Hänsynsregler för bryggplats 301 – 313

Muddring har nu slutförts i båthamnen, så nu är det bara bojraden som utgör gräns för arbetsområdet. Inga övriga restriktioner längre.

Muddring pågick tidigare måndag till torsdag, under perioden 7 maj till mitten av augusti till slutet av september. Det var semesteruppehåll under 6 juli till 4 augusti, då Svevia hade semesterperiod.

När muddring pågick fick ingen båttrafik ske inom arbetsområdet, dvs innanför bojraden / bubbelskärmen.

För att undvika att grumling från muddringsområdet förs ut i sjön gällde följande när bubbelskärmen var igång:

  1. Back försiktigt ut båten på lågt motorvarv från bryggplatsen in i arbetsområdet. (Röd pil 1 i bilden)
  2. Vid infart i arbetsområdet, så glid in över bubbelridån utan att ha propellern igång. (Röd pil 2 i bilden)

Utfart från arbetsområdet (gröna pilar på bilden) har mindre påverkan då propellern driver in vattnet i arbetsområdet, så att grumling inte sprids i sjön.

Undvik all manövrering med båten i närheten av bubbelskärmen, utan försök passera rakt över bubbelskärmen.

Sidan senast ändrad 2019-09-08