Arkiv över information från första sidan

Här samlar vi information som tidigare legat på första sidan som kan vara av intresse. Annonsering av allmänna arbetsdagar och andra kalenderhändelser mm kommer inte att tas med här.

Inbrott i båthuset och båtmotorstöld

Vi hade inbrott i båthuset under vintern. Tre båtmotorer blev stulna och de berörda medlemmarna informerades. Inbrottet är polisanmält och polisen har gjort brottsplatsundersökning.

Vi ber dig som medlem att fortsätta röra dig i båthamnen även under vinter säsongen, då det har visat sig minska skadegörelse/stöld/inbrott. Anmäla all ev skadegörelse, stöld/inbrott eller annat ni observerat till styrelsen. Så att styrelsen kan informera andra medlemmar och vidta preventiva åtgärder. Anmälan till polis av ev stöld/inbrott göras av den medlem som drabbats.

Styrelsen har och kommer vidta åtgärder. Information om detta skickas via e-post till medlemmarna.

Publicerat 2015-02-08

Nytt utseende på hemsidan

Hemsidan har fått ett lite nytt utseende, då vi bytt verktyg för att underhålla informationen.
All aktuell information är överflyttad. Det finns enstaka äldre information som vi valt att inte flytta över, den kommer visas i med det gamla utseendet.

Vi hoppas att det nya utseendet och sökmöjligheterna ska underlätta för dig som medlem. Kom gärna med tips och synpunkter på hemsidan, i syfte att underlätta för våra medlemmar och andra besökare.

Publicerat 2015-01-01