Allmänna arbetsdagar 2024

Bestorps Båtklubb drivs i ideell föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i klubbens utveckling. Detta i enlighet med föreningens stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmarnas svar i medlemsenkäten 2017.

Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker mot signering på närvarolistor.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En bryggplatsmedlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Om en bryggplatsmedlem under 3 år i rad inte gjort sin arbetsplikt själv eller via ombud, så är bryggplatsmedlem inte aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen kan förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Vi ber alla respektera att inte komma vid minsta sjukdomssymtom eller om du tillhör riskgrupp, utan nyttja möjligheten att välja en senare arbetsdag eller alternativt arbete. Vi följer folkhälsomyndigheten råd och kan komma att ställa in om dessa ändras.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på

Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

Anmälan till aktuell arbetsdag gör du via Svenska Båtunionens schema system, schema för resp arbetsdag kommer publiceras senast 30 dagar innan resp arbetsdag. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen ”Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 13 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Omflyttning av bommar och bryggplatsmärkning på brygga 1 och brygga 3. Inoljning av bryggor/iläggningsbryggan/kaj, bänkar och paviljong. Städat/krattat upp nedfallna grenar och löv.

Vi behöver vara många medlemmar vid denna arbetsdagen för att hjälpas åt att med ombyggnationen av bommar.

Medtag gärna: Skruvdragare, borr, bitssats, hylsnyckelsatser, arbetshandskar.

Ansvariga arbetsledare: Gunnar Karlsson

Ombyggnation brygga 1 respektive brygga 3 enligt nedan.

Brygga1Brygga3
PlatsNy PlatsBreddNYPlatsNy PlatsBreddNY
1021022,12,43043042,73
1031032,12,430530533
1041042,12,430630633,2
1051052,12,430730733,2
1062,1030830
1071062,12,43093083,23,5
1081072,12,43103093,23,6
1091082,12,43113103,23,8
3123113,54,2
3133123,53,8

Lördagen den 11 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Tog om hand grenar som brutits av under vintern, tog bort sly/ris mot banvallen, bytte ut dåliga bomflottörer, förbättrade galvanisering på bommar, inoljning av brygga 3 från plats 354 in mot land, monterade brandsläckare på klubbhuset, montera skyltar.

Ansvarig arbetsledare: Mats Riiga

Medtag gärna: Skruvdragare, hylsnyckelsatser, bitssats, grensax, grensåg och arbetshandskar.

Lördagen den 8 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Tog bort näckrosor vid brygga 1, tog bort bruten gren på stora eken, plockade ordning i förrådet i klubbhuset.

Ansvarig arbetsledare: Clas-Ove Broman

Medtag gärna: Arbetshandskar, grensåg.

Lördagen den 7 september 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Röja sly och gräs samt köra bort sly mm, jämna till pålagd jord på gräsmattan och så gräs, mera aktiviteter kommer

Ansvarig arbetsledare: Tomas Larson

Medtag gärna: Grensax, arbetshandskar.

Alternativt arbete

Gräsklippning

Gräsklippning är ett alternativ till arbetsplikt för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Gräsklippning ska ske valfri dag under en vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade och du får en kod till nyckelskåpet. 

Gräsklippning omfattar att klippa gräsytorna i hamnområdet med klubbens åkgräsklippare samt några mindre ytor vid klubbhuset och brygga 2 med motorgräsklippare. Du tar själv med dig Bensin 95 okt och tankar gräsklipparna, det åtgår ca 3 liter totalt, som du anger i enkäten. Du får reducering på kommande årsavi som ersättning för den bensin du tankade med, inga kvitto behövs.

Arbetet noteras som genomfört när du besvarat enkäten via din mobil, länk till enkät vid nyckelskåpet i klubbhuset, där det finns stödinformation kring användningen av gräsklipparna.

Förutsättning för gräsklippning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset där nyckelskåpet med nyckel till båthuset finns för att du ska kunna komma in till gräsklipparna.

Gräsklippning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
1984Hans-Inge Mattsson
22764Ulf Johansson
2585Tord Johansson
28
31517Thomas Nordh
34721Simon Tuneskog
37673Stellan Jacobsson
40

Städning

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. 

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, gästtoaletten samt plocka upp skräp i hamnområdet. Checklista för städning finns ihop med städutrustning i klubbhuset.
Arbetet noterats som klart när du efter genomfört arbetet besvarat enkäten via din mobil, länk till enkäten finns på checklistan i klubbhuset.

Förutsättning för städning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset och kan utföra städningen.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
1590Tommy Karlsson
21511Ulf Larsson
24609 Gustav Danielsson
27618Lotta Larsson
31534Kicki Älenmark
34602Henrik Johansson
37656Peter Lamberth
40727Mats Ahlenbäck

Förslag till förbättringar

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2023

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Träolja till bryggor, åtgår ca 50liter av god kvalité och 10 st fasadpenslar för montering på skaft, använd billiga penslar då är svåra att få rena och stelnar till nästa gång. Tex har vi använt Byggmax Träolja Cuprinol.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2024-06-19