Gemensamma inläggning i båthuset 2022

Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus

Lördagen den 17 september 09:00 är det gemensam uttagning från båthuset. Alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Gemensamma inläggning i båthuset

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 1 oktober 09:00. Då läggs alla båtar/kanoter in i båthuset för de medlemmar som har båthusplats.
Som medlem med båthusplats så deltar du själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Extra inläggningsdag ordnas lördagen den 15/10 09:00 pga att kranbilen kommer sent i år. De som lyfter och de som har båt på service kan då ställa in,. Kräver att anmälan om detta gjorts till styrelsen@bestorpsbatklubb.se senast 29/9 för att få nyttja det extra inläggningstillfället. Se Upptagning med kranbil nedan.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Förvaring inför inläggning i båthus

Båtar/båtvagnar ska vara märkta vid förvaring/uppställning inom hamnområdet. Märkt med klubbens märketikett eller namn och mobilnummer tills märketikett införskaffats.
Förvarning i väntan på inläggning i båthuset ska ske på yta A för mindre båtar. Yta C och D för större båtar över 6,5m eller 1,3 ton.
Ställ båten/båtvagnen så att du underlättar för övriga medlemmar att också kunna ställ upp sin båt/båtvagn. Var uppmärksam på att i samband med regn så kan gräsytor bli mjuka. Tyngre båtar kan behöva lägga plankor under hjulen.

Yta B är för vinterförvaring ute av större båtar. Yta E är ställplatser och får inte blockeras.

Båthusplats

Medlemmar med båthusplats ska ha uppdaterat sin uppgifter i vårt medlemsregister senast 12 september så att det är korrekta uppgifter för att kunna planering inläggningen.
Vill du inte längre ha kvar din båthusplats så ska det också anmälas senast den 12 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den gemensamma upptagningen.

Medlemmar med båthusplats ska ha sin båt/vagn klar att läggas in, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.

Inför förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

Se över din båtvagn inför inläggningen, så att den kan rullas för hand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båtvagnen inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken. Det finns ett fåtal stora båtar som är undantagna från detta som körs på plats med traktor/bil. Småbåtar (max 250 kg) på båtvagn som ska lyftas upp till övervåningen, ska båt och båtvagn vara ihop surrade både fram och bak.

Båtvagnar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Kanoter/kajaker ska inför förvaringen vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan. Kanoter/kajaker kommer förvaras uppe på entresolplanet.

Båthusplatskö

Nu har vi två års erfarenhet av att packa in båtar i det nya båthuset, men det finns fortsatt en viss osäkerhet. Så vi kommer därför ev ha ytterligare platser kvar, men det vet vi inte i förväg, dessa kommer då plockas ifrån båthusplatskön, men då hanteras senare och inte denna dagen. 
Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används också när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Vi bedömer att det troligen finns möjlighet att få plats med några mindre småbåtar under 250 kg inkl ev båtvagn.

Anmäl dig till båthusplatskön.

Vinterförvaring utomhus

För mindre båtar på kärra gäller att de inte får ha hjulen låsta i samband med

inläggningsdagen, så att de kan flyttas runt på hamnområdet.

Medlemmar som vill vinterförvara sin båt utomhus på båtklubbens område ska anmäla det senast den 12 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att få rätt att förvara sin båt/båtvagn på båtklubbens ytor under vintern. Detta för att kunna göra planering av förvaringen.

Vinterförvaring av mindre båtar på yta A. Stora båtar över 6,5 m på yta B, lämna plats framför så att andra kan komma förbi med sin båt. Båtar som lyfts med kran yta D. Övriga ytor får ingen vinterförvaring ske på. Du ansvarar själv för att placera båten och lägga under plankor under däcken, då gräsytan kan bli mjuk vid regn.

Under förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

MedlemsnrNamnBockar/Vagn
80Michael StragnefeldtVagn
659Roland SevegranVagn
519Lars Anders SjöbergVagn
593Anna Roth Vagn

Upptagning med kranbil

Upptagning med kranbil är lördagen den 8 oktober 08:00 i samarbete med Hovetorps båtklubb.

Medlemmar som vill använda kranbilen för att lyfta upp sin båt ska anmäla det senast den 19 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att vi ska kunna samordna med Hovetorps båtklubb.

Extra inläggningsdag ordnas lördagen den 15/10 09:00 pga att kranbilen kommer sent i år. De som lyfter och de som har båt på service kan då ställa in. Kräver att anmälan om detta gjorts till styrelsen@bestorpsbatklubb.se senast 29/9 för att få nyttja det extra inläggningstillfället. Båtklubben ordna ingen traktor till den inläggningen.

MedlemsnrNamnKranbil/inläggning 15/10
623Carl-Martin GustafssonJA/JA
717Svante GidlundJA/JA

Märkning av båtar/kanoter

Alla båtar/kanoter som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märkningen underlättar även om ev problem eller skador skulle uppstå under förvaringen.
Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Kaffe och korv

Vi planerar för att erbjuda fika till självkostnadspris i samband med inläggningen i båthuset.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2022-10-02