Kalendarium 2022

 • Årsmöte onsdagen den 30 mars klocka 19:30, det kommer också gå att delta digitalt.
 • Allmän arbetsdag lördag 9 april, uppskjuten
 • Allmän arbetsdag lördag 23 april
 • Gemensam båtuttagning från båthuset lördag 30 april. Sista helgen i april
 • Kranbil kommer söndagen den 15 maj. Detta arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. För de som har behov av att lägga i sin båt med hjälp av kranbil. 
 • Inläggning av material/båtvagnar i båthuset lördag 21 maj. 
 • Allmän arbetsdag 14 maj
 • Allmän arbetsdag 11 juni
 • Under perioden 1 juni tom 15 september får båtvagnar/båt endast stå tillfälligt uppställda (2 dygn) på båtklubbens område. Ingen permanent uppställning får ske under perioden.
 • Uppsägning båthusplats 31 augusti, för den som inte längre vill ha kvar din båthusplats.
 • Allmän arbetsdag 10 september
 • Anmälan om vinterförvaring utomhus 12 september.
 • Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthuset är lördag den 17 september.
 • Gemensam inläggning i båthuset 1 oktober. Första helgen i oktober 

Kranbil kommer arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. För de som har behov av att få upp sin båt med hjälp av kranbil.

Genomförda aktiviteter 2021

Sidan senast ändrad 2022-04-08