Aktuellt

Enskilt arbete som arbetsplikt

I dessa Corona tider är det fler medlemmar som angett att de gärna jobbar enskilt. Styrelsen har tagit fram ett antal arbetsuppgifter som behöver ske i båthamnen som vi önskar medlemmar till. Se allmänna arbetsdagar 2020 för mera information.

Vinterförvaring

Upptagning med kranbil  genomfördes lördagen den 10 oktober.

Inläggning i båthus genomfördes lördagen den 3 oktober.  Här finner du också information om vinterförvaring utomhus.

Låna bomnyckel med swish på ICA

Låna enkelt bomnyckel med swish. Inga kontanter behövs och ditt mobilnummer loggas automatiskt som kvittens. Avgift 10kr/tillfälle för medlemmar resp 100kr/tillfälle för Ej medlemmar. Fixa Swish med QR-kod innan du åker till ICA.
Mobil öppning fungerar som vanligt utan extra avgift, för de medlemmar som har det.

Parkering i båthamnen / ej hårdgjorda ytor

Parkera bilen snett mot båthuset, så att du kan backa ut, utan att behöva komma ut på ej hårdgjorda ytorna. Försök stå tät så att alla får plats och stå aldrig längs med väggen. Blockera inte portarna till båthuset och parkera inte på ej hårdgjorda ytor.
From de 5 oktober ska kommunens entreprenör börja justera de ej hårdgjord ytorna för att få gräsmatta på dessa.

Årsmöte 2020

Årsmöte genomfördes onsdagen den 25 mars, med möjlighet att delta på distans vilket flera medlemmar utnyttjade. Protokoll för årsmöte 2020, Presentation från årsmöte 2020 samt verksamhetsberättelse 2019

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Diverse information

Mobil öppning av klubbhuset !

Skaffa dig tillgång till klubbhuset och båtrampen via mobilen och öppna dörren till klubbhuset genom att ringa ifrån mobilen till klubbhuset.

Byta eller låna bryggplats

Planerar du skaffa en större båt eller byta till en mindre? Då bör du titta på att byta till en annan bryggplats. Styrelsen verkar aktivt för “rätt båt” på “rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten 2017 pekade på. Så du är välkommen att anmäla intresse av bryggplatsbyte.

Har du en bryggplats som du inte planerar använda under hela eller delar av säsongen? Vill du tillfälligt låna en bryggplats?

Generationsskifte?

Är ni flera som delar på en bryggplats idag? Intresset och möjligheten att använda bryggplatsen kanske växlar över tiden. Hur gör ni då för att överlåta bryggplasten? Den som önskar överta bryggplatsen anmäler sig som medlem och ställer sig i bryggplatskö. När sedan bryggplats erbjuds, så kan bryggplatsen växlas över. Inom ett hushåll kan överlåtelse ske direkt, genom en anmälan till styrelsen.

Information om personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Medlemsenkät 2017

Sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.

Bestorp på facebook

En Facebookgrupp för att alla er som tycker om Bestorp!

Kinda kanal

Kinda kanal, information finns på den nya hemsidan www.kindakanal.se
Inför säsongen 2020 är att Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämern är renoverad.

Göta kanal

Göta kanal, information om erbjudande finns på www.gotakanal.se/kundklubb.

Informationen via e-post

Klubben skickar kontinuerligt information till alla medlemmar som har epost. Vi har tagit fram tips om hur du skaffar epost?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diverse information

Sanering avslutad

Saneringen är avslutad och området är återställt. Inga restriktioner kvarstår som du som besökare behöver ta hänsyn till.
Information från Linköpings Kommun finns på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Båtklubben under saneringen

Information hur båtklubben fungerande inför och under saneringen. Mera information om saneringsarbetet och markföroreningar i båthamnsområdet.

Bildgalleri

Vi uppdaterade bildgalleriet vart efter saneringen fortskred. Skicka oss gärna bilder till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så kan vi komplettera.

Informationsmöte

Linköpings kommun höll ett öppet informationsmöte för allmänheten om den genomförda saneringen vid före detta Bestorps såg. Här finns informationen som presenterade på informationsmötet den 29 januari.

Linköpings Kommun uppdaterade löpande vad som skedde på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Svevia som var entreprenör gjorde en kort informationsvideo.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sanering avslutad