Bryggplatser, förtöjning och kanotställ

Bryggplatser

Alla bryggplatser är försedda med Y-bommar. Förtöjning gör du enligt Förtöjning vid Y-bom nedan.

Båtar vid bryggplats ska märkas med båtklubbens märketikett. Märketikett finns att kvittera ut inne i klubbhuset, skriv upp dig på listan i klubbhuset.
Märketiketten placerar du på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan när båten ligger vid bryggan. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Bryggplatsbredd

Nedan finns förteckning över vilken bredder resp bryggplats har. Bredden är räknad från centrum på omgivande Y-bommar. Så beroende på Y-bommens utformning så försvinner några cm på varje sida. Fästet längst ut på bommen tar också upp plats, så beroende på båtens utformning kan större plats krävas.

Platsbredd
i meter
Bryggplatser Antal
1,9 151 1 st
2,0 152-155 4 st
2,1 102-116, 202-207, 252-254, 360-361 26 st
2,2 208-211, 362 5 st
2,3 251 1 st
2,4 101, 156-165, 212-215, 263-264 17 st
2,5 201, 216-218, 255-262, 265-267, 359, 363-365 19 st
2,7 301-304, 314-320, 351, 366 13 st
3,0 305-308, 352-353, 357-358 8 st
3,2 309-311, 354-356 6 st
3,5 312-313 2 st
Summa bryggplatser 102 st

Vilken bryggplatsbredd behöver min båt?

Det finns inget generellt svar, utan det beror på båtens utformning. Y-bommen möter normalt båtskrovet en bit under relingen. Oftast är båten bredast vid reglingen och smalnar av nedåt, men det gäller inte alla båtar. Enklast är att titta på andra likande båtar vid bryggan för att se vilken bredd som behövs.

Planerar du skaffa en större båt eller bytt till en mindre? Då vill du byta till en annan bryggplats.

Vilken bryggplats är min?

Med hjälp av din e-post adress kan du logga in i svenska båtunionens register som vi använder. Där ser du dina uppgifter som bryggplatsnummer mm. Du kan även se övriga medlemmars kontaktuppgifter, för att tex kunna ta kontakt om behov finns, liknade den lista som finns i klubbhuset men digitalt. Första gången väljer du ”Glömt ditt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig

Låna ut din bryggplats

Planerar du att inte använda din bryggplats under hela eller delar av säsongen?  Här hittar då hur du gör för att låna ut din bryggplats.

Förtöjning vid Y-bom

Varje båt ska vara förtöjd vid sin bryggplats på ett betryggande sätt. Förtöjningsmaterialet ska vara anpassat till båtens storlek och karaktär.

Förtöjning vid Y-bom

 1. Förtöj båten som skissen visar, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll.
  Ingen förtöjning får ske emot bryggan.
 2. Avståndet mellan Y-bom och båt skall vara minst 5cm på varje sida. Avståndet är inkl ev fendertar, så att båten ligger helt fri mellan Y-bommarna.
  Större båtar rekommenderas minst 10cm på varje sida och bör använda fendertar på varje sida.
 3. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med gummidämpare av rätt dimension för båten i både för och akter. Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning. Förtöjningen emot Y-bommar får inte ske med metallbeslag, så att Y-bommens galvanisering nöts bort.
 4. Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, med montering så att nötning inte uppstår. Tänk på hur du placerar kättingen på Y-bommen, så att det inte bara är att dra ur sprinten till Y-bommen för att få loss kättingen.
  Vidare rekommenderas att ansluta två och två till samma bom, vilket försvårar transport vid stöldförsök.
  Tillstånd krävs från styrelsens för att få montera fästen för lås mm på bryggorna.
 5. Y-bommarna får förses med tryckimpregnerat virke, typ trallvirke, på den inre triangellika delen, för enklare på – och iland stigning. Ingen åverkan får dock ske på Y-bommarna. Detta sker helt på båtägarens initiativ och bekostnad.

Alla medlemmar äger rätt att vid behov lägga tillfällig förtöjning på annan medlems båt, i syfte att förhindra att båten sliter sig eller ligger och slår.

Se även Regler för Bestorp båtklubb.

Kanotställ

Medlemmar får lägga sin kanot på båtklubbens kanotställ i mån av plats.
Kanoter som läggs på båtklubbens kanotställ ska märkas med båtklubbens märketikett. Märketikett finns att kvittera ut inne i klubbhuset.
Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på kanotskrovet, strax under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig när kanoten ligger på kanotstället. Om märkning pga kanotens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Se även Regler för Bestorp båtklubb.

Sidan senast ändrad 2019-05-21