Kalendarium 2021

 • Årsmöte onsdag den 24 mars, 19:30, mötet kommer hållas helt digitalt.
 • Allmän arbetsdag lördag 17 april
 • Gemensam båtuttagning från båthuset lördag 24 april. Sista helgen i april
 • Kranbil kommer lördagen den 8 maj 08:00 till båthamnen. För de som har behov av att lägga i sin båt med hjälp av kranbil. Detta arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb.
 • Inläggning av material/båtvagnar i båthuset lördag 22 maj. Ändrat datum pga pandemin.
 • Allmän arbetsdag 8 maj
 • Allmän arbetsdag 12 juni
 • Under perioden 1 juni tom 15 september får båtvagnar/båt endast stå tillfälligt uppställda (2 dygn) på båtklubbens område. Ingen permanent uppställning får ske under perioden.
 • Allmän arbetsdag 18 september
 • Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthuset är lördag den 18 september.
 • Gemensam inläggning i båthuset 2 oktober. Första helgen i oktober 
 • Kranbil planering inte klar, den arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. För de som har behov av att få upp sin båt med hjälp av kranbil.

Genomförda aktiviteter 2020

Genomförda aktiviteter under 2020

Sidan senast ändrad 2021-04-21