Översiktsplansarbete för Bestorp

Översiktsplansarbete för Bestorp

Båtklubben har deltagit i kommunens översiktsplansarbete för Bestorp genom att ingå i referensgruppen.

Under perioden 26 februari – 5 maj var planförslagen för Bestorp och för Brokind på utställning och nu pågår sammanställning av inkomna synpunkter samt bearbetning av planförslaget.

Handlingar från utställning finner du här information hos kommunen.

Då bryggplatser är av intresse för översiktsplanen så har Båtklubben lämnat information om nuvarande antal bryggplatser (102st) och nuvarande kö (ca 15st).

Vid en utbyggnad av Bestorp med ca 30talet hushåll skulle med nuvarande antal bryggplatser/hushåll behövas ytterligare ca 8-9st bryggplatser. Vilket båtklubben över tid kommer kunna svara upp emot. Så bryggplatser utgör inget hinder för fortsatt utveckling av Bestorp.

Här hittar du information om kommunens handläggning av översiktsplanen för Bestorp.

Sidan senast ändrad 2016-01-04