Vad erbjuder vi?

Bestorps båtklubb erbjuder alla

Medlemskap

 • Härlig miljö
 • Paviljong med bord och grillplats
 • Gästtoalett, som öppnas mha mobiltelefon, se instruktion vid dörren.
 • Dricksvatten på gästtoaletten och i tappkranar utomhus under sommarsäsong.
 • Soptunnor under vecka 18-41.
  Se även Avfallshanteringsplan
 • Båtramp i betong. Nyckel till båtrampsbommen lånar du i ICA affären i Bestorp, betalning görs med Swish, icke medlemmar 100kr/tillfälle.
 • Ställplatser för husbilar
 • Gästplatser för båtar finns 2 st, längst ut på brygga 3, med boj.
  • Sätt alltid en lapp med namn och mobilnummer på båten, innan du lämnar båten på gästplatsen.
  • Gäster får ligga ett dygn på gästplats, utan avgift. Därefter 125kr/dygn, dock max 14 dygn.
   Betala till båtklubbens Swish 123 612 21 05, märk betalningen med Gästplats, “namn”, mobilnummer.
  • Genom att använda båtklubbens gästplats, så godkänner du och accepterar att följa båtklubbens regler för båthamnen.
  • För frågor kontakt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Båtklubben har ca 200 medlemmar som erbjuds:

 • Tillgång till båtramp i betong.
 • Rätt att under 2 dygn ställa båtvagn med klubbens märktetikett på båtklubbens område under sommaren (1 juni tom 15 september).
 • Prenumeration på tidningen Båtliv som utkommer ca 6 ggr/år.
 • Möjlighet att hyra bryggplats
 • Möjlighet att hyra förvaringsplats utomhus för båten under vintern (16 september tom 31 maj).
 • Möjlighet att få hyra förvaringsplats för båten i båthus under vintern.
 • Möjlighet att hyra plats för för kanot/kajak kanotställ i under sommaren samt i båthuset under vintern.
 • Medlemsrabatt på båtförsäkring hos Svenska Sjö, som samägs av Svenska Båtunionen ihop med andra båtorganisationer i Sverige.

Medlemskap innebär också

 • Hantera klubbens lokaler och utrustning på ett ansvarsfullt sätt
 • Agera ansvarsfullt inom hamnområdet
 • Efterleva båtklubbens regler och stadgar
 • Betala årlig medlemsavgift
 • Att som bryggplatsmedlem aktivt delta i klubben och utföra sin arbetsplikt.

Hur blir jag medlem?

Anmälan medlemskap gör du via Svenska Båtunionens webbformulär enligt nedan.
Läs igenom nedanstående och fyll därefter i formuläret, så att uppgifterna blir korrekta.

Kryssa i enligt nedanstående utifrån vad du önskar.

 • Jag önskar sommarplats för att bli placerad i bryggplatskö, se information nedan om bryggplatskö, kölängd mm. (Söker endast medlemskap kryssa inte denna).
 • Bor minst en del av året i Bestorp (postnummer 58965) detta påverkar tilldelning av bryggplatser enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb. Ange adress till platsen i Bestorp som du bor på minst en del av året, i fältet Övrig information.
 • Mobil öppning för att få tillgång till båtramp och klubbhuset, dygnet runt. Du måste då också fylla i mobilnummer.
 • Övrig information, här anger du övrig information som tex önskar plats i kantonställ. Vi har lediga platser i kantonställ, så ingen kö i nuläget.

Anmälan dig via Svenska Båtunionens webbformulär.

Som ny medlem kommer får du ett välkomstbrev via e-post inom 2 veckor från oss med uppgifter om hur du betalar din medlemsavgift. Har du inte fått någon återkoppling inom 2 veckor så kontakta oss via styrelsen@bestorpsbatklubb.se så att inget gått fel med din anmälan.

Information till medlemmar

Klubben skickar information via e-post, som resp medlem ansvarar för att ta del av. Även fakturor inkl årsavin skickas via e-post.

