Hänsynsregler för bryggplats 301 – 313

Muddring planeras pågå i båthamnen måndag till torsdag vecka 19 – 22 (7-30 maj).

När muddring pågår får ingen båttrafik ske inom arbetsområdet, dvs innanför bubbelskärmen.

Har du inte sjösatt din båt, bör du i första hand vänta tills muddringen är klar. Annars kontakta styrelsen@bestorpsbatklubb.se för att i första hand få låna annan bryggplats under perioden.

För att undvika att grumling från muddringsområdet förs ut i sjön gäller följande under hela den aktuella perioden:

  1. Back försiktigt ut båten på lågt motorvarv från bryggplatsen in i arbetsområdet. (Röd pil 1 i bilden)
  2. Vid infart i arbetsområdet, så glid in över bubbelridån utan att ha propellern igång. (Röd pil 2 i bilden)

Utfart från arbetsområdet (gröna pilar på bilden) har mindre påverkan då propellern driver in vattnet i arbetsområdet, så att grumling inte sprids i sjön.

Undvik all manövrering med båten i närheten av bubbelskärmen, utan försök passera rakt över bubbelskärmen.