Allmänna arbetsdagar 2020

Bestorps Båtklubb drivs i föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2017.

Allmänna arbetsdagar görs tillgängliga nedan samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistor.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En medlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Men om en medlem inte under 3 år i rad inte deltagit själv eller via ombud. Så är medlemmen inte längre en aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år.  Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Arbetsdagar

Anmälan till aktuell arbetsdag gör du via Svenska Båtunionens schema system. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 18 april 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Montering av entresolplan i båthuset. Inoljning av bryggor.  Byte av dåliga brädor på bryggor/ramper/kaj. Rensning av hängrännor på klubbhuset.
Ansvarig arbetsledare: Ännu ej utsedd

Medtag gärna: Arbetshandskar, hylsnyckelsats, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm)

Lördagen den 9 maj 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Ev fortsatt montering av entresolplan i båthuset. Ev inoljning av kvarvarande bryggor, kaj och paviljong. Justering och byte av dåliga bombojar.

Ansvarig arbetsledare: Ännu ej utsedd

Medtag gärna: Arbetshandskar, hylsnyckelsats, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm)

Lördagen den 13 juni 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Dagen ännu ej planerad.

Ansvarig arbetsledare: Ännu ej utsedd

Lördagen den 19 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Dagen ännu ej planerad.

Ansvarig arbetsledare: Ännu ej utsedd

Alternativt arbete

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se.
Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för året.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, (gästtoa när den är klar) samt plocka upp skräp i hamnområdet. Checklista för städning finns ihop med städutrustning i klubbhuset. Arbetet kommer inte noterats som klart förrän svar lämnats i den enkät som kommer finns tillgänglig här, som återkoppling på utfört arbetet.

Förutsättning för städning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
15
2112Peter Wilhelmsson
25511Ulf Larsson
27609Gustav Danielsson
29656Peter Lamberth
31602Henrik Johansson
3352Kent Alenbrand 
3590Tommy Karlsson
37  
38  
41727 Mats Ahlenbäck

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2019

Genomförda arbetsdagar 2019

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345×238 resp 345×297, alternativt material Makrolon, Lexan.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2020-03-30