Klubbdeposition Brygga 3

Varför klubbdeposition

Klubbdeposition brygga 3 inkl rabatt är en finansieringslösning inför utbyggnad av brygga 3 med ca 12 platser. Som ger medlemmar rabatt istället för att klubben betalar ränta till banken. Klubbens bryggplatser har minskat med 4 st utifrån efterfrågan på bredare bryggplatser och att bryggplatser därför har byggts om. För att kompensera minskade antalet och minska bryggplatskön med 50 sökande, planeras utbyggnad av brygga 3.

Klubben behöver förstärka kassan med 100tkr till utbyggnaden, vilket finansieringen avser. Antar 20 bryggplatsmedlemmar erbjudandet planerar klubben att beställa utbyggnad till hösten 2024, annars avvaktar klubben.

Hur fungerar klubbdeposition 

Klubbdeposition brygga 3 inkl rabatt innebär att klubben ger dig en lägre avgift mot att du som bryggplatsmedlem utökar din deposition i klubben med 5000 kr. Det ger dig som antar erbjudandet rabatt som sänker din årsavgift. Din extra insättning på 5000 kr ger dig rabatt på motsvarande procent klubben har i låneränta till banken  (nuläge 5%) på ditt innestående belopp. 

Klubben återbetalar årligen 1000 kr/år (minskning av deposition) och rabatt som dras från dina årsavgifter. Pengar som du som medlem förskottsbetalat hanteras som depositioner i klubben och återbetalas vid ev uppsägning av bryggplats. 

Har du redan klubbdeposition för båthuset så kan du även välja denna klubbdeposition. Då läggs denna klubbdeposition  till din nuvarande så att den förlängs med 5 år. Du får också den nya rabatten på hela din deposition, dvs en högre rabatt.

Enkäten för att anta erbjudandet

  1. Enkäten skickas ut till bryggplatsmedlemmar för att anta erbjudandet.
  2. Kontroll att minst 20 st antagit erbjudandet i enkäten.
  3. Styrelsen utvärderar anbud och tar beslut om beställning av brygga utifrån bla finansiering. 
  4. Faktura skickas för inbetalning av depositionen 5000 kr, till de 20 första som antar erbjudandet (erbjudandet begränsat till 20 st).

Har du några funderingar runt klubbdeposition så är du välkommen att ta kontakt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Enkäten ska besvaras senast den 24 juni.

Exempel

Medlemsavgift 350kr
Bryggplats (2,5m) 1250kr
Depositions avdrag -1000kr
Depositionsrabatt -250kr
Summa 350kr

Historik om klubbdepositionen

Samma finansieringslösning används vi byggandet av nytt båthus 2019.
Se https://www.bestorpsbatklubb.se/klubbdeposition/ för information om den klubbdepositionen.  

Frågor och svar

Fråga: Kommer det vara olika avgifter för olika medlemmar pga klubbdeposition?
Svar: Nej samma avgifter för alla, klubbdeposition ger rabatt till de medlemmar som antagit erbjudandet.
Fråga: Kommer de som väljer erbjudandet om klubbdeposition få företräde till bryggplats?
Svar: Nej påverkar inte köhanteringen för varken bryggplats eller båthusplats.
Fråga: Upprättas det något separat avtal/dokument för klubbdepositionen?
Svar: Klubbdepositionen hanteras och dokumenteras som övriga depositioner i klubben. I vårt medlemsregister hos SBU så kan du se dina senaste fakturor och om klubben mottagit betalning.

Sidan senast ändrad 2024-06-09