 21 05 eller bankgiro 5640-1847. Märk betalningen med Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer.
Skicka Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. Bekräftar i e-postmeddelandet att du tagit del av reglerna och betalat in avgiften på bankgirot. Du får svar från oss via e-post så snart ditt mobiltelefonnummer är aktiverat.

Har du mobiltelefon via ditt arbete? Då kan det vara så att det är ett annat telefonnummer än mobilnumret som visas när du ringer. Då är det telefonnumret du ska ange för att kunna öppna dörren.

Byta mobiltelefonnummer

Byte av mobiltelefonnr är kostnadsfritt. För att byta mobiltelefonnr så skicka Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Varför mobil öppning?

Här finner du information om bytet av system från tidigare tagg-system.

Sidan senast ändrad 2019-05-30