Aktuellt

2020 närmar sig sitt slut och 2021 står snart för dörren

Båtsäsong 2020 var första vanliga båtsäsongen efter saneringen, med nytt båthus på plats.
I övrigt har 2020 varit ett mycket annorlunda år med en ständigt närvarande pandemi. Intresset för båtliv ökade starkt, flera skaffade större båtar och flera nya medlemmar tillkom i klubben. Kul med ökat intresse för båtliv, men vi hoppas väl alla på ett mera normalt år 2021, med möjlighet till mera närhet.

Uppdatera vårt medlemsregister med eventuella förändringar som du gjort av din personliga uppgifter inför årsaviseringen.

Styrelsen tackar alla våra medlemmar för 2020 och önska er alla ett Gott Nytt År 2021.

Årsavisering

Årsaviserna skickades ut via e-post den 4 januari. Det är några förändringar på årsaviseringen, utifrån beslut på årsmötet 2020. Så läs gärna beskrivning av årsaviseringen. Du hittar också din årsfaktura i vårt medlemsregister, om din e-post strular. Har du inte fått fakturan via e-post eller kunnat ta del av den via vårt medlemsregister senast den 11 januari så kontakta styrelsen.

Bryggplats erbjudanden om byte resp ny hanteras efter sista betalningsdag av årsavierna, se årsaviseringen.

Vinterförvaring

Upptagning med kranbil  genomfördes lördagen den 10 oktober.

Inläggning i båthus genomfördes lördagen den 3 oktober.  Här finner du också information om vinterförvaring utomhus.

Låna bomnyckel med swish på ICA

Låna enkelt bomnyckel med swish. Inga kontanter behövs och ditt mobilnummer loggas automatiskt som kvittens. Avgift 10kr/tillfälle för medlemmar resp 100kr/tillfälle för Ej medlemmar. Fixa Swish med QR-kod innan du åker till ICA.
Mobil öppning fungerar som vanligt utan extra avgift, för de medlemmar som har det.

Parkering i båthamnen / ej hårdgjorda ytor

Parkera bilen snett mot båthuset, så att du kan backa ut, utan att behöva komma ut på ej hårdgjorda ytorna. Försök stå tät så att alla får plats och stå aldrig längs med väggen. Blockera inte portarna till båthuset och parkera inte på ej hårdgjorda ytor.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt för “rätt båt” på “rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten 2017 pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När sedan bryggplats erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Kinda kanal

Kinda kanal, information finns på den nya hemsidan www.kindakanal.se
Inför säsongen 2020 är att Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämern är renoverad.

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information