Bryggplatsbyten

Byten av byggplatser hanteras av styrelsen och önskemål om byte av bryggplats anmälas till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. Kö för byte följer samma modell som för bryggplatskö resp båthusplatskö, dvs kön organiserad utifrån datum för medlemskap.

Möjligheterna att byta platser, är i nuläget mycket begränsande då flertalet båtar ligger på en plats som passar aktuell båt. Byten under båtsäsong kan ta flera veckors tid,  då flera medlemmar kan behöva byta bryggplats.

Bryggplatsen är inte personlig, utan är kopplad till att passa den båt som du som medlem har för närvarande.

Styrelsen verkar aktivt för att få “rätt båt” på “rätt plats”, enligt beslut på årsmötet 2013 och som även medlemsenkäten 2017 pekade på. Dvs att båtar som har en för stor bryggplatsbredd kommer uppmanas byta till en bryggplats med mindre bryggplatsbredd, när behov uppstår. Även det omvända då en båt ligger på för liten plats. Styrelsen kommer endast ta hänsyn till bryggplatsens bredd, längd och djup för att båten ska få plats och följer förutsättningarna i förtöjning vid Y-bom.

Så länge det finns platser att byta med kommer styrelsen verka för att din nuvarande båt ska få en byggplats den får plats på. Styrelsen verkar endast för att göra byten avseende nuvarande båt som ägs av medlemmen, inte för eventuell framtida båt.

Vid byte så regleras ev skillnader i bryggplatsavgift på kommande årsfaktura genom tillägg eller avdrag.

Sidan senast ändrad 2020-10-05