Kallelse till årsmöte 2021

Styrelsen för Bestorps Båtklubb kallar härmed till ordinarie årsmöte.
Onsdagen den 24 mars 2020 klockan 19.30.
Plats: Digitalt möte Ärenden att behandla framgår av nedanstående föredragslista.
Utifrån rådande pandemi så kommer årsmötet ske helt digitalt där alla deltar på distans.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Föregående protokoll
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2020
 6. Fastställande av 2022 årsavgifter
 7. Val enligt stadgar
 8. Information kring båtklubben
 9. Arbeten att utföra vid båthamnen
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning (Ta en egen fika)

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Bestorps Båtklubb gm Michael Lööw, ordförande

Anmälan

För att kunna delta i årsmötet på distans så anmäl dig via Svenska Båtunionens schema system, till “Årsmöte 2021 – Deltagande” (initialt finns 100 st bokningsbara platser, dessa utökas vid behov så att alla medlemmar som vill kan delta). Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan. Får du problem med att anmäla dig via schema system så skicka i in anmälan till årsmötet styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Styrelsen förslag på avgifter för 2022 (2021)

Styrelsens föreslag till årsmötet. Nuvarande avgifter.

 • Medlemsavgift 350kr/år
 • Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter (bredd)/år
 • Vinterförvarings båthus båt inklusive vagn kvm (L x B) x 130kr/år
 • Vinterplats utomhus 300kr/år
 • Sommarförvaring i båthus av vagn 250kr/år
 • Sommarförvaring i kanotställ 100kr/år
 • Vinterförvarings kanot i båthus 200kr/år
 • Mobilöppning 100kr/år
 • Lån av bomnyckel 100kr för ej medlem, 10kr för medlem.
 • Avgift för ej utförd arbetsplikt 600kr
 • Avgift gästplats 125kr/dygn

Valberedning

Valberedningen Mats Riiga 010-1750443, Christer Grip 0701-723736. Vänd dig gärna till valberedningen för att påverka valet av funktionärer i klubben. På båtklubbens hemsida www.bestorpsbatklubb.se hittar du alltid gällande information.

Val på årsmötet

 • Val av Ordförande, nuvarande Michael Lööw
 • Ledamöter i styrelsen
  • Sitter 1år till, Ann-Sofie Ljung, Björn Eriksson
  • Val av ledamöter i styrelsen, nuvarande Göran Engzen, Jonas Ridderström
 • Val av suppleant, nuvarande Thomas Nordh
 • Revisorer
  • Sitter 1år till, Tomas Larsson
  • Val av revisor, nuvarande Peter Gunnarsson
  • Val av revisorssuppleant, nuvarande Mats Riiga
 • Val av valberedning, nuvarande Mats Riiga och Christer Grip
 • Övriga erforderliga funktionärer, Hamnfogde, Arbetsledare utses av styrelsen

Information

Klubben gör endast informationsutskick via e-post. All övrig information finns endast på hemsidan samt på anslagstavlan i båthamnen.

Sidan senast ändrad 2021-02-27