Aktuellt

Inläggning i båthuset

Inläggning i båthuset av båtvagnar/material sker lördagen den 21 maj. Medlem som har något ska förvara i båthuset ska delta själv eller via ombud.
Sjösättning med hjälp av kranbil genomfördes söndagen den 15 maj.

Gemensam båtuttagning från båthuset genomfördes lördagen den 30 april, då togs alla båtar och båtvagnar ut från båthuset.

Allmän arbetsdag

Nästa allmänna arbetsdagen lördagen den 11 juni.
Se allmänna arbetsdagar 2022 för mera information.

Gemensam inläggning i båthuset 21 maj

Kanotbrygga

Markarbetet kommer börja tisdag den 19 april, för montering av kanotbryggan, som ska vara på plats i maj. Kommunen har upphandlat kanotbryggan av leverantören Floattech, klubben upplåter marken för kanotbryggan.

Gräsytan mot lillsjön måste därför vara tom from den 19 april tom att kanotbryggan är klar. Endast de två båtar som står på ytan nu för att lyftas i med kranbil få vara på gräsytan. Placera båtar/vagnar på andra sidan båthuset.

Årsmöte

Årsmöte hölls i Eklunda onsdagen den 30 mars enligt kallelse till årsmötet.
Protokoll, verksamhetsberättelse och presentation kommer publiceras inom kort.

Medlemsregister

Uppdatera gärna vårt medlemsregister med aktuella uppgifter adress, telefon, e-post, båt/kanot med klubbens märketikett. Som medlem med båt måste du ha minst ha ansvarsförsäkring kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, rapportera in försäkringsbolag i medlemsregistret.

Kurser i navigation mm

Medborgarskolan erbjuder kurser i navigation mm, där du som båtklubbmedlem har 10% rabatt på kurserna.

Passa på i att öva upp dig inför kommande säsong i knopar – dubbelt halvslag, pålstek och skotstek för bättre förtöjningar och ett säkrare båtliv så 2022.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Diverse information

Låna bomnyckel med swish på ICA

Låna enkelt bomnyckel med swish. Inga kontanter behövs och ditt mobilnummer loggas automatiskt som kvittens. Avgift 10kr/tillfälle för medlemmar resp 100kr/tillfälle för Ej medlemmar. Fixa Swish med QR-kod innan du åker till ICA.
Mobil öppning fungerar som vanligt utan extra avgift, för de medlemmar som har det.

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset.

Sommarvatten avstängt

Sommarvattnet avstängt sedan 2021-10-23, dvs utomhuskranarna, öppnas inför säsongen.

Vinterförvaring i båthuset och ute 

Många aktiviteter har genomfördes inför vintern. Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus, upptagning med kranbil. Där efter genomfördes gemensamma inläggning i båthuset för vinterförvaring samt vinterförvaring utomhus.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt för ”rätt båt” på ”rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten 2017 pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Kinda kanal

Information Kinda kanal, Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämern renoverades inför säsongen 2020.

Svenska Sjö

Svenska Sjö erbjuder medlemsrabatt på båtförsäkring. Svenska Sjö samägs av Svenska Båtunionen ihop med andra båtorganisationer i Sverige.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När sedan bryggplats erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information