Vad erbjuder vi?

Bestorps båtklubb erbjuder alla

 • Härlig miljö
 • Paviljong med bord och grillplats
 • Dricksvattenkran
 • Båtramp i betong. Nyckel till båtrampsbommen lånar du i ICA affären i Bestorp, betalning görs med Swish, icke medlemmar 100kr/tillfälle, medlem 10kr/tillfälle.
 • Två gästplatser för båtar, längst ut på brygga 3, med boj. Sätt alltid en lapp med namn och mobilnummer på båten, innan du lämnar båten på gästplatsen. Gäster får ligga ett dygn på gästplats, utan avgift. Därefter 125kr/dygn, dock max 14 dygn.
  Betala till båtklubbens Swish 123 612 21 05, märk betalningen med Gästplats, “namn”. För frågor kontakt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se
  Genom att använda båtklubbens gästplats, så godkänner du och accepterar att följa båtklubbens regler för båthamnen.
 • Vi håller på att bygger ny gästtoalett, så i nuläget saknas gästtoalett.

Medlemskap

Båtklubben har ca 200 medlemmar som erbjuds:

 • Tillgång till båtramp i betong.
 • Via ICA 10kr/tillfälle via Swish.
 • Via mobiltelefon fri tillgång till klubbhus inkl bomnyckel, vattentoalett, dusch, spis och diskbänk.
 • Rätt att under 2 dygn ställa båtvagn på båtklubbens område under sommaren (1 juni tom 15 september), i mån av plats.
 • Prenumeration på tidningen Båtliv som utkommer ca 6 ggr/år.
 • Möjlighet att hyra bryggplats
 • Möjlighet att hyra förvaringsplats utomhus för båten under vintern (16 september tom 31 maj).
 • Möjlighet att hyra plats i kanotställ i båthamnen för kanot/kajak.
 • Möjlighet att få hyra förvaringsplats för båten i båthus under vintern.
 • Medlemsrabatt på båtförsäkring hos Svenska Sjö, som samägs av Svenska Båtunionen ihop med andra båtorganisationer i Sverige.

Medlemskap innebär också

 • Hantera klubbens lokaler och utrustning på ett ansvarsfullt sätt
 • Agera ansvarsfullt inom hamnområdet
 • Efterleva båtklubbens regler och stadgar
 • Betala årlig medlemsavgift
 • Att som bryggplatsmedlem aktivt delta i klubben och utföra sin arbetsplikt.

Hur blir jag medlem?

Anmälan medlemskap gör du via Svenska Båtunionens webbformulär enligt nedan.
Läs igenom nedanstående och fyll därefter i formuläret, så att uppgifterna blir korrekta.

Kryssa i enligt nedanstående utifrån vad du önskar.

 • Jag önskar sommarplats för att bli placerad i bryggplatskö, se information nedan om bryggplatskö, kölängd mm. (Söker endast medlemskap kryssa inte denna).
 • Bor del av året i Bestorp (postnummer 58965) detta påverkar tilldelning av bryggplatser enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb. Ange adress till platsen i Bestorp som du bor på del av året, i fältet Övrig information.
 • Mobil öppning för att få tillgång till båtramp och klubbhuset, dygnet runt. Du måste då också fylla i mobilnummer.
 • Övrig information, här anger du övrig information som du vill lämna till klubben som tex att du önskar plats i kantonställ (saknar kö i nuläget).

Anmälan dig via Svenska Båtunionens webbformulär.

Som ny medlem kommer får du ett välkomstbrev via e-post inom 2 veckor från oss med uppgifter om hur du betalar din medlemsavgift. Har du inte fått någon återkoppling inom 2 veckor så kontakta oss via styrelsen@bestorpsbatklubb.se så att inget gått fel med din anmälan.

Information till medlemmar

Klubben skickar information via e-post, som resp medlem ansvarar för att ta del av. Även fakturor inkl årsavin skickas via e-post.

Befintlig medlem som saknar e-post hänvisas till hemsidan.
Har du ingen e-post så har du här ett tips på hur du skaffar en gratis e-postbrevlåda?

Uppsägning av bryggplats eller medlemskap

Bryggplatskö

Klubben har totalt 101 bryggplatser i varierande storlek.
Omsättningen på bryggplatser varierar mellan åren, senaste åren har det varit 4-6 bryggplatser/år. Som medlem anmäler du dig till byrggplatskön via vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Styrelsen verkar aktivt för att få “rätt båt” på “rätt plats” avseende båtstorlek och bryggplatsstorlek, se bryggplatsbyten.

För närvarande har vi ca 50 personer i vår bryggplatskö, varav ca 30 st tillkommit 2020.

Tilldelning av bryggplatser sker i enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb.

Tillfällig bryggplats

Klubben verkar för att bryggplatser ska användas genom hjälp med annonsering för andra hands utlåning.

Båthusplatskö

Båthusplatser tilldelas ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Det är alltid större möjlighet att få plats med en liten båt än en stor båt.

Endast bryggplatsmedlemmar kan ställa sig i båthusplatskön. Som medlem anmäler du dig till båthusplatskön via vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Sommarförvaring av båttrailer i båthuset

Det är i nuläget ingen kö till båthusplatser under sommaren i för båttrailer, då vi har gott om plats. Du får plats genom att vara på plats i samband med inläggningen. Din båttrailer vara märkt med båtklubbens märktetikett, då samma sätt som båten.
Endast bryggplatsmedlemmar kan sommarförvara sin båttrailer i båthuset.

Avgifter i båtklubben

 • Medlemsavgift 350kr/år
 • Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter(bredd)/år
 • Vinterförvaring av båt inklusive vagn i båthus kvm(L x B) x 130kr/år
 • Vinterplats för båt inklusive båttrailer utomhus 300kr/år
 • Sommarförvaring av båttrailer i båthus 250kr/år
 • Sommarförvaring i kantoställ 100kr/år
 • Vinterförvarings av kanot i båthus 200kr/år
 • Via mobiltelefon ha tillgång till klubbhus inkl bomnyckel 100kr/år

Avgifter beslutade på årsmöte protokoll årsmötet 2020-03-25.

Avgift för vinterförvaring i båthuset
Avgiften är per i kvm yta som tas i anspråk, utifrån båttillverkarens mått längd och bredd enligt båtmodellens faktablad. För okända modeller görs inmätning. Styrelsen kan göra annan bedömning av längd och bredd om båtvagnens utformning förhindrar normal förvaring. Tex bredare hjulbas, andra utstickande delar osv.
Båt på vagn ska motorn vara nerfälld under vinterförvaringen. Båt utan vagn ska alltid förvaras utan motor.
Medlem ansvarar för att hålla uppgifterna som styr båthusplatsavgiften korrekta, genom att uppdatera dessa i vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.

Engångsavgifter

 • Förseningsavgift (avser debiterade, ej inbetalda avgifter) 45kr
 • Avgift för ej utförd arbetsplikt 600kr
 • Lån av bomnyckel 100kr för ej medlem, 10kr för medlem (betalning via Swish).

Depositioner

 • Deposition för bryggplats 1200kr (minskar med 100kr/år för avskrivningar)
 • Deposition för arbetsplikt 600kr
 • Klubbdepositionen 8000kr (återbetalas med 1000kr/år).

Sidan senast ändrad 2021-06-03