Bryggplatser, förtöjning och kanotställ

Bryggplatser

Alla bryggplatser är försedda med Y-bommar. Förtöjning gör du enligt Förtöjning vid Y-bom nedan.

Märketikett

Alla båtar som ska ligga vid en bryggplats, vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Använd mobil öppning för att komma in i båtklubbhuset eller  hämta i samband med Allmänna arbetsdagar.  Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Alla båttrailers som förvaras i hamnområdet eller i båthuset ska ha märketikett. Märketiketten ska placeras på högersida på vinschstolpen på båttrailern. Har båttrailern registreringsskylt ska även registreringsnummer anmälas till klubben.

Bryggplatsbredd

Nedan finns förteckning över vilken bredder resp bryggplats har. Bredden är räknad från centrum på omgivande Y-bommar. Så beroende på Y-bommens utformning så försvinner några cm på varje sida. Fästet längst ut på bommen tar också upp plats, så beroende på båtens utformning kan större plats krävas.

Platsbredd
i meter
BryggplatserAntal
1,91511 st
2,0152-1554 st
2,1109-115, 252-254, 360-36112 st
2,2207-210, 3625 st
2,32511 st
2,4101-108, 156-165, 211-214, 263-26424 st
2,5201-203, 206, 215-217, 255-262, 265-267, 363-36521 st
2,7204-205, 301-303, 313-319, 351, 36614 st
3,0304-305, 352-353, 357-3597 st
3,2306-307, 354-3565 st
3,53081 st
3,63091 st
3,8310, 3122 st
4,23111 st
 Summa bryggplatser99 st

Vilken bryggplatsbredd behöver min båt?

Generellt bör bryggplatsbredden inte vara mindre än båtens bredd +25 cm och för större båtar +30 cm (båtar över 7 m). Bommens längd bör vara ca 70% av båtens längd, så att båten sticker ut en bit bakom, se bilden nedan. Beroende av båtens utformning, så kan det även fungera med mindre bryggplatsbredd, då Y-bommen normalt möter båtskrovet en bit under relingen. Oftast är båten bredast vid reglingen och smalnar av nedåt, men det gäller inte alla båtar. Enklast är att titta på andra liknade båtar vid bryggan för att se vilken bredd som behövs.

Båtklubbens krav är att båten med ev fendrar ska ligga fritt från omgivande bommarna/bombojar, så inte kontinuerligt tryck fås mot bommarna/bombojar. Korrekt förtöjd båt ska inte behöva fendrar vid bryggplatsen, se förtöjning nedan.

Planerar du skaffa en större båt eller bytt till en mindre? Då vill du byta till en annan bryggplats.

Vilken bryggplats är min?

Med hjälp av din e-post adress kan du logga in i svenska båtunionens register som vi använder. Där ser du dina uppgifter som bryggplatsnummer mm. Du kan även se övriga medlemmars kontaktuppgifter, för att tex kunna ta kontakt om behov finns, liknade den lista som finns i klubbhuset men digitalt. Första gången väljer du ”Glömt ditt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig

Låna ut din bryggplats

Planerar du att inte använda din bryggplats under hela eller delar av säsongen?  Här hittar då hur du gör för att låna ut din bryggplats.

Förtöjning vid Y-bom

Varje båt ska vara förtöjd vid sin bryggplats på ett betryggande sätt. Förtöjningsmaterialet ska vara anpassat till båtens storlek och karaktär.

Förtöjning vid Y-bom
 1. Förtöj båten som skissen visar, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 30 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll.
  Ingen förtöjning får ske emot bryggan.
 2. Avståndet mellan Y-bom och båtskrovet skall vara minst 5 cm på varje sida, så att båten ligger helt fri mellan Y-bommarna. Ev fendertar ska placeras så de hänger fritt och inte sitter i spänn mellan båt och Y-bom.
 3. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med gummidämpare av rätt dimension för båten i både för och akter. Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning. Förtöjningen emot Y-bommar får inte ske med metallbeslag, så att Y-bommens galvanisering nöts bort.
 4. Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, med montering så att nötning inte uppstår. Tänk på hur du placerar kättingen på Y-bommen, så att det inte bara är att dra ur sprinten till Y-bommen för att få loss kättingen.
  Rekommendationen är att ansluta två och två till samma bom, vilket försvårar transport vid stöldförsök.
  Tillstånd krävs från styrelsens för att få montera fästen för lås mm på bryggorna.
 5. Y-bommarna får förses med tryckimpregnerat virke, typ trallvirke, på den inre triangellika delen, för enklare på – och iland stigning. Ingen åverkan får dock ske på Y-bommarna. Detta sker helt på båtägarens eget initiativ och bekostnad. Monterat trallvirke tillfaller klubben och lämnas kvar vid bryggplatsbyte.
 6. Bryggfender/list (grå) får monteras (3-4 träskruv) mot bryggans sida framför båten, ingen del får sticka upp över bryggan. Detta sker helt på båtägarens eget initiativ och bekostnad. Monterad bryggfender/list tillfaller klubben och lämnas kvar vid bryggplatsbyte.
 7. Bomskydd/list får monteras på bommar med buntband. Klubbens bomskyddslist på de bommar som sådant får inte tas bort/flyttas eller på annat sätt skadas. Detta sker helt på båtägarens eget initiativ och bekostnad. Eget monterat bomskydd ska tas bort/flyttas vid byte/upphörande av bryggplats om inget annat överenskoms.

Alla medlemmar äger rätt att vid behov lägga tillfällig förtöjning på annan medlems båt, i syfte att förhindra att båten sliter sig eller ligger och slår.

Se även Regler för Bestorp båtklubb.

El vid bryggplats

Ett 10A eluttag finns vid belysningsstolpen vid samtliga bryggor. På brygga 3 finns även eluttag ute på bryggan, i form av grenuttag. Eluttagen är dimensionerade för arbeten i båten och vid arbetsdagar samt för tex laddning av batterier. Anslutning får pågå i upp till 24 timmar.

Klubben erbjuder inte kontinuerlig så kallad Landström, för att tex hålla kyl/frys i båten igång kontinuerligt. Laddning av elbåtar erbjuds inte.
Medlem får dra ur annan medlems anslutning för att tex kunna göra tillfälligt arbete, om medlemmen lämnat sin båten ansluten.
Anslutning som pågått i mer än 24 timmar, får frånkopplas av annan medlem som har behov och då nyttjas upp till 24 timmar.

Samma regler gäller båtar som ligger på land.

Kanotställ

Medlemmar har möjlighet att hyra sommarförvaring i kantoställ för sin kanot/kajak, se avgifter. Kantoställen är vid viken in mot lillsjön och precis bredvid kanotbryggan. Kanoter i båtklubbens kanotställ ska märkas med båtklubbens märketikett.

Märketikett finns att kvittera ut inne i klubbhuset som du kommer in i via mobil öppning.
Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på kanotskrovet, strax under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig när kanoten ligger på kanotstället. Om märkning pga kanotens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Se även Regler för Bestorp båtklubb.

Sidan senast ändrad 2024-06-30