Klubbdeposition

Klubbdepositionen inkl rabatt är en förskottsbetalning med en årlig rabatt på 4% av innestående deposition. Omfattar de medlemmar som antog erbjudandet sommaren 2019 och betalde in 10 000kr till klubben.
Pengar i klubbdepositionen återbetalas vid ev uppsägning av bryggplats, på samma sätt som bomdepositionen.
Har du några funderingar runt klubbdepositionen så är du välkommen att ta kontakt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Bryggplatsmedlem som missade eller ångrat sig och nu vill förskottsbetala och få rabatt meddelar sitt intresse via e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se. När någon medlem som har klubbdepositionen säger upp sin bryggplats erbjuds den som anmält intresse.

Beskrivning klubbdeposition

Klubbdeposition inkl rabatt är en kompletterande finansieringslösning för återställning efter saneringen. Finansiering är framförallt nytt båthus för vinterförvaring av båtar och sommarförvaring av båtvagnar. Men också ny handikappanpassad gästtoalett i klubbhuset, framdragning av el och dricksvatten till bryggorna.
Klubbdeposition inkl rabatt innebär att klubben ger dig en lägre avgift mot att du som bryggplatsmedlem utökar din deposition i klubben med 10 000 kr. Det ger dig som antog erbjudandet rabatt som sänker din årsavgift. Din extra insättning på 10 000 kr ger dig rabatt på motsvarande 4% ränta på ditt innestående belopp. Klubben återbetalar 1000 kr/år (minskning av deposition) och rabatt som dras från dina årsavgifter. Alla medlemmar betalar klubbens ränta till banken via sin medlemsavgift, men de som gjorde extra klubbdeposition på 10 000 kr får rabatt.

Pengar som du som medlem förskottsbetalat hanteras som depositioner i klubben och återbetalas vid ev uppsägning av bryggplats.

Historik om klubbdepositionen

Den enkät om erbjudande om klubbdepositionen inkl rabatt (förskottsbetalning) för bryggplatsmedlemmar stängdes den 29 maj 2019. Svarsfrekvensens var då 82% av alla bryggplatsmedlemmar.
40 medlemmar antog erbjudandet genom att besvara enkäten, så minsta antal 30 st nåddes med god marginal. Påminnelse skickades via e-post och sms och tiden förlängdes med två dagar, för att ge så många bryggplats medlemmar som möjligt chansen.

Vi följde plan enligt nedan:

  1. Medlemmar besvarade enkäten om erbjudandet.
  2. Kontroll att minst 30 st antog erbjudandet.
  3. Faktura skickades för inbetalning av depositionen 10 000 kr, till de som antog erbjudandet. (Banklån*)
    * Banklån godkänt av ÖBF, SBU går i borgen för lånet och Swedbank har gett oss lånelöfte.

Exempel
Medlemsavgift 350kr
Bryggplats 2,5 1500kr
Depositions avdrag -1000kr
Depositionsrabatt -400kr
Summa 450kr

Frågor och svar

Fråga: Kommer det vara olika avgifter för olika medlemmar pga klubbdepositions?
Svar: Nej samma avgifter för alla, klubbdepositions ges rabatt till de medlemmar som antagit erbjudandet.
Fråga: Kommer de som väljer erbjudandet om klubbdepositions få företräde till båthusplats?
Svar: Nej påverkar inte köhanteringen.
Fråga: Vilka avgifter blir det nu?
Svar: Avgifter beslutas av årsmötet, så i protokoll årsmote-2019-04-17 finns beslutade avgifter för 2020.
Fråga: Upprättas det något separat avtal/dokument för klubbdepositionen?
Svar: Klubbdepositionen hanteras och dokumenteras som övriga depositioner i klubben. I vårt medlemsregister hos SBU så kan du se dina senaste fakturor och om klubben mottagit betalning.

Sidan senast ändrad 2020-01-07