Kalendarium 2019

  • Årsmöte i Eklunda Bestorp onsdagen den 17 april 19:30.
  • Inga allmän arbetsdagar planeras under våren och sommaren 2019 pga saneringen.
  • Iläggning av båtar kan ske i Hovetorps båthamn som vi har samarbete med under säsongen 2019.
  • Beroende på när saneringen är klar och när ev nytt båthus är klart så kommer planeringen av allmän arbetsdagar kopplas till det.
  • Det kommer inte finnas plats för att uppställning av båtar på båtklubbens område, under våren och sommaren.
  • Gemensam inläggning av båtar i båthuset kommer bero på om ev båthus hinner bli klart under hösten. Det kommer finnas yta för uppställning av båtar i hamnområdet.
  • Ev kranbil kommer planeras senare beroende av hur arbetet med saneringen fortlöper.

Genomförda aktiviteter 2018

Genomförda aktiviteter under 2018

Sidan senast ändrad 2019-03-31