Båtramp och klubbhus

Båtramp

Hamnskiss_logga-webb.png

Du behöver bomnyckel, för att kunna använda båtklubbens båtramp.

Bomnyckel finns i klubbhuset som medlemmar med mobil öppning har fri tillgång till dygnet runt, se nedan.

Övriga hänvisas till ICA affären i Bestorp för att låna bomnyckel mot betalning via Swish.

Lånet av bomnyckel är personligt och den ska återlämnas inom 1 timme.
Icke medlemmar betalar 100kr/tillfälle via Swish.
Medlemmar betalar 10kr/tillfälle via Swish.

Båtrampen har en körbanebredd på 2,4m.

Klubbhuset inkl bomnyckel via mobiltelefon

Via mobiltelefon kan du som medlem få fri tillgång till klubbhuset och därmed också bomnyckel dygnet runt. Du får använda klubbhuset inkl utrustning, i upp till en 1 timme, när det inte är bokat. Längre tid bokas via epost till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, ange datum, tid och medlemsnummer. Ska göras från den e-postadress du har registrerad i vårt medlemsregister.

I klubbhuset finns bomnyckel, vattentoalett, dusch, spis och diskbänk.

Medlem som använder klubbhuset ansvarar för att hålla snyggt och rent, så väl lokalen som utrustning i lokalen.

Det är ett mobiltelefonnummer per medlem för öppning av klubbhuset, då medlemskapet och ansvaret som följer med detta är personligt. Delar du båt med någon så kan den också ansöka om att bli medlem, för att få tillgång till klubbhuset via sin egen mobiltelefon.

I Bestorps Båtklubbs regler hittar detaljerad information kring tillgång till klubbhuset inkl bomnyckel, se mobilöppning av klubbhuset.

Lån av klubbhus

Nedanstående tider är klubbhuset bokat, utöver klubbens egna aktiviteter enligt kalendarium.

DatumTidMedlemsnr
2022-06-0410:00-18:00567

Mobil öppning

Du öppnar dörren till klubbhuset genom att ringa till 0725078272 när du står på trappan till klubbhuset. När du får upptagetton i mobilen så kan du öppna dörren. Samtalet kostar inte något, då det alltid blir upptaget.
Skanna QRkoden med din mobil, för att spara ner telefonnumret som en kontakt i din mobil eller lägg in telefonnumret manuellt.

Aktivera din mobil öppning

Aktivera din mobiltelefon för mobilöppning av klubbhuset genom att först läsa reglerna för att få tillgång till klubbhuset.
Sätt in 100kr på båtklubbens bankgiro 5640-1847. Genom din betalning binder du dig för en fortsatt årlig avgift på 100kr för din mobil öppning.
Märk betalningen med Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer.
Skicka Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. Bekräftar i e-postmeddelandet att du tagit del av reglerna och betalat in avgiften via bankgiro. Ska göras från den e-postadress du har registrerad i vårt medlemsregister. Du får svar från oss via e-post så snart ditt mobiltelefonnummer är aktiverat.

Har du mobiltelefon via ditt arbete? Då kan det vara så att det är ett annat telefonnummer än mobilnumret som visas när du ringer. Då är det telefonnumret du ska ange för att kunna öppna dörren.

Byta mobiltelefonnummer

Byte av mobiltelefonnr är kostnadsfritt. För att byta mobiltelefonnr så skicka Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer till styrelsen@bestorpsbatklubb.se från den e-postadress du har registrerad i vårt medlemsregister.

Avsluta mobil öppning

Har du inte längre behov av mobil öppning så skicka Uppsägning av mobil öppning, ange också Medlemsnummer, Namn, Mobiltelefonnummer till styrelsen@bestorpsbatklubb.se från den e-postadress du har registrerad i vårt medlemsregister. Den mobil öppningen upphör då fr.o.m kommande årsskifte och tas bort från din årsfaktura.

Varför mobil öppning?

Här finner du information om bytet av system från tidigare tagg-system.

Sidan senast ändrad 2022-04-08