Klubbdeposition

Nu är det dags att betala in den klubbdepositionen för medlemmar som antagit erbjudandet enligt enkäten.
Vi kallar det nu för klubbdeposition inkl rabatt då vi har bomdeposition sedan innan. Klubbdepositionen är en förskottsbetalning/medlemslån med 4% årlig rabatt på innestående deposition. Vi använder medlemsrabatt utifrån att ränta skulle kunna innebära andra beskattningsregler.
Pengar som du som medlem sätter in som klubbdeposition återbetalas vid ev uppsägning av bryggplats, på samma sätt som befintlig bomdeposition.
Vi skickar ut inbetalningsavi via e-post till alla medlemmar som valt att anta erbjudandet.
Har du några funderingar runt klubbdepositionen så är du välkommen att ta kontakt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Om du som är bryggplatsmedlem missade eller ångrat dig om vill anta erbjudandet så meddela oss via e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se senast den 17 juli, så skickar vi en avi även till dig. Sista betalningsdag är den 31 juli.

Utfall av enkät

Vår enkäten med erbjudande om möjlighet till depositionsränta (förskottsbetalning/ medlemslån) för bryggplatsmedlemmar stängdes den 29 maj och hade då en svarsfrekvensens på 82% av alla bryggplatsmedlemmar.
40 medlemmar antog erbjudandet genom att besvara enkäten, så minsta antal 30 st nåddes med god marginal. Påminnelse skickades via e-post och sms och tiden förlängdes med två dagar, för att nå så många som möjligt.

Beskrivning Depositionsränta / Klubbdeposition

Depositionsränta är en kompletterande finansieringslösning för återställning efter saneringen. Återställning efter sanering är framförallt nytt båthus för vinterförvaring av båtar och sommarförvaring av båtvagnar. Men också ny handikappanpassad gästtoalett i klubbhuset, framdragning av el och dricksvatten till bryggorna.
Depositionsränta innebär att klubben ger dig en lägre avgift mot att du som bryggplatsmedlem utökar din deposition i klubben med 10 000 kr.

Depositionsränta kommer ge de bryggplatsmedlemmar som antog erbjudandet ränta som sänker årsavgifterna. Medlemmen gör en extra insättning på 10 000 kr och får 4% ränta på innestående belopp. Klubben återbetalar till 1000 kr/år (minskning av deposition) och räntan som dras från årsavgiften. Alla medlemmar betalar klubbens ränta till banken via sin medlemsavgift, men de som gjort extra deposition på 10 000 kr får ränteavdrag.

Pengar som du som medlem sätter in (medlemslån) hanteras som depositioner i klubben och återbetalas vid ev uppsägning av bryggplats.

Vi följer plan enligt nedan:

  1. Medlemmar besvarar enkäten om erbjudandet. Genomförd
  2. Kontroll att minst 30 st antagit erbjudandet. Uppnått
  3. Faktura skickas för inbetalning av depositionen 10 000 kr, till de som antagit erbjudandet. (Banklån*)
    * Banklån godkänt av ÖBF, SBU går i borgen för lånet och Swedbank har gett oss lånelöfte.

Exempel
Medlemsavgift 350kr
Bryggplats 2,5 1500kr
Depositions avdrag -1000kr
Depositionsränta -400kr
Summa 450kr

Frågor och svar

Fråga: Kommer det vara olika avgifter för olika medlemmar pga depositionsränta?
Svar: Nej samma avgifter för alla, depositionsränteavdraget görs för de medlemmar som antagit erbjudandet.
Fråga: Kommer de som väljer erbjudandet om depositionsränta få företräde till båthusplats?
Svar: Nej påverkar inte köhanteringen.
Fråga: Vilka avgifter blir det nu?
Svar: Avgifter beslutas av årsmötet, så i protokoll årsmote-2019-04-17 finns beslutade avgifter för 2020.

Sidan senast ändrad 2019-07-07