Kallelse till årsmöte 2018

Styrelsen för Bestorps Båtklubb kallar härmed till ordinarie årsmöte.
TORSDAGEN den 22 mars 2016 klockan 19.30
Plats: Klubbhuset, Båthamnen Bestorp Ärenden att behandla framgår av nedanstående föredragslista.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Föregående protokoll
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2016
 6. Fastställande av 2018 årsavgifter
 7. Val enligt stadgar
 8. Arbeten att utföra vid båthamnen
 9. Information kring saneringsplanerna av båthamnen
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning, sedvanligt med kaffe o bröd.

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Bestorps Båtklubb gm Michael Lööw, ordförande

Anmälan

För att kunna planera fika mm ser vi gärna att ni anmäler Er till årsmötet via e‑post styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Valberedningen

Valberedningen Mats Riiga 013-40826, Örjan Nilsson 013-40172. Vänd dig gärna till valberedningen för att påverka valet av funktionärer i klubben. På båtklubbens hemsida www.bestorpsbatklubb.se hittar du alltid gällande information.

Information

Klubben gör endast informationsutskick via e-post. All övrig information finns endast på hemsidan samt på anslagstavlan i båthamnen.

Sidan senast ändrad 2018-02-03