Gemensamma inläggning i båthuset 2021

Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus

Lördagen den 18 september 09:00 är det gemensam uttagning från båthuset. Alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Gemensamma inläggning i båthuset

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 2 oktober 09:00. Då läggs alla båtar/kanoter in i båthuset för de medlemmar som har båthusplats.
Som medlem med båthusplats så deltar du själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Förvaring inför inläggning i båthus

Båtar/båtvagnar ska vara märkta vid förvaring/uppställning inom hamnområdet. Märkt med klubbens märketikett eller namn och mobilnummer tills märketikett införskaffats, undantag är båtvagnen kopplad till bil.
Förvarning i väntan på inläggning i båthuset ska i första hand ske på gräsytan bredvid klubbhuset. Endast tunga båtar/båtvagnar över 1,3 ton får ställas på gräsytan mot lillviken. Ställ båten/båtvagnen så att du underlättar för övriga medlemmar att också kunna ställ upp sin båt/båtvagn. Var uppmärksam på att i samband med regn så kan gräsytor bli mjuka. 

Båthusplats

Medlemmar med båthusplats ska ha uppdaterat sin uppgifter i vårt medlemsregister senast 12 september så att det är korrekta uppgifter för att kunna planering inläggningen.
Vill du inte längre ha kvar din båthusplats så ska det också anmälas senast den 31 augusti till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den gemensamma upptagningen.

Medlemmar med båthusplats ska ha sin båt/vagn klar att läggas in, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.

Inför förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

Se över din båtvagn inför inläggningen, så att den kan rullas för hand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båtvagnen inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken. Det finns ett fåtal stora båtar som är undantagna från detta som körs på plats med traktor/bil. Småbåtar (max 250 kg) på båtvagn som ska lyftas upp till övervåningen, ska båt och båtvagn vara ihop surrade både fram och bak.

Båtvagnar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Kanoter/kajaker ska inför förvaringen vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan. Kanoter/kajaker kommer förvaras uppe på entresolplanet.

Båthusplatskö

Vi har erfarenhet från föregående års packning av båtar i det nya båthuset, men det finns en viss osäkerhet. Så vi kommer därför ev ha ytterligare platser kvar, men det vet vi inte i förväg, dessa kommer då plockas ifrån båthusplatskön, men då hanteras senare och inte denna dagen. 
Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används också när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Vi bedömer att det troligen finns möjlighet att få plats några mindre småbåtar under 250 kg inkl ev båtvagn.

Anmäl dig till båthusplatskön.

Vinterförvaring utomhus

För mindre båtar på kärra gäller att de inte får ha hjulen låsta i samband med inläggningsdagen, så att de kan flyttas runt på hamnområdet.

Medlemmar som vill vinterförvara sin båt utomhus på båtklubbens område ska anmäla det senast den 12 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att få rätt att förvara sin båt/båtvagn på båtklubbens ytor under vintern. Detta för att kunna göra planering av förvaringen.

Återkoppla om du kommer lägga båten på bockar på hamnområdet så att vi kan planera plats.
Kommer du lyfta till båtvagn så löses placering genom förflyttning av båtvagn efter lyft.
Du ansvarar själv för att förflytta båten på vagn till anvisad plats.

Under förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

MedlemsnrNamnBockar/Vagn
47Jan NilssonBockar
726Felix OlssonVagn
519Lars SjöbergVagn
659Roland Sevegran Vagn
52Kent AlenbrandVagn
784Engholm Rasmus Vagn

Upptagning med kranbil

Upptagning med kranbil lördagen den 25 september 08:00 i samarbete med Hovetorps båtklubb.

Medlemmar som vill använda kranbilen för att lyfta upp sin båt ska anmäla det senast den 20 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att vi ska kunna samordna med Hovetorps båtklubb.

MedlemsnrNamn
575Stefan Andersson
47Jan Nilsson
717Svante Gidlund
623Carl-Martin Gustafsson
70Rudengren Thomas

Märkning av båtar/kanoter

Alla båtar/kanoter som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märkningen underlättar även om ev problem eller skador skulle uppstå under förvaringen.
Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Kaffe och korv

Vi har ännu inte beslutat om vi ska erbjuda fika. Om så kommer det finnas att köpa till självkostnadspris i samband med inläggningen i båthuset.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2021-10-24