Kalendarium 2024

 • Årsmöte onsdag den 27 mars, 19:30.
 • Allmän arbetsdag lördag 13 april
 • Gemensam båtuttagning från båthuset lördag 27 april. Sista helgen i april
 • Kranbil kommer Ej klart, arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb.
 • Inläggning av material/båtvagnar i båthuset lördag 25 maj. 
 • Allmän arbetsdag 11 maj
 • Allmän arbetsdag 8 juni
 • Under perioden 1 juni tom 15 september får båtvagnar/båt endast stå tillfälligt uppställda (2 dygn) på båtklubbens område. Ingen permanent uppställning får ske under perioden.
 • Uppsägning båthusplats 31 augusti, för den som inte längre vill ha kvar din båthusplats.
 • Allmän arbetsdag 7 september
 • Anmälan om vinterförvaring utomhus 14 september.
 • Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthuset är lördag den 14 september.
 • Gemensam inläggning i båthuset 5 oktober. Första helgen i oktober 

Kranbil kommer arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. För de som har behov av att få upp sin båt med hjälp av kranbil.

Genomförda aktiviteter 2023

Sidan senast ändrad 2024-02-18