Vinterförvaring 2020

Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthus

Lördagen den 19 september 09:00 är det gemensam uttagning från båthuset. Alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Under perioden 5 september – 4 oktober får de ej hårdgjorda ytorna utnyttjas för förvaring av vagnar och båtar tills dessa ska ställas in i båthuset. From 5 oktober får förvarning endast ske på de hårdgjorda ytorna. From de 5 oktober ska kommunens entreprenör börja justera de ej hårdgjord ytorna för att få gräsmatta på dessa.

Gemensamma inläggning i båthuset

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 3 oktober 09:00. Då läggs alla båtar/kanoter in i båthuset för de medlemmar som har båthusplats.
Som medlem med båthusplats så deltar du själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Båthusplats

Medlemmar med båthusplats ska ha uppdaterat sin uppgifter i vårt medlemsregister senast 12 september så att det är korrekta uppgifter för att kunna planering inläggningen.
Vill du inte längre ha kvar din båthusplats så ska det också anmälas senast den 12 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den gemensamma upptagningen.

Medlemmar med båthusplats ska ha sin båt/vagn klar att läggas in, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.

Inför förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

Se över din båtvagn inför inläggningen, så att den kan rullas för hand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båtvagnen inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken. Det finns ett fåtal stora båtar som är undantagna från detta som körs på plats med traktor/bil. Småbåtar (max 250 kg) på båtvagn som ska lyftas upp till övervåningen, ska båt och båtvagn vara ihop surrade både fram och bak.

Båtvagnar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Kanoter/kajaker ska inför förvaringen vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan. Kanoter/kajaker kommer förvaras uppe på entresolplanet.

Båthusplatskö

Det är osäkerhet hur vi kan packa in båtarna i det nya båthuset. Så vi kommer därför ev ha ytterligare platser kvar, men det vet vi inte i förväg, dessa kommer då plockas ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används också när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Vi bedömer att det troligen finns möjlighet att få plats några mindre småbåtar under 250 kg inkl ev båtvagn.

Anmäl dig till båthusplatskön.

Vinterförvaring utomhus

För mindre båtar på kärra gäller att de inte får ha hjulen låsta i samband med inläggningsdagen, så att de kan flyttas runt på hamnområdet.

Medlemmar som vill vinterförvara sin båt utomhus på båtklubbens område ska anmäla det senast den 12 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att få rätt att förvara sin båt/båtvagn på båtklubbens ytor under vintern. Detta för att kunna göra planering av förvaringen.

Återkoppla om du kommer lägga båten på bockar på hamnområdet så att vi kan planera plats.
Kommer du lyfta till båtvagn så löses placering genom förflyttning av båtvagn efter lyft.
Du ansvarar själv för att förflytta båten på vagn till anvisad plats.

All vinterförvaring utomhus planeras ske på de hårdgjorda ytorna, pga att kommunens entreprenör ska så om gräsytorna under hösten.

Under förvaringen ska båten vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

MedlemsnrNamnBockar/Vagn
47Jan NilssonBockar
37Hans Englund
687Johan Bengtsson
724Lasse Arwidson
70Thomas RudengrenBockar
519Lars Anders Sjöberg Bockar
84Hans-Inge MattssonVagn

Upptagning med kranbil

Upptagning med kranbil sker lördagen den 10 oktober 08:00, görs i samarbete med Hovetorps båtklubb. I år lyckades vi inte få kranbilen till samma helg som övrig upptagning.

Medlemmar som vill använda kranbilen för att lyfta upp sin båt ska anmäla det senast den 12 september till styrelsen@bestorpsbatklubb.se, för att vi ska kunna samordna med Hovetorps båtklubb.

MedlemsnrNamn
47Jan Nilsson
623Calle Gustafsson
575Stefan Andersson
70Thomas Rudengren
519Lars Anders Sjöberg

Märkning av båtar/kanoter

Alla båtar/kanoter som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märkningen underlättar även om ev problem eller skador skulle uppstå under förvaringen.
Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Kaffe och korv

Vi har ännu inte beslutat om vi ska erbjuda fika. Om så kommer det finnas att köpa till självkostnadspris i samband med inläggningen i båthuset.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2020-10-03