Öppna klubbhuset med mobilen!

Nytt nummer  mobil öppning

Nytt nummer 0725078272 för “Mobil öppning av klubbhuset” gäller from 2018-05-18.
Skanna vår QRCode med din mobil, för att spara ner det nya telefonnumret som en kontakt i din mobil.

Varför byter vi nummer?
I samband med den senaste uppgraderingen av programvaran till mobil öppning så började systemet förbruka mycket mera datatrafik. Så för att hålla ner trafikavgifterna byter vi till ett abonnemang hos en annan operatör som bättre passar det aktuella behovet. För att minimera stillestånd och störningar vid bytet, valde vi att byta nummer istället för att försöka flytta numret mellan operatörer.

Vi har bedömt att det bör vara enkelt för våra medlemmar att byta numret.

Mobilöppning ersatt taggarna

Klubben har gått över att du kan öppna dörren till klubbhuset med mobilen. Det nya mobila systemet har helt ersatt det gamla systemet med ”taggar” from 7 augusti 2013. Båda systemen fungerade parallellt tills den 7 augusti 2013.

Alla som tidigare köpt tagg har fått sitt mobilnummer inlagt i det nya mobilsystemet, under förutsättning att ni anmält mobiltelefonnumret till klubben.

Varför bytte klubben system?

Klubben stod inför att behöva göra investeringar i det gamla tagg-systemet. Klubben fick ursprungligen systemet till sänks av Blomster Torget, vid deras flytt. Tag-systemet var gjort för att kunna hantera företag, med många dörrar, behörighetszoner och grupper. Så tag-systemet var även hanterings-mässigt onödigt krångligt för en liten klubb där allt sköts ideellt.
Så sammantaget blev det billigare och enklare att helt byta system.

Då alla idag har mobiltelefon och alltid har den med sig, så försvann även problemet med borttappade taggar.

Så här långt har alla medlemmar varit minst lika nöjda med det nya systemet som de var med det tag-systemet. Vi hoppas att det fortsätter så.

Här finns information om hur du skaffar dig mobil öppning.

Sidan senast ändrad 2018-05-18