Intresserad av att låna ut din bryggplats?

Vi har flera medlemmar utan bryggplats som har visat intresse av att få låna bryggplats. Om du inte planerar använda din båtplats under hela eller delar av säsongen, så hjälper styrelsen till med att annosera ut din bryggplats här.

Hur går det till?

 • Medlem som har intresse av att låna ut bryggplatsen under hela eller delar av säsongen skickar e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. Anmälan ska innehålla medlemsnummer, Namn, Telefonnr, e-postadressbryggplatsnr och utlåningsperiod.
 • Styrelsen läger ut informationen nedan.
 • Medlem som önskar låna bryggplats kontaktar medlemmen som anmält intresse att låna ut bryggplats.
 • Kommer medlemmarna överens om utlåning så meddelar bryggplatsmedlemmen detta till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.
  Ange medlemsnr och namn på den som utlåning sker till och vad som överenskommits.
 • Styrelsen noterar att utlåning skett,se nedan.
 • Medlem som lånar bryggplatsen lämnar uppgift om båtmärke, modell och försäkringsbolag samtidigt som märkettikett till båten hämtas via styrelsen.

Styrelsen hanterar alltså inte själva utlåningen eller har någon kö för utlåning, utan detta sköts direkt mellan medlemmar. Varje medlem väljer själv om och till vem han/hon tillfälligt vill låna ut sin bryggplats. Bryggplatsmedlemmen bestämmer också villkoren för utlånet.

Lån mellan medlemmar har ingen påverkan på möjlighet att få en egen bryggplats, utan hanteras helt via bryggplatskön.

All utlåning ska följa båtklubbens regler se Regler för Bestorps Båtklubb.

Bryggplatser utlånade 2023

BryggplatsLånade
medlemsnr
Utlånade
medlemsnr
Period
164(2,4)73572Tills vidare under 2023
308781603Säsongen 2023
204820718Säsongen 2023
362823786Säsongen 2023
114819715Säsongen 2023
353 (3,0)809609Säsongen 2023

Bryggplatser anmälda för utlåning 2023

Information om bryggplatser bredd, förtöjning mm.

Med.nrBryggplatsPeriodNamnTelefone-postadress
752316 (2,7)Säsongen 2023Jonas Lundgren0730-291288jonas.lundgren@outlook.com

Utlånings historik
Erbjudna och utlånade under hela/delar av säsongen.

 • Säsongen 2022, 8 erbjudna och 6 utlånande.
 • Säsongen 2021, 7 erbjudna och 7 utlånande.
 • Säsongen 2020, 3 erbjudna och 1 utlånande.
 • Säsongen 2019, 6 erbjudna och 2 utlånande.
 • Säsongen 2018, 4 erbjudna och 4 utlånande.
 • Säsongen 2017, 4 erbjudna och 4 utlånande.

Sidan senast ändrad 2023-07-24