Gemensamma inläggning i båthuset 2023

Gemensam uttagning av båttrailer/material från båthus

Lördagen den 16 september 09:00 är det gemensam uttagning från båthuset. Alla båttrailer, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Gemensamma inläggning i båthuset

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 7 oktober 09:00. Då läggs alla båtar/kanoter in i båthuset för de medlemmar som har båthusplats.
Som medlem med båthusplats så deltar du själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Förvaring inför inläggning i båthus

Båtar/båttrailer ska vara märkta vid förvaring/uppställning inom hamnområdet. Märkt med klubbens märketikett eller namn och mobilnummer tills märketikett införskaffats.
Förvarning i väntan på inläggning i båthuset ska ske på yta A för mindre båtar. Större båtar på trailer yta C över 6,5m eller 1,3 ton och båtar som lyfts med kranbil på yta D .
Ställ båten/båttrailern så att du underlättar för övriga medlemmar att också kunna ställ upp sin båt/båttrailer. Var uppmärksam på att i samband med regn så kan gräsytor bli mjuka. Tyngre båtar kan behöva lägga plankor under hjulen.

Yta B är för vinterförvaring ute av större båtar. Yta E är ställplatser och får inte blockeras.

Båthusplats

Medlemmar med båthusplats ska ha uppdaterat sin uppgifter i vårt medlemsregister senast 11 september så att det är korrekta uppgifter för att kunna planering inläggningen.
Vill du inte längre ha kvar din båthusplats så ska det också anmälas senast den 11 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den inläggning.

Medlemmar med båthusplats ska ha sin båt/trailer klar att läggas in, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.

Inför förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

Se över din båttrailer inför inläggningen, så att den kan rullas för hand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båttrailer inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken.
För stora båtar som behöver dras på plats av traktor/bil, så ansvarar respektive ägare för att ordna traktor/bil (klubben håller inte med traktor).
Småbåtar (max 250 kg) på båttrailer som ska lyftas upp till övervåningen, ska båt och båttrailer vara ihop surrade både fram och bak.

Båttrailer som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Kanoter/kajaker ska inför förvaringen vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan. Kanoter/kajaker kommer förvaras uppe på entresolplanet.

Båthusplatskö

Vi har ett par års erfarenhet av att packa in båtar i det nya båthuset, men det finns alltid viss osäkerhet utifrån att båtar byts och placeringen blir olika. Så vi kommer därför ev ha ytterligare platser kvar, men det vet vi inte i förväg, dessa kommer då plockas ifrån båthusplatskön, men då hanteras senare och inte denna dagen. 
Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används också när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Vi bedömer att det troligen kommer finns möjlighet att få plats med några mindre småbåtar under 250 kg inkl ev båttrailer.

Anmäl dig till båthusplatskön.

Vinterförvaring utomhus

För mindre båtar på trailer får inte ha hjulen låsta på inläggningsdagen, så att de kan flyttas runt på hamnområdet.

Medlemmar som vill vinterförvara sin båt utomhus på båtklubbens område ska anmäla det senast den 11 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att få rätt att förvara sin båt/båttrailer på båtklubbens ytor under vintern. Detta för att kunna göra planering av förvaringen.

Vinterförvaring av mindre båtar på yta A. Stora båtar över 6,5 m på yta B, lämna plats framför så att andra kan komma förbi med sin båt. Båtar som lyfts med kranbil på yta D. Övriga ytor får ingen vinterförvaring ske på. Du ansvarar själv för att placera båten och lägga under plankor under däcken, då gräsytan kan bli mjuk vid regn.

Under förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

MedlemsnrNamnBockar/Trailer
934Tomas SkoghTrailer

Upptagning med kranbil

Upptagning med kranbil sker lördagen den 30 september start 08:00. Sker i samarbete med Hovetorps båtklubb.

Medlemmar som vill använda kranbilen för att lyfta upp sin båt ska anmäla det senast den 11 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att vi ska kunna samordna med Hovetorps båtklubb.

MedlemsnrNamnKranbil
717Svante GidlundJA

Märkning av båtar/kanoter

Alla båtar/kanoter som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett.
Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordssida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Fika

Klubben bjuder på fika i samband med inläggningen i båthuset.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2023-09-26