Allmänna arbetsdagar 2022

Bestorps Båtklubb drivs i ideell föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2017.

Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistor.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En bryggplatsmedlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Om en bryggplatsmedlem under 3 år i rad inte gjort sin arbetsplikt själv eller via ombud, så är bryggplatsmedlem inte aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen kan förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Vi ber alla respektera att inte komma vid minsta sjukdomssymtom eller om du tillhör riskgrupp, utan nyttja möjligheten att välja en senare arbetsdag eller alternativt arbete. Vi följer folkhälsomyndigheten råd och kan komma att ställa in om dessa ändras.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

Anmälan till aktuell arbetsdag gör du via Svenska Båtunionens schema system, schema för resp arbetsdag kommer publiceras senast 30dagar innan resp arbetsdag. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen ”Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 9 april

Uppskjuten pga av väderlek, planerade aktiviteter går inte att genomföra med snö.

Lördagen den 23 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Inoljning av bryggor, iläggningsbryggan, kaj och paviljong, byte av trasiga brädor på bryggor/paviljong mm, borsta av klubbhuset inför målning, rensa hängrännor.

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Ansvariga arbetsledare: Mats Riiga

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylssats för skruvdragare, hylsnyckelsats, borr, geringssåg, cirkelsåg, arbetshandskar.

Lördagen den 14 maj 09:00-12:00

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Planerade aktiviteter: Montera gästbojar, måla klubbhuset, fortsatt inoljning paviljong och delar av brygga 3, vrida bombojstolpe 180 grader på plats 267, justera resp byta ut dåliga bombojar bland annat plats 357-358 mfl, bygga vedförråd vid grillplatsen, fylla i gropar i gräsmattan och så gräs.

Ansvarig arbetsledare: Tomas Larson

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylssats för skruvdaragre, hylsnyckelsats, borr, geringssåg, cirkelsåg, arbetshandskar.

Lördagen den 11 juni 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Ta bort näckrosor vid brygga 1, markjustering vid rampbryggan, ta bort en stockar (sjunktimmer) vid brygga 3, fylla i gropar i gräsmattan och så gräs, mera aktiviteter kommer…

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Ansvarig arbetsledare: Gunnar Karlsson

Medtag gärna: Arbetshandskar.

Lördagen den 10 september 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Rensade hängrännor på klubbhuset, röja sly och gräs, fylla i gropar i gräsmattan och så gräs, mera aktiviteter kommer…

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Ansvarig arbetsledare: Petter Wern

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylssats för skruvdaragre, hylsnyckelsats, borr, geringssåg, cirkelsåg, arbetshandskar.

Alternativt arbete

Gräsklippning

Gräsklippning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Gräsklippning ska ske på en valfri dag under veckan enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade.  

Gräsklippning omfattar att klippa gräsytorna i hamnområdet med i huvudsak med klubbens åkgräsklippare samt några mindre ytor vid klubbhuset och brygga 2 med motorgräsklippare. Du tar själv med dig Bensin 95 för att tanka gräsklipparna, det åtgår ca 2 liter totalt. Du kommer få reducering på kommande årsavi med ca 40kr som ersättning för bensin, inga kvitto behövs.

Arbetet noteras som genomfört när du besvarat enkäten via din mobil, länk till enkät vid nyckelskåpet i klubbhuset, där det finns stödinformationen kring användningen av gräsklipparna. Förutsättning för gräsklippning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset där nyckelskåpet med nyckel till båthuset finns för att du ska kunna komma in till gräsklipparna. Information om åtkomst via nyckelskåpet fås via e-post inför klippningen.

Gräsklippning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
16
19764Ulf Johansson
2286Curt Edberg
25517Thomas Nordh
28752Jonas Lundgren
3185Tord Johansson
34673Stellan Jacobsson
3752Kent Alenbrand

Städning

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske på en valfri dag under veckan enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, gästtoaletten samt plocka upp skräp i hamnområdet. Checklista för städning finns ihop med städutrustning i klubbhuset.
Arbetet noterats som klart när du efter genomfört arbetet besvarat enkäten via din mobil, länk till enkäten finns på checklistan i klubbhuset.

Förutsättning för städning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset och kan utföra städningen.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
15511Ulf Larsson
21656Peter Lamberth
24609Gustav Danielsson
27618Lotta Larsson
30534Kicki Älenmark
3352Kent Alenbrand
36602Henrik Johansson
4090Tommy Karlsson

Förslag till förbättringar

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2021

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Träolja till bryggor, åtgår ca 50liter av god kvalité och 10 st fasadpenslar för montering på skaft, använd billiga penslar då är svåra att få rena och stelnar till nästa gång. Tex har vi använt Byggmax Träolja Cuprinol.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2022-05-10