Bestorps båtklubb© 2007

Bestorps båtklubb

 

Åter till startsidan

Åter till startsidan

Allmänna arbetsdagar 2012

Allmänna arbetsdagar görs tillgängliga här på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Medlemmar med bryggplats som har arbetsplikt ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt, vid minst en allmän arbetsdag eller alternativt arbete per år. Medlemmen ansvarar själv för att signera närvarolistan, vid deltagande. Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

För att underlätta planeringen av arbetet ber vi dig att skicka ett e-post till arbete@bestorpsbatklubb.se med ditt namn, medlemsnr och vilken arbetsdagen du planerar delta på, helst senaste en vecka innan aktuell arbetsdag.

Planerade arbetsdagar

Medtag gärna en fikakorg till arbetsdagen!

Alternativt arbete

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för 2012. Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, utedasset samt plocka upp skräp i hamnområdet. Städutrustning finns i klubbhuset.

Städning görs av:

Vecka Medlemsnr Namn
26 511 Ulf Larsson
28 39 Thomas Frånlund
30 534 (517) Kicki Älenmark
32 866 Göran Engzén
34
36 90 Tommy Karlsson

Genomförda arbetsdagar

 

Lördagen den 14 april 09:00-12:00

Ny trapp byggdes ner till brygga 3. Reparation gjordes av bryggor. Inoljning av paviljong och samtliga bryggor utom brygga 3.
Ansvarigt bryggombud var: Ulf Törnquist

Lördagen den 5 maj, Inställd

Ställdes in, för att hinna träffa kommunen om marksaneringen innan vi kan planera arbetena vid kommande arbetsdagar.

Lördagen den 12 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Städning av båthusets samt förråd i klubbhuset. Uppflyttning av löst matrial (däck, bockar mm) till övervången inför ev övertäckning av på del av golv i båthuset. Byte av trasiga fönsterrutor i båthuset.
Ansvarigt bryggombud: Mats Riiga

Söndagen den 27 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Röjde upp sly och mindre buskar/träd, forslade bort ris till ristippen.
Ansvarig arbetsledare: Sune Andresson

Lördagen den 16 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Rengörning från näckrosor runt brygga 1. Montera upp hyllor i klubbhuset föråd, justering av utedasset. Fönsterputsning av klubbhuset och båthuset. Bortforsling av skräp från båthuset.
Ansvariga arbetsledare: Mattias Norling och Magnus Ivung

Lördagen den 22 september 09:00-12:00

Då flera bryggmedlemmar hörde av sig och ville jobba den 22 september så körde vi även den 22 september som vi ursprungligen hade planerat.

Genomförda aktiviteter: Byte av trasiga fönsterrutor i båthuset. Byte av bombojar vid följande bryggplatser 208, 216, 266, 360 och 353. Röjde sly längs vattenlinjen. Röjde sly och mindre buskar/träd på området. Transporterade bort sly och borttagna buskar.
Ansvarigt bryggombud: Lasse Helmersson

Lördagen den 29 september 09:00-12:00, Extra arbetsdag

Altermativt datum till den 22 september.

Genomförda aktiviteter: Byte av trasiga fönsterrutor i båthuset. Byte av trasiga lampskärmar på båthuset. Nedflyttning av löst matrial (däck, bockar mm) till nedervåning efter att övertäckning inne i båthuset. Röjning av sly längs vattenlinjen. Borttransport av sly och buskar.
Ansvarigt bryggombud: Michael Lööw

Genomförda arbetsdagar 2011

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345x238 resp 345x297.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Kontakt:  arbete@bestorpsbatklubb.se 

Sidan senast ändrad 2012-10-01