Aktuellt

Planering inför hösten/vinter

Planering pågår inför upptagning och vinterförvaring ute och i båthuset. Saneringen dragit ut på tiden, så vinterförvaring kommer bli mycket sen.

Brygga 1 och brygga 2 (bryggplats 101-267) ska vara tomma från båtar senast 2019-09-23. Då ska bryggorna flyttas tillbaka till sina ordinarie platser. Utebliven hantering kan leda till att saneringsentreprenören behöver flytta på din båt från bryggplatsen osv, ev avgifter för det kommer debiteras berörd medlem.

Medlem som vill ha bryggplats för att ha kvar sin båt i sjön efter den 2019-09-23 ska boka ”Sen upptagning” i medlemsregister, senast 2019-09-09. Styrelsen kommer fördela bryggplatser på brygga 3 utifrån tillgång, för de som önskar vara kvar i vattnet.

Avgiften i båthuset kommer styras utifrån klassindelning för båthusplats. I medlemsregistret kan du se och justera dina båtuppgifter som styr båthusplatsavgiften.

Medlem som inte vill ha kvar sin båthusplats ska meddela det via e-post till styrelsen, senast 2019-09-09. Övriga behåller sin båthusplats.

Medlem som har båthusplats och vill använda platsen under vintern 2019-2020, ska boka ”Båthusplats 2019-2020” i medlemsregister, senast 2019-09-23. Den som inte använder sin båthusplats vintern 2019-2020, betalar bara halva båthusavgiften denna vintern och har kvar sin båthusplats till kommande vintrar.

Medlemmar i båthusplatskön kommer erbjudas plats via e-post efter den 2019-09-09, utifrån tillgång.

Vinterförvaring i såväl båthuset som ute på hamnområdet kommer ske först runt månadsskiftet november/december, när båthuset är färdigbyggt.

Klubben har ordnat tillfällig uppställningsplats strax utanför Bestorp. Där kan båten förvaras tills den ska läggas in i båthuset eller över vintern. Samma avgift att ligga kvar över vintern på den tillfällig uppställningsplats som utomhus i båthamnen dvs 250kr.
Uppställning på den tillfälliga uppställningsplats sker organiserat. Du bokar ”Uppställningsplats 2019-2020” i medlemsregistret där du hittar datumen. Boka senast en vecka innan resp datum, sedan stängs möjlighet till bokning för aktuell datum.

Upptagning med kranbil kommer ske i samarbete med hovetorp.se. De som lyfter i Hovetorp kan även vinterförvara ute i Hovetorp där. Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se för att lyfta samt ev vinterförvaring.

Båttrafik i hamnområdet

Ingen båttrafik får ske innanför brygga 3, med undantag för de som ska ta sig till sin bryggplats vid brygga 3. Bojraden i hamnområdet på insida av brygga 3 utgör gränsen för arbetsområdet.  För bryggplats 301 – 313 gällde tidigare speciella hänsynsregler

Båtramp

Bestorps Båtklubbs medlemmar får gratis använda Hovetorps båtklubbs båtramp tills saneringen är klar, om båten är märkt med Bestorps Båtklubbs märketikett.
Mer information om båtramp och märketikett.  Vår egen båtramp blir tillgänglig först i början av november och då med begränsad tillgång under vardagar pga pågående båthusbyggnation.

Båtklubben under saneringen

Så här fungerar båtklubben under saneringen som tex bryggor, parkering mm. Här finns även information om själva saneringen. Första synliga tecknen på nytt båthus är att fundamenten nu finns i båthamnen, se bildgalleriet.

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år. Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Ramp för gäster

Gäster som brukar använda Bestorps Båtklubbs ramp får mot betalning använda Hovetorps båtklubbs eller Brokinds Båtklubb ramper tills saneringen är klar i Bestorp.

Kalendarium

Kalendarium och information om allmänna arbetsdagar är uppdaterat för 2019.

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls onsdagen den 17 april i Eklund i Bestorp. Enligt kallelse till årsmötet. Protokoll årsmote-2019-04-17, Verksamhetsberattelse-2018 samt Presentationen som redovisades på mötet.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.