Årsavisering

I år 2020 är det en del förändringar i avgifter på årsavisering från båtklubben, utifrån beslut på årsmötet 2019. Nedan är en sammanställning av de poster som kan finnas på din årsavi. De olika posterna är kopplade till vilka möjligheter hos klubben du använder.

  • Medlemsavgift, årliga medlemsavgiften, samma avgift för alla medlemmar.
  • Mobilöppning, årlig avgift för att kunna öppna klubbhuset med mobilen och använda rampen dygnet runt (tidigare engångsavgift).
  • Brygga x/x, årlig bryggplatsavgift 500kr/m/år (tidigare 350/m/år).
  • Båthus vinter liten/mellan/stor båt, årlig avgift för båthusplats kopplat till båtens storlek. Pga inläggning blev mycket sen pga saneringen, ges de som inte använder sin båthusplats denna vinter 50% i rabatt, enligt tidigare information.
  • Vinterförvaring ute, avgift för vinterförvaring ute som klubben ordnat på tillfällig uppställningsplats strax utanför Bestorp denna vintern.
  • Ökning arbetspliktsdeposition, arbetspliktsavgiften höjdes till 600kr, så alla bryggplatsmedlemmar betalar in 100kr i deposition denna gången för att öka befintlig deposition på 500kr till 600kr.
  • Klubbdeposition inkl rabatt, årlig återbetalning av klubbdepositionen inkl rabatt i år -1166kr. 1000kr återbetalning och rabatt för 5 månader aug-dec 166kr (10 000 x 4% x 12/5).
  • Bryggplatsbyte, reglering av skillnad i bryggplatsavgift för de som bytt bryggplats under året.
  • Justerad avgift, används för tillfällig reglering av enskild medlem, tex de som råkat betala för mycket på föregående faktura.
  • Påminnelseavgift, missar du att betala i tid får en påminnelseavgift. Har du tidigare missat att betala i tid och inte betalat påminnelseavgiften, så finns den på årsavin.

I protokoll årsmote-2019-04-17 finns årsmötes beslut om avgiftsförändringarna.

Betalning av årsavin görs till klubbens bankgiro enligt vad som anges på avin. Förra året provade vi även betalning via swish, vilket försvårade uppföljning av betalningarna med mycket extra arbete, så därför erbjuds inte swish som betalningsform för årsavin.
Tips! Registrera årsavin direkt när du får den i din internetbank, så underlättar du för oss i styrelsen och slipper riskera få påminnelseavgift.

vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen kan du också se din årsavi, medlemsnummer, bryggplats, köplats, mm. Du kan också justera dina uppgifter.

Frågor kring din årsavi eller på beskrivningen av posterna ovan skickar du till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så försöker vi besvara dem så snart vi får möjligt. Alla i styrelsen arbetar ideellt för klubben, så det kan ta några dagar ibland.

Vi kommer uppdatera den här artikeln utifrån de ev frågor om årsavin som inkommer, så att alla får del av samma information.

Sidan senast ändrad 2020-01-07