Uppsägning av bryggplats eller medlemskap

All uppsägning ska i första hand göra via e-post och då ifrån den e-postadress som du har registrerad hos klubben. I andra hand över telefon ifrån det telefonnummer du har registrerat i klubben.

Uppsägning av bryggplats

Om du som medlem önskar säg upp din bryggplats, så skicka e-post med rubriken Uppsägning av bryggplats till styrelsen@bestorpsbatklubb.se ange ditt bankkonto till vilket vi ska återbetala dina depositioner i båtklubben.

Om bryggplatsen sägs upp senast siste mars återbetalas även bryggplatsavgift.

Tips är att fortsätta vara medlem i båtklubben.
Som medlem kan du fortsätta nyttja båtramp mm. Fortsatt medlemskap gör också att du snabbare kan få bryggplats, om behovet uppstår igen. Då bryggplatskön är sorterad efter medlemskapsdatum, inte anmälningsdatum till kön.

Uppsägning av medlemskap

Om du som medlem önskar säga upp ditt medlemskap, och begära utträde så skicka e-post med rubriken Uppsägning av medlemskap till styrelsen@bestorpsbatklubb.se har du även bryggplats så ange ditt bankkonto till vilket vi ska återbetala dina depositioner i båtklubben.

Medlemskapet kommer upphöra tidigast from nästa år, om betalning gjorts för medlemskap under innevarande år. Du är fortsatt bunden av ditt medlemskap i klubben tills du fullgjort dina förpliktelser emot klubben, enligt klubbens regler och stadgar, som så tex avlägsnat båt, båtvagn mm från klubbens område.

Medlem med båthusplats, måste vara medlem under båda åren båt eller annat utrustning förvaras i båthuset. Dvs både det år det ställs in på hösten resp det år när det tas ut på våren. Detta bland annat för att klubbens försäkring mm ska gälla.

Alternativa sökord: avsluta, upphör, avbryta

Sidan senast ändrad 2018-01-03