Vad erbjuder vi?

Bestorps båtklubb erbjuder alla

 • Härlig miljö
 • Paviljong med bord och grillplats
 • Torrtoalett
 • Dricksvattenkran
 • Båtramp i betong, icke medlemmar 100kr/tillfälle, medlem 10kr/tillfälle. Nyckel till båtrampsbommen lånar du i ICA affären i Bestorp, betalning görs med Swish.
 • Gästplatser finns för två båtar, längst ut på brygga 3, med boj. Sätt alltid en lapp med namn och mobilnummer på båten, innan du lämnar båten på gästplatsen. Gäster får ligga ett dygn på en gästplats, utan avgift. Därefter 100kr/dygn, dock max 14 dygn.
  Betala till båtklubbens Swish 123 612 21 05, märk betalningen med Gästplats, “namn”. För frågor kontakt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se
  Genom att använda båtklubbens gästplats, så godkänner du och accepterar att följa båtklubbens regler för båthamnen.

Medlemskap

Båtklubben har ca 190 medlemmar som erbjuds:

 • Tillgång till båtramp i betong 10kr/tillfälle via Swish.
 • Möjlighet att via mobiltelefonfri tillgång till klubbhus inkl bomnyckel, vattentoalett, dusch, spis och diskbänk.
 • Rätt att under 2 dygn ställa båtvagn på båtklubbens område under sommaren (1 juni tom 15 september), i mån av plats.
 • Prenumeration på tidningen Båtliv som utkommer ca 6 ggr/år.
 • Möjlighet att få bryggplats
 • Rätt att lägga båten på båtklubbens område under vintern (16 september tom 31 maj), i mån av plats.
 • Möjlighet att få lägga din kanot på båtklubbens kanotställ i båthamnen.
 • Möjlighet att få lägga båten i båtklubbens båthus under vintern.
 • Möjlighet att teckna båtförsäkring hos Svenska Sjö.

Medlemskap innebär också

 • Hantera klubbens lokaler och utrustning på ett ansvarsfullt sätt
 • Agera ansvarsfullt inom hamnområdet
 • Efterleva båtklubbens regler och stadgar
 • Betala årlig medlemsavgift
 • Att som bryggplatsmedlem aktivt delta i klubben och utföra sin arbetsplikt

Hur blir jag medlem?

Anmälan medlemskap gör du via Svenska Båtunionens webbformulär enligt nedan.
Läs igenom nedanstående och fyll därefter i formuläret, så att uppgifterna blir korrekta.

Kryssa i enligt nedanstående utifrån vad du önskar.

 • Önskar sommarplats för att bli placerad i bryggplatskö, se information nedan om bryggplatskö, kölängd mm.
 • Önskar vinterplats för att få ställa din båt under vintern på hamnområdet, det är separat kö till båthuset.
 • Bor del av året i Bestorp (postnummer 58965) detta påverkar tilldelning av bryggplatser enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb. Ange adress till platsen i Bestorp som du bor på del av året, i fältet Övrig information.
 • Mobil öppning för att få tillgång till båtramp och klubbhuset, dygnet runt. Du måste då också fylla i mobilnummer.
 • Söker endast medlemskap, för att endast ansöka om medlemskap och inte bryggplatskö. Du måste dock kryssa i Önskar sommarplats för att kunna spara, pga att vi använder SBU-standard formulär för köanmälan.

Anmälan dig via Svenska Båtunionens webbformulär.

Som ny medlem kommer får du ett välkomstbrev via e-post inom 2 veckor från oss med uppgifter om hur du betalar din medlemsavgift. Har du inte fått någon återkoppling inom 2 veckor så kontakta oss via styrelsen@bestorpsbatklubb.se så att inget gått fel med din anmälan.

Information till medlemmar

Klubben skickar information via e-post, som resp medlem ansvarar för att ta del av. Även årsavin skickas den vägen.

Befintlig medlem som saknar e-post hänvisas till hemsidan samt de anslag som görs på klubbens anslagstavla i båthamnen.
Har du ingen e-post så har du här ett tips på hur du skaffar en gratis e-postbrevlåda?

Uppsägning av bryggplats eller medlemskap

Bryggplatskö

Klubben har totalt 102 bryggplatser i varierande storlek.
Omsättningen på bryggplatser varierar mellan åren, senaste åren har det varit 4-6 bryggplatser/år. Som medlem anmäler du dig till byrggplatskön via vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Styrelsen verkar aktivt för att få “rätt båt” på “rätt plats” avseende båtstorlek och bryggplatsstorlek, se bryggplatsbyten.

För närvarande har vi ca 40 personer i vår bryggplatskö. Under 2018 tillkom 20 medlemmar som ställde sig i bryggplatskön.

Tilldelning av bryggplatser sker i enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb.

Tillfällig bryggplats

Klubben verkar för att bryggplatser ska användas genom hjälp med annonsering för andra hands utlåning.

Båthusplatskö

Båthusplatser tilldelas ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Platsen i båthusplatskön används när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Det är alltid större möjlighet att få plats med en liten båt utan båtvagn än en stor båt.

Endast bryggplatsmedlemmar kan ställa sig i båthusplatskön. Som medlem anmäler du dig till båthusplatskön via vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Avgifter i båtklubben

 • Medlemsavgift 350kr/år
 • Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter(bredd)/år
 • Vinterförvarings båthus båt inklusive vagn kvm(L x B) x 130kr/år
 • Sommarförvaring i kantoställ 100kr/år
 • Vinterförvarings kanot i båthus 200kr/år
 • Vinterplats utomhus 300kr/år
 • Sommarförvaring i båthus av vagn 250kr/år
 • Via mobiltelefon få tillgång till klubbhus inkl bomnyckel 100kr/år

Avgifter beslutade på årsmöte protokoll årsmötet 2020-03-25.

Vinterförvarings
Betalning per yta i kvm som tas i anspråk, utifrån båttillverkarens mått längd och bredd enligt båtmodellens faktablad. För okända modeller görs inmätning. Styrelsen kan göra annan bedömning av längd och bredd om båtvagnens utformning förhindrar normal förvaring. Tex bredare hjulbas, andra utstickande delar osv.
Båt utan vagn ska alltid förvaras utan motor. Även båt på vagn där motorn inte kan förvaras nedfälld ska också förvaras utan motor.

I vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen kan du se och justera dina uppgifter som styr båthusplatsavgiften.

Engångsavgifter

 • Förseningsavgift (avser debiterade, ej inbetalda avgifter) 45kr
 • Avgift för ej utförd arbetsplikt 600kr
 • Lån av bomnyckel 100kr för ej medlem, 10kr för medlem (betalning via Swish).

Depositioner

 • Deposition för bryggplats 1300kr (minskar med 100kr/år för avskrivningar)
 • Deposition för arbetsplikt 600kr
 • Klubbdepositionen 9000kr (återbetalas med 1000kr/år).

Sidan senast ändrad 2020-04-04