Kallelse till årsmöte 2019

Styrelsen för Bestorps Båtklubb kallar härmed till ordinarie årsmöte.
Onsdagen den 17 april 2019 klockan 19.30
Plats: Eklunda Bio, Bestorp Ärenden att behandla framgår av nedanstående föredragslista.

För att få indikation på dina synpunkter ber vi dig besvarar vår enkät om finansieringen av återställning efter sanering, mera information på förstasidan. Senast 14 april.

Inleder med sedvanligt med kaffe o bröd

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Föregående protokoll
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2016
 6. Val enligt stadgar
 7. Information kring saneringen av båthamnen
 8. Presentation av båthamnen efter saneringen
 9. Beslut om utformning båthamnen efter saneringen
 10. Fastställande av 2020 årsavgifter
 11. Arbeten att utföra i båthamnen
 12. Övriga frågor
 13. Avslutning

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Bestorps Båtklubb gm Michael Lööw, ordförande

Anmälan

För att kunna planera fika mm ser vi gärna att ni anmäler Er till årsmötet via e‑post styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Valberedningen

Valberedningen Jan-Erik Berggren 0708-890640 och Kent Alenbrand 0706-730402. Vänd dig gärna till valberedningen för att påverka valet av funktionärer i klubben. På båtklubbens hemsida www.bestorpsbatklubb.se hittar du alltid gällande information.

Information

Klubben gör endast informationsutskick via e-post. All övrig information finns endast på hemsidan samt på anslagstavlan i båthamnen.

Sidan senast ändrad 2019-03-31