Befintlig medlem som saknar e-post hänvisas till hemsidan.
Har du ingen e-post så har du här ett tips på hur du skaffar en gratis e-postbrevlåda?

Uppsägning av bryggplats eller medlemskap

Bryggplatskö

Klubben har totalt 99 bryggplatser i varierande storlek.
Vi lämnar inga prognoser avseende bryggplatser. Det är följande som påverkar möjlighet att få bryggplats: hur många som säger upp sin bryggplats, lämnar bryggplatskön, avstår att ta erbjudande om bryggplats samt reglerna för tilldelning.
Uppsägningen av bryggplatser har senaste åren har det varit 4-6 bryggplatser/år, 3-5 st lämnar bryggplatskön per år och 2-3 avstår erbjudande om bryggplats. Tilldelning av bryggplatser sker i enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb.

Som medlem anmäler du dig till byrggplatskön via vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Styrelsen verkar aktivt för att få “rätt båt” på “rätt plats” avseende båtstorlek och bryggplatsstorlek, se bryggplatsbyten. Så det gör ingen skillnad för båtstorlek avseende tilldelning att bryggplatser.

För närvarande har vi ca 45 personer i vår bryggplatskö.

Tillfällig bryggplats

Klubben verkar för att bryggplatser ska användas genom hjälp med annonsering för andra hands utlåning.

Båthusplatser tilldelas ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Det är alltid större möjlighet att få plats med en liten båt än en stor båt.

Endast bryggplatsmedlemmar kan ställa sig i båthusplatskön. Som medlem anmäler du dig till båthusplatskön via vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Sommarförvaring av båttrailer i båthuset

Förvaring är tänkt att vara under hela sommaren. Inte lämpligt för de som återkommande behöver använda sin båttrailer under sommaren. Vid ev behov båttrailern under sommaren, så försöker vi lösa det se kontaktuppgifter.

Det är i nuläget ingen kö till båthusplatser under sommaren i för båttrailer, då vi har plats för flera. Du som inte har båthusplats för båttrailer, kan få plats genom att vara på plats i samband med inläggningen eller i samband med Allmänna arbetsdagar. Din båttrailer ska vara märkt med båtklubbens märktetikett.

Uttagning av båttrailer/material från båthuset sker vid gemensam uttagning.

Avgifter i båtklubben

 • Medlemsavgift 350kr/år
 • Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter(bredd)/år
 • Vinterförvaring av båt inklusive vagn i båthus kvm(L x B) x 130kr/år
 • Vinterplats för båt inklusive båttrailer utomhus 300kr/år
 • Sommarförvaring av båttrailer i båthus 250kr/år
 • Sommarförvaring i kantoställ 100kr/år
 • Vinterförvarings av kanot i båthus 200kr/år
 • Via mobiltelefon ha tillgång till klubbhus inkl bomnyckel 100kr/år

Avgifter beslutade på årsmöte protokoll årsmötet 2021-03-24.

Avgift för vinterförvaring i båthuset
Avgiften är per i kvm yta som tas i anspråk, utifrån båttillverkarens mått längd och bredd enligt båtmodellens faktablad. För okända modeller görs inmätning. Styrelsen kan göra annan bedömning av längd och bredd om båtvagnens utformning förhindrar normal förvaring. Tex bredare hjulbas, andra utstickande delar osv.
Båt på vagn ska motorn vara nerfälld under vinterförvaringen. Båt utan vagn ska alltid förvaras utan motor.
Medlem ansvarar för att hålla uppgifterna som styr båthusplatsavgiften korrekta, genom att uppdatera dessa i vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Engångsavgifter

Depositioner

 • Deposition för bryggplats 900kr (minskar med 100kr/år för avskrivningar)
 • Deposition för arbetsplikt 600kr
 • Klubbdepositionen 5000kr (återbetalas med 1000kr/år).

Sidan senast ändrad 2024-05-13