Välkomna till den gemensamma sjösättningen 2014

Gemensam sjösättning sker i år lördagen den 26 april kl. 8:00. Då tas alla båtar och båtvagnar ut från båthuset. Medlem med båthusplats ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Märkning av båtar

Alla båtar som ska ligga vid en bryggplats, vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märketikett finns att kvittera ut i båtklubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fylla båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell och försäkringsbolag. Kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, så ska båtklubben kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Skaffa en mobil öppning

Du har möjlighet att skaffa mobil öppning till klubbhus och båtramp, mot en engångsavgift på 100kr (erläggs kontant på plats). Läs gärna reglerna kring mobil öppning innan.

Kaffe och korv

Kommer finnas att köpa till självkostnadspris i samband med sjösättningen.

Sjösättning med kranbil

Sjösättning med hjälp av kranbil sker i år lördagen den 3 maj kl. 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, kranbilen kommer ca.08.00. Datum bestäms i samråd med Hovetorps båtklubb.

Betalning görs av resp medlem direkt till kranföraren vid sjösättningen.

Inläggning av material i båthus

Gemensam inläggning av båtvagnar/material i båthuset sker lördagen den 10 maj klockan 09:00. Medlem som önskar ha något av ovanstående i båthuset förväntas delta själv eller via ombud. Alla båtvagnar/material som ska vara i båthus ska vara märkta med medlemsnummer, namn och telefonnr.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2014-04-06