Aktuellt

Semestertider

Båtklubben har ordnat gästtoa mm inför att semestern.

Gästtoaletten är nu klar och tillgänglig för gäster och medlemmar. Dörren öppnas mha av mobilen, så att besök loggas för att undvika och hantera ev skadegörelse.

Dricksvatten är framdraget till brygga 2 och 3. På brygga 3 är som är lite längre finns även en tappkran ute på bryggan. Vid brygga 1 finns sedan innan tappkran på kortsidan av båthuset.

Två el-stolpar finns nu ute på brygga 3. Uttagen är inte dimensionerade för att ladda elbåtar, utan alla uttagen delar på 10A. Medlem som vill använda landström för tex underhållsladda batteri, hålla igång kylskåp mm, betalar 50kr/säsong. Tillfällig användning för tex arbete i båten är fortsatt utan avgift vid alla bryggorna. 

Kanotbrygga som kommunen ska anordna i viken in mot lillsjön är försenad. Senast informationen är att den ska komma i augusti. 

Det kan bli mycket bilar fina sommardagar, så parkera både bilar och båtvagnar, så få alla  plats. Använd alltid de hårdgjorda ytorna i första hand. Behålla gärna båtvagn och bil kopplade med båtvagnen inbakade mot lillviken, så tar du minst plats. Normalt finns det gott om plats på gräsytorna, men efter regn kan gräsytorna bli mycket mjuka, så vänta då med parkera där tills de torkat.
Tipsa gärna gäster/besökare, för att underlätta.

Inga båtvagnar eller båtar får förvaras på hamnområdet mer än 2 dygn. Vi har plats med fler båtvagnar i båthuset, ta kontakt med styrelsen. Ev undantag för längre tid kan ges av styrelsen, tex vid haveri mm. Alla båtvagnar ska vara märkta med minst namn och mobilnummer, vid förvarning på hamnområdet, undantag om båtvagnen är kopplad till bil.

Allmän arbetsdag

Nästa allmänna arbetsdagen lördagen den 18 september. Se allmänna arbetsdagar 2021 för mera information.

Genomförda aktiviteter

Låna bomnyckel med swish på ICA

Låna enkelt bomnyckel med swish. Inga kontanter behövs och ditt mobilnummer loggas automatiskt som kvittens. Avgift 10kr/tillfälle för medlemmar resp 100kr/tillfälle för Ej medlemmar. Fixa Swish med QR-kod innan du åker till ICA.
Mobil öppning fungerar som vanligt utan extra avgift, för de medlemmar som har det.

Båtuppgifter

Uppdatera vårt medlemsregister med aktuella uppgifter kring din båt/kanot och inkl märkning med klubbens märketikett. Medlem med båt måste ha minst ha ansvarsförsäkring kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, rapportera in försäkringsbolag i medlemsregistret.

Årsmöte 24 mars

Årets årsmöte hölls digitalt onsdagen den 24 mars, utifrån rådande pandemi. Här kan du ta del av Protokoll för årsmöte 2021 samt den presentation som användes på årsmötet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt för “rätt båt” på “rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten 2017 pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Kinda kanal

Kinda kanal, information finns på den nya hemsidan www.kindakanal.se
Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämern renoverades inför säsongen 2020.

Göta kanal

Göta kanal erbjudande under 2021 till SBU anslutna båtklubbar 
Klicka här för bokning och ange rabattkod lidingö21 i rutan för kampanjkod.
Information om att resa på Göta kanal med fritidsbåt.

Svenska Sjö

Svenska Sjö erbjuder medlemsrabatt på båtförsäkring. Svenska Sjö samägs av Svenska Båtunionen ihop med andra båtorganisationer i Sverige.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När sedan bryggplats erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information