Intresserad av att låna ut din bryggplats?

Vi har flera medlemmar utan bryggplats som har visat intresse av att få låna bryggplats. Om du inte planerar använda din båtplats under hela eller delar av säsongen, så hjälper styrelsen till med att annosera ut din bryggplats här.

Hur går det till?

  • Medlem som har intresse av att låna ut bryggplatsen under hela eller delar av säsongen skickar e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. Anmälan ska innehålla medlemsnummer, Namn, Telefonnr, e-postadressbryggplatsnr och utlåningsperiod.
  • Styrelsen läger ut informationen nedan.
  • Medlem som önskar låna bryggplats kontaktar medlemmen som anmält intresse att låna ut bryggplats.
  • Kommer medlemmarna överens om utlåning så meddelar bryggplatsmedlemmen detta till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.
    Ange medlemsnr och namn på den som utlåning sker till och vad som överenskommits.
  • Styrelsen noterar att utlåning skett,se nedan.
  • Medlem som lånar bryggplatsen lämnar uppgift om båtmärke, modell och försäkringsbolag samtidigt som märkettikett till båten hämtas via styrelsen.

Styrelsen hanterar alltså inte själva utlåningen eller har någon kö för utlåning, utan detta sköts direkt mellan medlemmar. Varje medlem väljer själv om och till vem han/hon tillfälligt vill låna ut sin bryggplats. Bryggplatsmedlemmen bestämmer också villkoren för utlånet.

Lån mellan medlemmar har ingen påverkan på möjlighet att få en egen bryggplats, utan hanteras helt via bryggplatskön.

All utlåning ska följa båtklubbens regler se Regler för Bestorps Båtklubb.

Bryggplatser utlånade

Bryggplats Lånade
medlemsnr
Utlånade
medlemsnr
Period
352 711 42 Hela säsongen 2019
317 690 90 Hela säsongen 2019
       
       

Bryggplatser anmälda för utlåning

Medlemsnr Bryggplats (bredd) Period Namn Telefon e-postadress
572 103 (2,1) Till saneringen är klar Ronny Reinholdsson 0709430619  
602 156 (2,4) Hela säsongen 2019 Henrik Johansson  0705147323 77henrikjohansson@gmail.com
639 361 (2,1) Hela säsongen 2019 Roine Atterling 0730771029 Roine_86@hotmail.com
631 155 (2,0) Hela säsongen 2019 Jonas Åberg 0722255227 Jonasbjorkstrand@hotmail.com
613 205 (2,1) Hela säsongen 2019 Fredrik Nåhdin 0708232446 fredrik.wisen@hotmail.com
852 153 (2,0) Hela säsongen 2019 Mia Eklund 0706691301 mia.eklund@praxis.se
           

Utlånings historik

Säsongen 2018 lånades 4 plats ut under hela eller delar av säsongen.

Säsongen 2017 lånades 4 plats ut under hela eller delar av säsongen.

Säsongen 2016 lånades 2 plats ut under hela eller delar av säsongen.

Sidan senast ändrad 2019-06-08