Bryggplatsbyten

Styrelsen ser positivt på om medlemmar byter bryggplatser med varandra. Bryggplatsbyten ska alltid anmälas till styrelsen, där båda parter bekräftar bytet, gärna via e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. Ev skillnader i bryggplatsavgift regleras direkt mellan parterna för det aktuella året, vid bytet.

Styrelsen verkar aktivt för att få “rätt båt” på “rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten 2012 pekade på. Dvs att båtar som har en för stor bryggplatsbredd kommer uppmanas byta till en bryggplats med mindre bryggplatsbredd, när behov uppstår. Även det omvända då en båt ligger på för liten plats. Styrelsen kommer endast ta hänsyn till bryggplatsens bredd, längd och djup för att båten ska få plats.

Så länge det finns platser att byta med kommer styrelsen verka för att din nuvarande båt ska få en byggplats den får plats på. Styrelsen verkar endast för att göra byten avseende nuvarande båt som ägs av medlemmen, inte för eventuell framtida båt.

Byten under båtsäsong kan ta flera veckors tid,  då flera medlemmar kan behöva byta bryggplats.

Bryggplatsbyten ska följa förutsättningarna i förtöjning vid Y-bom.

Sidan senast ändrad 2020-04-05