Båttrailer uppställning

Hyra båttrailer uppställningsplats

Uppställningsplatser för båttrailer får hyras av medlemmar och besökare i upp till 7 dygn och finns på gräsmattan vid klubbhuset, se skylt. Avgift 75kr/dygn betalas via Swish 123 612 21 05 (QR-kod), märk betalningen med BT “REGnr/mobilnr” alt BT “MärketikettNr”. Märk båttrailer med mobilnummer eller båtklubbens märketikett.

Medlemmar

Medlemmars båttrailer/båt med båtklubbens märketikett får stå tillfälligt uppställda (2 dygn) på båtklubbens område under perioden 1 juni tom 15 september. Under perioden 16 september tom 31 maj får medlemmar ha båttrailer/båt permanent uppställda inför och under vinterförvaring.

Medlemmar kan förvara sin båttrailer i båthuset. Kontakta styrelsen@bestorpsbatklubb.se för detta. Information om förvaring av båttrailer i båthuset under sommaren inkl avgift.

Klubbens märketikett

Medlemmars båtar och båttrailer ska alltid vara märkta med klubbens märketikett, när de finns på båtklubben område eller bryggplatser. Klubbens märketikett finns att hämta i klubbhuset samt lista att skriva upp sig på. Använd mobil öppning för tillträde till klubbhuset. Klubbhuset är även öppet vid klubbaktiveter, se kalendarium.

Sidan senast ändrad 2023-07-17