Extra medlemsmöte vintern 2019

Styrelsen för Bestorps Båtklubb kallar härmed till extra medlemsmöte.
Tisdagen den 10 december 2019 klockan 19.30 (direkt efter kommunens informationsmöte)
Plats: Eklunda Bio, Bestorp Ärenden att behandla framgår av föredragslista.
Vi passar också på att slå ett slag för kommunens informationsmöte kring saneringen som börjar 18:00, där kommunen.

Föredragningslista

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
  3. Val av två rösträknare och jämte ordförande protokolljusterare
  4. Fastställande av röstlängd för mötet
  5. Fastställande av dagordning
  6. Nya stadgar
  7. Information om båtklubben efter saneringen
  8. Övriga ärenden

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Bestorps Båtklubb gm Michael Lööw, ordförande

Extra möte genomförs för att klubben behöver anta ny stadgar för att möta SBU:s krav kopplat till lån. Stadgeändring kräver två medlemsmöten, detta extra medlemsmötet och sedan ordinarie årsmöte i vår. Förslaget till nya stadgar publicerades 25 november. Vi har i möjligaste mån följt SBUs Ramstadgar.pdf som används av flera andra båtklubbar, som grund för våra nya stadgar.

Anmälan

För att veta hur många vi blir ser vi gärna att ni anmäler Er till vårt extra medlemsmöte via e‑post styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Sidan senast ändrad 2019-11-25