Allmänna arbetsdagar 2023

Bestorps Båtklubb drivs i ideell föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i klubbens utveckling. Detta i enlighet med föreningens stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmarnas svar i medlemsenkäten 2017.

Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker mot signering på närvarolistor.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En bryggplatsmedlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Om en bryggplatsmedlem under 3 år i rad inte gjort sin arbetsplikt själv eller via ombud, så är bryggplatsmedlem inte aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen kan förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Vi ber alla respektera att inte komma vid minsta sjukdomssymtom eller om du tillhör riskgrupp, utan nyttja möjligheten att välja en senare arbetsdag eller alternativt arbete. Vi följer folkhälsomyndigheten råd och kan komma att ställa in om dessa ändras.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på

Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

Anmälan till aktuell arbetsdag gör du via Svenska Båtunionens schema system, schema för resp arbetsdag kommer publiceras senast 30 dagar innan resp arbetsdag. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen ”Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 15 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Inoljning av bryggor, iläggningsbryggan, kaj och paviljong, målade klubbhuset (knutbrädor, fönster och vindskivor), märkning kanotställ, montera bryggfendrar på rampbryggan.

Ansvariga arbetsledare: Mats Riiga

Medtag gärna: Trappstege, stege, skruvdragare, bitssats, arbetshandskar.

Lördagen den 13 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Måla klubbhuset (2a strykningen av knutbrädor, fönster och vindskivor samt 1a strykningen av dörrar), påbörja byggnation av rampen till iläggningsbryggan, jämna till pålagd jord på gräsmattan och så gräs.

Ansvarig arbetsledare: Tomas Larson

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylssats för skruvdragare, hylsnyckelsats, borr, geringssåg, cirkelsåg, arbetshandskar, trappstege, stege.

Lördagen den 10 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Tog bort näckrosor vid brygga 1, justerade bomben vid bryggplats 116, byggde klart och byte ut rampen till iläggningsbryggan, montering av livboj vid brygga 1, tog bort stockar (sjunktimmer) vid brygga 3, reparerade och oljade soffor.

Ansvarig arbetsledare: Gunnar Karlsson

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylssats för skruvdragare, hylsnyckelsats, borr, geringssåg, cirkelsåg, arbetshandskar.

Lördagen den 9 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Bytt flagglina och flaggstångsknopp, tvätta och vaxat flaggstången, montera ränngavel på hängränna på klubbhuset och rensat hängrännor på klubbhuset. Bytt krokar till slanghållare på brygga 3, injustering av spång till iläggningsbryggan, målat dörrar på klubbhuset, putsat fönster på klubbhuset. Röjt sly under stora eken mot sågarholmen, röjt sly och gräs samt kört bort allt sly mm.

Ansvarig arbetsledare: Petter Wern

Medtag gärna: Grensax, skiftnycklar, arbetshandskar.

Alternativt arbete

Gräsklippning

Gräsklippning är ett alternativ till arbetsplikt för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Gräsklippning ska ske valfri dag under en vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namnmedlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade och du får en kod till nyckelskåpet. 

Gräsklippning omfattar att klippa gräsytorna i hamnområdet med klubbens åkgräsklippare samt några mindre ytor vid klubbhuset och brygga 2 med motorgräsklippare. Du tar själv med dig Bensin 95 okt och tankar gräsklipparna, det åtgår ca 3 liter totalt, som du anger i enkäten. Du får reducering på kommande årsavi som ersättning för den bensin du tankade med, inga kvitto behövs.

Arbetet noteras som genomfört när du besvarat enkäten via din mobil, länk till enkät vid nyckelskåpet i klubbhuset, där det finns stödinformation kring användningen av gräsklipparna.

Förutsättning för gräsklippning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset där nyckelskåpet med nyckel till båthuset finns för att du ska kunna komma in till gräsklipparna.

Gräsklippning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
16UtgårUtgår, pga sen start på grässäsongen
19764Ulf Johansson
22673Stellan Jacobsson
25
2886Curt Edberg
31517Thomas Nordh
34727Mats Ahlenbäck
37721Simon Tuneskog
40820Dennis Aniander

Städning

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namnmedlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. 

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, gästtoaletten samt plocka upp skräp i hamnområdet. Checklista för städning finns ihop med städutrustning i klubbhuset.
Arbetet noterats som klart när du efter genomfört arbetet besvarat enkäten via din mobil, länk till enkäten finns på checklistan i klubbhuset.

Förutsättning för städning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset och kan utföra städningen.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
1590Tommy Karlsson
21511Ulf Larsson
24609Gustav Danielsson
27656Peter Lamberth
3112Peter Wilhelmsson
34618Lotta Larsson
37602Henrik Johansson
40726Felix Olsson

Förslag till förbättringar

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2022

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Träolja till bryggor, åtgår ca 50liter av god kvalité och 10 st fasadpenslar för montering på skaft, använd billiga penslar då är svåra att få rena och stelnar till nästa gång. Tex har vi använt Byggmax Träolja Cuprinol.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2023-09-10