Allmänna arbetsdagar 2021

Bestorps Båtklubb drivs i ideell föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2017.

Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistor.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En medlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Men om en medlem inte under 3 år i rad inte deltagit själv eller via ombud. Så är medlemmen inte längre en aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen kan förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

Anmälan till aktuell arbetsdag gör du via Svenska Båtunionens schema system. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Planering pågår

Planering av allmänna arbetsdagar under 2021 pågår.

Lördagen den XXX 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Inoljning av bryggor…

Ansvarig arbetsledare: Ej utsedd

Medtag gärna: Arbetshandskar…

Lördagen den XXX 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Planering pågår…

Ansvarig arbetsledare: Ej utsedd

Medtag gärna: Arbetshandskar…

Lördagen den XXX 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Planering pågår…

Ansvarig arbetsledare: Ej utsedd

Medtag gärna: Arbetshandskar…

Lördagen den XXX 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Planering pågår…

Ansvarig arbetsledare: Ej utsedd

Medtag gärna: Arbetshandskar…

Alternativt arbete

Städning

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Det går inte att anmäl sig städning under 2021 då planering av veckor mm pågår.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, (gästtoa när den är klar) samt plocka upp skräp i hamnområdet. Checklista för städning finns ihop med städutrustning i klubbhuset. Arbetet kommer inte noterats som klart förrän svar lämnats i den enkät som kommer finns tillgänglig här, som återkoppling på utfört arbetet.

Förutsättning för städning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
15
21
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Förslag till förbättringar

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2020

Genomförda arbetsdagar 2020

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2021-01-02