Gemensamma inläggning i båthuset 2014

Läs hela artikeln då det är ett antal skillnader mot tidigare år!

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 4 oktober klockan 09:00. Då läggs alla båtar och båtvagnar in i båthuset.
Som medlem med båthusplats så deltar su själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den gemensamma upptagningen.

Medlemmar med båthusplats ska ha sin båt/vagn klar att läggas in till klockan 08:30, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.

Se över din båtvagn inför inläggningen. båtvagnen ska kunna rullas förhand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båtvagnen inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken. Båtar med vagn som ska lyftas upp till övervångenen, ska vagnen och båt vara ihop fästa både fram och bak.
Båtvagnar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Medlemmar har rätt att förvara sin båt/båtvagn på båtklubbens ytor under vintern, i mån av plats. Båten ska då vara märkt med klubbens märkettiket, se nedan.

Båthusplatskö

Finns det plats för ytterligare båtar, så plockas dessa ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Det är större möjlighet att få plats med en liten båt utan båtvagn än en stor båt.

Avgiften för att ligga i båthuset är 200 kr/båt och 300 kr/båt i långskeppet nere.

Hur anmäler jag mig till båthusplatskön?

Märkning av båtar

Alla båtar som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märkningen underlättar även om ev problem eller skador skulle uppstå under förvaringen.
Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Upptagning med kranbil

Upptagning med hjälp av kranbil sker prel. på lördagen den 4 oktober klockan 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, då kranbilen kommer ca.08.00. Betalning för att använda kran sker direkt till kranföraren.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Kaffe och korv

Kommer finnas att köpa till självkostnadspris i samband med upptagningen.

Gemensam utrensning av material/båtvagnar i båthus

Lördagen den 20 september klockan 09:00 är det gemensam utrensning av båthuset. Alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2014-09-27