Intresserad av att låna ut din bryggplats?

Vi har flera medlemmar utan bryggplats som har visat intresse av att få låna bryggplats. Om du inte planerar använda din båtplats under hela eller delar av säsongen, så hjälper styrelsen till med att annosera ut din bryggplats här.

Hur går det till?

  • Medlem som har intresse av att låna ut bryggplatsen under hela eller delar av säsongen skickar e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. Anmälan ska innehålla medlemsnummer, Namn, Telefonnr, e-postadressbryggplatsnr och utlåningsperiod.
  • Styrelsen läger ut informationen nedan.
  • Medlem som önskar låna bryggplats kontaktar medlemmen som anmält intresse att låna ut bryggplats.
  • Kommer medlemmarna överens om utlåning så meddelar bryggplatsmedlemmen detta till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.
    Ange medlemsnr och namn på den som utlåning sker till och vad som överenskommits.
  • Styrelsen noterar att utlåning skett,se nedan.
  • Medlem som lånar bryggplatsen lämnar uppgift om båtmärke, modell och försäkringsbolag samtidigt som märkettikett till båten hämtas via styrelsen.

Styrelsen hanterar alltså inte själva utlåningen eller har någon kö för utlåning, utan detta sköts direkt mellan medlemmar. Varje medlem väljer själv om och till vem han/hon tillfälligt vill låna ut sin bryggplats. Bryggplatsmedlemmen bestämmer också villkoren för utlånet.

Lån mellan medlemmar har ingen påverkan på möjlighet att få en egen bryggplats, utan hanteras helt via bryggplatskön.

All utlåning ska följa båtklubbens regler se Regler för Bestorps Båtklubb.

Bryggplatser utlånade

BryggplatsLånade
medlemsnr
Utlånade
medlemsnr
Period
353735609Säsongen 2021
365729546Säsongen 2021
26175076Säsongen 2021
315742679 Säsongen 2021
10383572Säsongen 2021
26678152Säsongen 2021

Bryggplatser anmälda för utlåning

Med.nrBryggplats (bredd)PeriodNamnTelefone-postadress
      

Utlånings historik

Säsongen 2020, 3 erbjöds varav 1 utlån under hela/delar av säsongen.
Säsongen 2019, 6 erbjöds varav 2 utlån under hela/delar av säsongen.
Säsongen 2018, 4 erbjöds varav 4 utlån under hela/delar av säsongen.
Säsongen 2017, 4 erbjöds varav 4 utlån under hela/delar av säsongen.
Säsongen 2016, 2 erbjöds varav 2 utlån under hela/delar av säsongen.

Sidan senast ändrad 2021-07-31