Kalendarium 2021

Planering av 2021 pågår…

 • Årsmöte i klubbhuset XXX, 19:00 , Båthamnen Bestorp
 • Allmän arbetsdag lördag XXX 09:00-12:00
 • Gemensam sjösättning/tömning av båthuset lördag XXX 9:00. Sista helgen i april
 • Kranbil planeras komma lördagen den XXX 08:00 och arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. För de som har behov av att lägga i sin båt med hjälp av kranbil.
 • Inläggning av material/båtvagnar i båthuset lördag 9 maj 09:00.
 • Allmän arbetsdag XXX 09:00-12:00
 • Allmän arbetsdag XXX 09:00-12:00
 • Under perioden 1 juni tom 15 september får båtvagnar/båt endast stå tillfälligt uppställda (2 dygn) på båtklubbens område. Ingen permanent uppställning får ske under perioden.
 • Allmän arbetsdag XXX 09:00-12:00
 • Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthuset är lördag XXX 09:00.
 • Gemensam inläggning i båthuset lördag XXX 9:00. Första helgen i oktober 
 • Kranbil planeras komma lördagen den XXX 08:00 och arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. För de som har behov av att få upp sin båt med hjälp av kranbil.

Genomförda aktiviteter 2020

Genomförda aktiviteter under 2020

Sidan senast ändrad 2021-01-02