Aktuellt

Gemensam båtuttagning

Gemensam båtuttagning lördagen den 27 april. Då tas alla båtar och båtvagnar ut från båthuset. Ingen sjösättning med hjälp av kranbil planeras nu i vår.

Ombyggnation av bryggplatser genomförd

Ombyggnation av bryggplatser gjordes på brygga 1 och brygga 3 under den allmänna arbetsdagen lördagen den 13 april. Detta pga att medlemmar skaffar allt större båtar och byggplatserna behöver anpassas i bredd utifrån detta.

Många bryggplatsmedlemmar har nu fått nytt byggplatsnummer inför säsongen 2024. Flertalet behåller samma fysiska plats men har nytt bryggplatsnummer.

Ta del av vilken bryggplats du nu har. Medlemmar som begärt bryggplatbyte respektive, de som fått bryggplatser hittar också sina bryggplatser i informationen.

Allmän arbetsdag

Nästa allmänna arbetsdagen lördagen den 11 maj.
Se allmänna arbetsdagar 2024 för mera information.

Sjunk timmer i båthamnen

En medlem körde idag 30/3 på en sjunktimmerstock. Ingen skada på båten, då den framfördes i låg fart. Den aktuella timmerstocken är indragen till land. Det kan finnas flera, då det kommer upp sjunktimmerstockar då och då, som ett minne av det gamla sågverket. Så håll alltid låg fart i hamnområdet enligt skyltning.

Årsmöte

Årsmöte genomfördes i klubbhuset onsdagen den 27 mars enligt kallelse till årsmötet.
Protokoll mm kommer publiceras inom kort. Verksamhetsberattelse-2023 och Presentation som visades på årsmötet.

Tappkranar för sommarvatten avstängda och soptunnor borttagna

Tappkranar för sommarvattnet är avstängda from 2021-10-15 för att undvika sönderfrysning. Öppnas åter inför vårsäsongen.

Soptunnorna är nu borttagna för hösten, då sista hämtningen var vecka 41. Planeras ställs ut i vår runt vecka 18.

Ställplatser för husbilar

Båtklubben erbjuder ställplatser för husbilar i båthamnen.

Vinterförvaring i båthuset och ute 

Gemensamma inläggning i båthuset för vinterförvaring genomfördes 7 oktober.
16 september genomfördes gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus.

Kanotbrygga

Kanotbryggan för alla medlemmar och besökare med kanoter/kajaker välkomna att nyttja den. Linköpings kommun upphandlade kanotbryggan av leverantören Floattech och klubben upplåter marken för kanotbryggan.

Medlemsregister

Uppdatera vårt medlemsregister med aktuella uppgifter adress, telefon, e-post, båt/kanot med klubbens märketikett. Som medlem med båt måste du ha minst ha ansvarsförsäkring kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, rapportera in försäkringsbolag i medlemsregistret.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Diverse information

Låna bomnyckel med swish på ICA

Låna enkelt bomnyckel med swish. Inga kontanter behövs och ditt mobilnummer loggas automatiskt som kvittens. Avgift 10kr/tillfälle för medlemmar resp 100kr/tillfälle för Ej medlemmar. Fixa Swish med QR-kod innan du åker till ICA.
Mobil öppning fungerar som vanligt utan extra avgift, för de medlemmar som har det.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt för “rätt båt” på “rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten 2017 pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Kurser i navigation mm

Medborgarskolans erbjuder kurser inom navigation och sjöliv De har kurser för både nybörjare och båtvana.

Kinda kanal

Information Kinda kanal, Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämern renoverades inför säsongen 2020.

Svenska Sjö

Svenska Sjö erbjuder medlemsrabatt på båtförsäkring. Svenska Sjö samägs av Svenska Båtunionen ihop med andra båtorganisationer i Sverige.

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När sedan bryggplats erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost.
Tips för att skaffa epost.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information