Gemensamma inläggning i båthuset 2017

Inläggning i båthuset

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 7 oktober 09:00. Då läggs alla båtar in i båthuset.
Som medlem med båthusplats så deltar du själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den gemensamma upptagningen.

Medlemmar med båthusplats ska ha sin båt/vagn klar att läggas in, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.

Se över din båtvagn inför inläggningen, så att den kan rullas för hand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båtvagnen inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken. Båtar på båtvagn som ska lyftas upp till övervåningen, ska båt och båtvagn vara ihop surrade både fram och bak.

Båtvagnar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Båthusplatskö

Finns det plats för ytterligare båtar, så plockas dessa ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Det är för närvarande större möjlighet att få plats med mindre båtar så väl med som utan båtvagn.

Anmäl dig till båthusplatskön.

Vinterförvaring utomhus

För mindre båtar på kärra gäller att de inte får ha hjulen låsta i samband med inläggningsdagen den 7/10, så att de kan flyttas runt på hamnområdet.

Medlemmar har rätt att förvara sin båt/båtvagn på båtklubbens ytor under vintern, i mån av plats. Båten ska då vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

Märkning av båtar

Alla båtar som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märkningen underlättar även om ev problem eller skador skulle uppstå under förvaringen.
Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Kaffe och korv

Kommer finnas att köpa till självkostnadspris i samband med inläggningen i båthuset.

Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus

Lördagen den 23 september 09:00 är det gemensam uttagning från båthuset. Alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Upptagning med kranbil

Upptagning med hjälp av kranbil är söndagen den 30 september 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, då kranbilen kommer ca.08.00. Betalning för att använda kran sker direkt till kranföraren och är i år preliminärt 700kr/båt. Datum och tid har bestäms i samråd med Hovetorps båtklubb.

Sidan senast ändrad 2017-09-30