Kallelse till årsmöte 2023


Styrelsen för Bestorps Båtklubb kallar härmed till ordinarie årsmöte.
Onsdagen den 22 mars klockan 19:30 .
Plats: Klubbhuset i båthamnen i Bestorp, i år erbjuder vi inte deltagande på distans. Detta pga dålig mobiltäckningen i klubbhuset, så videomöten inte fungerar.
Ärenden att behandla framgår av nedanstående föredragslista.
Vi ber alla respektera att inte komma till mötet vid sjukdomssymtom.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt justeringsmän
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst och fastställ dagordning
 4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2021
 6. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 7. Val enligt stadgar
 8. Information kring båtklubben
 9. Arbeten att utföra vid båthamnen
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning med fika

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Bestorps Båtklubb gm Michael Lööw, ordförande

Anmälan

Vi ber alla anmäl sig via Svenska Båtunionens schema system, till “Årsmöte 2023”.
Initialt finns 40 st bokningsbara platser, dessa utökas vid behov så att alla medlemmar som vill kan delta.
Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan. Får du problem med att anmäla dig via schema system så skicka i in anmälan till årsmötet styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Styrelsen förslag på avgifter för 2024

Styrelsens arbetar med föreslag till årsmötet, nedan är nuvarande avgifter.

 • Medlemsavgift 350kr/år
 • Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter (bredd)/år
  • Sommarförvaring i båthus av vagn 250kr/år
  • Sommarförvaring i kanotställ 100kr/år
 • Vinterförvarings båthus båt inklusive vagn kvm (L x B) x 130kr/år
 • Vinterplats utomhus 300kr/år
 • Mobilöppning 100kr/år
 • Avgift för ej utförd arbetsplikt 600kr
 • Lån av bomnyckel 100kr för ej medlem, 10kr för medlem
 • Avgift gästplats 125kr/dygn
 • Ställplats för husbil 175 kr/dygn
 • Trailerplats sommar 75kr/dygn

Valberedning

Valberedningen Mats Riiga 010-1750443, Christer Grip 0701-723736. Vänd dig gärna till valberedningen för att påverka valet av funktionärer i klubben. På båtklubbens hemsida www.bestorpsbatklubb.se hittar du alltid gällande information.

Val på årsmötet

 • Val av Ordförande, nuvarande Michael Lööw
 • Ledamöter i styrelsen
  • Sitter 1 år till, Ann-Sofie Ljung, Björn Eriksson
  • Val av ledamöter i styrelsen, nuvarande Göran Engzen, Jonas Ridderström
 • Val av suppleant, nuvarande Thomas Nordh
 • Revisorer
  • Sitter 1 år till, Tomas Larsson
  • Val av revisor, nuvarande Peter Gunnarsson
  • Val av revisorssuppleant, nuvarande Mats Riiga
 • Val av valberedning, nuvarande Mats Riiga och Christer Grip
 • Övriga erforderliga funktionärer, Hamnfogde, Arbetsledare utses av styrelsen

Information

Klubben gör endast informationsutskick via e-post. All övrig information finns endast på hemsidan.

Sidan senast ändrad 2023-03-01