Årsavisering

2024 års avgifter är de samma som för 2023, enligt klubbens avgifter beslutade på årsmötet 2023.
Nedan är en sammanställning av de poster som kan finnas på din årsavi. De olika posterna är kopplade till vilka möjligheter hos klubben du använder.

 • Medlemsavgift, årliga medlemsavgiften, samma avgift för alla medlemmar.
 • Mobilöppning, årlig avgift för att kunna öppna klubbhuset med mobilen och använda rampen dygnet runt.
 • Brygga x (Plats: x… , årlig bryggplatsavgift)
 • Båthusplats vinter, årlig avgift för båthusplats kopplat till båtens storlek (L x B x avgift) under denna vintern.
 • Båtplats ute vinter, avgift för vinterförvaring ute denna vintern.
 • Båthusplats sommar, förvarning av båtvagn i båthuset under föregående sommar.
 • Kanotställ, förvarning i under föregående sommar.
 • Båthus kanot vinter, förvarning i båthuset under denna vintern.
 • Ej genomförd arbetsplikt, avgift för de som inte genomfört sin arbetsplikt under föregående år.
 • Klubbdeposition inkl rabatt, årlig återbetalning av klubbdepositionen inkl rabatt i år -1240kr. 1000kr återbetalning och rabatt för 12 månader 240kr (6 000kr x 4%).
 • Bryggplatsbyte, reglering av skillnad i bryggplatsavgift för de som bytt bryggplats under föregående år.
 • Justerad avgift, används för tillfällig reglering av enskild medlem, tex de som råkat betala för mycket på föregående faktura.
 • Bränsle gräsklippning, ersättning för bränsleutlägg vid gräsklippning som alternativt arbetsplikt.
 • Påminnelseavgift (utestående), missar du att betala i tid får en påminnelseavgift. Har du tidigare missat att betala i tid och inte betalat påminnelseavgiften, så finns den på årsavin.

I protokoll årsmote-2023-03-22 finns beslut om avgifter.

Betalning av årsavin görs till klubbens bankgiro enligt vad som anges på avin. Ingen betalning via swish av årsavin, då det skapar massa extra arbete och försvårar betalningsuppföljning, för styrelsen som jobbar helt ideellt.
Tips! Lägg årsavin direkt för betalning via din internetbank, så underlättar du för oss i styrelsen och slipper riskera få påminnelseavgift.

vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen kan du se din årsavi, medlemsnummer, bryggplats, köplats, mm. Du kan också justera dina uppgifter där.

Erbjudande om bryggplats från bryggplatskön sker enligt reglerna för bryggplatstilldelning efter sista dag för betalning av årsavin. Byten av bryggplatser utifrån “rätt båt på rätt plats” sker efter sista dag för betalning av årsavin. Endast medlemmar som då betalat årsavin, kommer erbjudas bryggplatsplats resp byte av bryggplats.

Påminnelse – upphörande av medlemskap

Vid utebliven betalning i tid skickas 1a påminnelse via e-post, efter ca 14 dagar.
2a påminnelse skickas via e-post och sms, efter ytterligare ca 7 dagar.
3e påminnelse sker via brev, efter ytterligare ca 7 dagar, för att hantera medlem som missat att informera klubben om byte av e-post och mobil nummer. Med 3e påminnelse ges information om betalning inte skett inom 14 dagar upphör medlemskap och ev bryggplats tilldelas annan medlem enligt bryggplatskö.
För medlem med pågående förvaring i båthus eller ute, så upphör inte medlemskap förrän förvarningen upphört. Obetalade avgifter kan gå till inkasso.

Frågor

Frågor kring din årsavi eller på beskrivningen av posterna ovan skickar du till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så försöker vi besvara dem så snart vi får möjligt. Alla i styrelsen arbetar ideellt för klubben, så det kan ta några dagar ibland.

Vi kommer uppdatera den här artikeln utifrån de ev frågor om årsavin som inkommer, så att alla får del av samma information.

Sidan senast ändrad 2023-12-28