Årsavisering

I år 2021 är det en del förändringar i avgifter på årsavisering från båtklubben, utifrån beslut på årsmötet 2020. Nedan är en sammanställning av de poster som kan finnas på din årsavi. De olika posterna är kopplade till vilka möjligheter hos klubben du använder.

 • Medlemsavgift, årliga medlemsavgiften, samma avgift för alla medlemmar.
 • Mobilöppning, årlig avgift för att kunna öppna klubbhuset med mobilen och använda rampen dygnet runt.
 • Brygga x/x, årlig bryggplatsavgift
 • Båthus vinter, årlig avgift för båthusplats kopplat till båtens storlek (L x B x 130kr), ny beräkningsmetod mot föregående år.
 • Vinterförvaring ute, avgift för vinterförvaring ute som klubben ordnat på tillfällig uppställningsplats strax utanför Bestorp denna vintern.
 • Båthusplats sommar, förvarning av båtvagn i båthuset under sommaren.
 • Kanotställ, förvarning i under sommaren.
 • Båthus kanot vinter, förvarning i båthuset under vintern.
 • Ej genomförd arbetsplikt, 600kr för de som inte genomfört arbetsplikten under 2020.
 • Klubbdeposition inkl rabatt, årlig återbetalning av klubbdepositionen inkl rabatt i år -1360kr. 1000kr återbetalning och rabatt för 12 månader 360kr (9 000 x 4%).
 • Bryggplatsbyte, reglering av skillnad i bryggplatsavgift för de som bytt bryggplats under året.
 • Justerad avgift, används för tillfällig reglering av enskild medlem, tex de som råkat betala för mycket på föregående faktura.
 • Påminnelseavgift (utestående), missar du att betala i tid får en påminnelseavgift. Har du tidigare missat att betala i tid och inte betalat påminnelseavgiften, så finns den på årsavin.

I protokoll årsmote-2020-03-25 finns årsmötes beslut om avgiftsförändringarna.

Betalning av årsavin görs till klubbens bankgiro enligt vad som anges på avin. Ingen betalning via swish av årsavin, då det skapar massa extra arbete och försvårar betalningsuppföljning, för styrelsen som jobbar helt ideellt.
Tips! Registrera årsavin direkt när du får den i din internetbank, så underlättar du för oss i styrelsen och slipper riskera få påminnelseavgift.

vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen kan du också se din årsavi, medlemsnummer, bryggplats, köplats, mm. Du kan också justera dina uppgifter.

Erbjudande om bryggplats från bryggplatskön sker enligt reglerna för bryggplatstilldelning efter sista dag för betalning av årsavin. Byten av bryggplatser utifrån ”rätt båt på rätt plats” sker efter sista dag för betalning av årsavin. Endast medlemmar som då betalat årsavin, kommer erbjudas bryggplatsplats resp byte av bryggplats.

Frågor kring din årsavi eller på beskrivningen av posterna ovan skickar du till styrelsen@bestorpsbatklubb.se så försöker vi besvara dem så snart vi får möjligt. Alla i styrelsen arbetar ideellt för klubben, så det kan ta några dagar ibland.

Vi kommer uppdatera den här artikeln utifrån de ev frågor om årsavin som inkommer, så att alla får del av samma information.

Sidan senast ändrad 2021-01-04