Bestorps båtklubb© 2007

Bestorps båtklubb

 

Åter till startsidan

Åter till startsidan

Läs hela artikeln då det är ett antal skillnader mot tidigare år!

Gemensam utrensning av material/båtvagnar i båthus

Lördagen den 21 september klockan 09:00 är det gemensam utrensning av båthuset. Alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Töm brygga 3 till 10:00 den 5 oktober

Brygga 3 kommer bytas under hösten. Alla båtar ska vara borta från brygga 3 senast till 10:00 den 5 oktober. Klockan 11:00 påbörjas bortmontering av alla bommar på brygga 3.

Gemensamma inläggning i båthuset 2013

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 5 oktober klockan 09:00. Då läggs alla båtar och båtvagnar in i båthuset. Medlem som vill ha sin båt i båthuset ska delta själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den gemensamma upptagningen.

Båtar som ska läggas in i båthuset ska vara klara till klockan 09:00, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.
Bommen till rampen kommer vara öppen för upptagning av båtar från 08:00.

Se över din båtvagn inför inläggningen. båtvagnen ska kunna rullas förhand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båtvagnen inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken. Båtar med vagn som ska lyftas upp till övervångenen, där ska vagnen vara fäst ihop med båten både fram och bak.
Båtvagnar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Medlemmar har rätt att förvara sin båt/båtvagn på båtklubbens ytor under vintern, i mån av plats. Båten ska då vara märkt med klubbens märkettiket, se nedan.

Båthusplatskö

Medlemmar som haft och betalat för båthusplats föregående säsong har automatiskt kvar sin båthusplats.

Finns det plats för ytterligare båtar, så plockas dessa ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Det är alltid större möjlighet att få plats med en liten båt utan båtvagn än en stor båt. Finns det ytterligare platser kvar utöver de som tilldelats till båtplatskön, så fördelas dessa till i första hand medlem med bryggplats och i andra hand övriga medlemmar.

Avgiften för att ligga i båthuset är 200 kr/båt och 300 kr/båt i långskeppet nere. 

Hur anmäler jag mig till båthusplatskön?

Märkning av båtar

Alla båtar som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märkningen underlättar även om ev problem eller skador skulle uppstå under förvaringen.
Märketikett finns att kvittera ut i båtklubbhuset i samband med upptagningen. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Upptagning med kranbil

Upptagning med hjälp av kranbil sker även det på lördagen den 5 oktober klockan 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, då kranbilen kommer ca.08.00. Betalning för att använda kran sker direkt till kranföraren.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.
Bryggplatsbyten inför vårsäsongen kommer att ske utifrån en ny brygga 3. Vi kommer också få ett antal nya bryggplatser på brygga 3. Därför är det extra viktigt att få ett komplett båtregister. Bryggplatsbetena kommer att ske enligt principen "Rätt båt på rätt plats" och omfatta även en del bryggplatser på brygga 1 och 2.

Kaffe och korv

Kommer finnas att köpa till självkostnadspris i samband med upptagningen.

Kontakt: styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Sidan senast ändrad 2013-09-22