Båtramp och klubbhus

Båtramp

Båtrampen är i betong med en körbanebredd på 2,4m som fortsätter upp på land för bra fäste.

Du behöver bomnyckel, för att kunna använda båtklubbens båtramp.

Bomnyckel finns i klubbhuset som medlemmar med mobil öppning har fri tillgång till dygnet runt, se nedan.

Övriga gäster och medlemmar hänvisas till ICA affären i Bestorp för att låna bomnyckel mot betalning via Swish.

Lånet av bomnyckel är personligt och den ska återlämnas inom 1 timme.
Icke medlemmar betalar 100kr/tillfälle via Swish.
Medlemmar betalar 10kr/tillfälle via Swish.

Klubbhuset inkl bomnyckel via mobiltelefon

Via mobiltelefon kan du som medlem få fri tillgång till klubbhuset och därmed också bomnyckel dygnet runt. Du får använda klubbhuset inkl utrustning, i upp till en 1 timme, när klubbhuset inte är bokat. Längre tid bokas via epost till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, ange datum, tid och medlemsnummer. Ska göras från den e-postadress du har registrerad i vårt medlemsregister.

I klubbhuset finns bomnyckel, vattentoalett, dusch, spis och diskbänk.

Medlem som använder klubbhuset ansvarar för att hålla snyggt och rent, så väl lokalen som utrustning i lokalen.

Det är ett mobiltelefonnummer per medlem för öppning av klubbhuset, då medlemskapet och ansvaret som följer med detta är personligt. Delar du båt med någon så kan den också ansöka om att bli medlem, för att få tillgång till klubbhuset via sin egen mobiltelefon.

I Bestorps Båtklubbs regler hittar detaljerad information kring tillgång till klubbhuset inkl bomnyckel, se mobilöppning av klubbhuset.

Lån av klubbhus

Nedanstående tider är klubbhuset bokat, utöver klubbens egna aktiviteter enligt kalendarium.

DatumTidMedlemsnr
2023-08-2510:00-20:00618
2023-08-2610:00-21:00618
2023-11-1018:00-22:00533

Mobil öppning

Du öppnar dörren till klubbhuset genom att ringa till 0725078272 när du står på trappan till klubbhuset. När du får upptagetton i mobilen så kan du öppna dörren. Samtalet kostar inte något, då det alltid blir upptaget.
Skanna QRkoden med din mobil, för att spara ner telefonnumret som en kontakt i din mobil eller lägg in telefonnumret manuellt.

Har du mobiltelefon via ditt arbete? Då kan det vara ett annat telefonnummer än mobilnumret som visas när du ringer. Det är alltid det telefonnumret som visas när du ringer som du ska vara registrerat för att kunna använda mobil öppning.
Dolt/hemligt nummer fungerar inte med mobil öppning.

Aktivera din mobil öppning

Aktivera mobilöppning av klubbhuset från din mobiltelefon för genom att först läsa reglerna för att få tillgång till klubbhuset. Skicka sedan e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se att du begär att få mobil öppning, ange Medlemsnummer, Namn och Mobiltelefonnummer. Genom din begäran om mobil öppning binder du dig för en fortsatt årlig avgift på 100kr för din mobil öppning.
Du får svar på din e-post till oss när din mobil öppning är aktiverad.

Om du vid ansökan om medlemskaps angett att du vill ha mobil öppning. Så aktiveras mobil öppning i samband med att du betalar fakturan.

Byta mobiltelefonnummer

Byte av mobiltelefonnr är kostnadsfritt. För att byta mobiltelefonnr så skicka Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer till styrelsen@bestorpsbatklubb.se från den e-postadress du har registrerad i vårt medlemsregister.

Avsluta mobil öppning

Har du inte längre behov av mobil öppning så skicka Uppsägning av mobil öppning, ange också Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer till styrelsen@bestorpsbatklubb.se från den e-postadress du har registrerad i vårt medlemsregister. Den mobil öppningen upphör då fr.o.m kommande årsskifte och tas bort från din årsfaktura.

Sidan senast ändrad 2023-10-17