Kallelse till årsmöte 2020

Styrelsen för Bestorps Båtklubb kallar härmed till ordinarie årsmöte.
Onsdagen den 25 mars 2020 klockan 19.30.
Plats: Eklund, Bestorp Ärenden att behandla framgår av nedanstående föredragslista.
Lokalbyte till Eklunda för att få mera mer yta per person och vi erbjuder också deltagande på distans.
Vi ber alla respektera att inte komma till mötet vid minsta sjukdomssymtom, utan nyttja gärna möjligheten att delta på distans.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Föregående protokoll
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2019
 6. Fastställande av 2021 årsavgifter
 7. Val enligt stadgar
 8. Arbeten att utföra vid båthamnen
 9. Nya stadgar
 10. Information kring saneringsplanerna av båthamnen
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning (Inget fika i år)

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Bestorps Båtklubb gm Michael Lööw, ordförande

Anmälan

För att vi ska kunna planera och för att du ska kunna delta på distans så anmäl dig till årsmötet via e‑post styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Förslag på avgifter för 2021 (2020)

Styrelsens föreslag till årmötet. Nuvarande avgifter.

 • Medlemsavgift 350kr/år
 • Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter(bredd)/år
 • Vinterförvarings båthus båt inklusive vagn kvm(L x B) x 130kr/år (1)
 • Vinterplats utomhus 300kr/år
 • Sommarförvaring i båthus av vagn 250kr/år
 • Sommarförvaring i kantoställ 100kr/år (2)
 • Vinterförvarings kanot i båthus 200kr/år (2)
 • Mobilöppning 100kr/år
 • Lån av bomnyckel 100kr för ej medlem, 10kr för medlem. (3)
 • Avgift för ej utförd arbetsplikt 600kr
 1. Betalning per yta i kvm som tas i anspråk, utifrån båttillverkarens mått längd och bredd. I tidigare modell (liten, mellan, stor) styrde bredden mycket mer än båtens verkliga storlek. Avgift 2021.
 2. Ny hantering av kantorer, med märkning och avgift så vi kan ha kontroll på dessa. Avgift 2020-2021.
 3. Bomnyckelutlåning via Swish, förenklad hantering utan manuell kvittenslista och utan kontantkassa. Avgift 2020-2021.

Valberedning

Valberedningen Mats Riiga 010-1750443, Christer Grip 0701-723736. Vänd dig gärna till valberedningen för att påverka valet av funktionärer i klubben. På båtklubbens hemsida www.bestorpsbatklubb.se hittar du alltid gällande information.

Valberedningens förslag

 • Ordförande
  • Michael Lööw
 • Sittande 1år kvar
  • Göran Engzen, Petter Wern
 • Ledamöter i styrelsen
  • 1 år Jonas Ridderström (ersätter Petter Wern avgår i förtid)
  • 2 år Ann-Sofie Ljung, Björn Eriksson
 • Suppleant
  • Thomas Nordh
 • Två revisorer
  • Tomas Larsson, Peter Gunnarsson
 • Revisorssuppleant
  • Mats Riiga
 • Valberedning
  • Mats Riiga och Christer Grip
 • Övriga erforderliga funktionärer, Hamnfogde, Arbetsledare utses av styrelsen

Stadagar

Klubben behöver anta ny stadgar för att möta SBU:s krav kopplat till lån. Stadgeändring kräver två medlemsmöten. Ett extra medlemsmötet genomfördes 10 december 2019, där mötet godkändes förslaget och förslog att de nya stadgarna ska antas vid detta ordinarie årsmöte. Här finns förslaget till nya stadgar som publicerades 25 november. Vi har i möjligaste mån följt SBUs Ramstadgar.pdf som används av flera andra båtklubbar, som grund för våra nya stadgar.

Information

Klubben gör endast informationsutskick via e-post. All övrig information finns endast på hemsidan samt på anslagstavlan i båthamnen.

Sidan senast ändrad 2020-03-24