Båtklubben under saneringen

Nedan beskrivs hur båtklubben förväntas fungera under saneringen om planerna håller.

Saneringen har startat

Kommunen fick alla tillstånd under november 2018 och därefter inleddes arbetet med saneringen, som nu rullar på steg för steg.
I mitten av december 2018 revs båthuset. Grävarbeten har nu rullat igång.

Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som nu sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Styrelse försöka samla ihop lite bilder vart efter sanerings arbetet fortskrider. Så skicka oss gärna bilder så fyller vi på i bildgalleriet.

Fram till saneringen

Fram tills hösten 2018 har båtklubben och hamnområdet fungera som vanligt. Allmänna arbetsdagar har genomförts som vanligt för att hålla vår båthamn fin.

Hösten 2018

Ingen inläggning av båtar i båthuset eller uppläggning av båtar på hamnområdet vid avslutet av säsongen 2018. Varje medlem får själv lösa sin förvarning. Båtklubben har ordnat en mindre yta för förvarning utomhus för 200kr per båt. Anmäla intresse till Vinterplats ute senast 4 oktober på samma sätt som till arbetsdagar, ytan är begränsad. Erbjudandet gäller bara de som har haft vinterförvaring i båthuset eller på båtklubbens område sedan tidigare, ingen ny förvaring. Gemensam uppläggning kommer ske, mer information när vi ser intresse.

Kommunen precis avslutat sin upphandling och det kommer bli entreprenören Svevia som svarar för saneringen. Planeringsmöte mellan kommunen och Svevia pågår. Båtklubbens styrelse har haft ett första möte med kommunen för planering, ytterligare möten kommer hållas.

Sen höst 2018 eller tidig vår 2019 förväntas saneringen påbörjas. Båthuset rivs i början av december. Där efter påbörjas saneringen av hamnområdet.

Användning av hamnområdet

Inget får förvaras på hamnområdet (inkl bryggor) from 15 oktober 2018, pga kommande sanering. Kvarvarande båtar/båtvagnar kommer bortforslas på resp ägares bekostnad.

Omärkt utrustning som finns kvar på hamnområdet (inkl bryggor) övergår from 5 oktober i båtklubbens ägo och kommer försäljas eller kastas.
Lämna bud på omärkt utrustning samt annat på båtklubbsområdet före den 14 oktober.

Tillgång till båtramp och hamnområdet

Efter 15 oktober 2018 fungerar inte längre mobil öppning och det kommer inte finnas någon nyckel att låna i affären. Båtklubben har formellt inte längre tillgång till hamnområdet och därmed inte heller våra medlemmar.

Vår/sommar 2019

Bryggplats medlemmar ska enligt det som upphandlats kunna använda sin bryggplats under säsongen 2019. Brygga 1 och 2 flyttas och läggs efter brygga 3, under saneringen. Brygga 3 kommer nås via en gång som skapas av kommunens entreprenör utanför det område som saneras.

Det kommer inte finnas någon båtramp i Bestorp under våren och sommaren 2019, så varje medlem får lösa sjösättning själva. Vi har överenskommit med Hovetorps båtklubb så att våra medlemmar får använda deras båtramp under säsongen 2019, mer information om detta kommer.

Hösten 2019

Under hösten 2019 förväntas båtklubben återfå hamnområdet och nytt båthus anläggs. Båtramp ska åter vara på plats för upptag av båtar hösten 2019. Förvaring av båtar under vintern 2019-2020 förväntas kunna ske i nytt båthus samt på hamnområdet.

Nytt båthus

Huvud alternativet var ursprungligen ett nytt båthus med liknade storlek som det tidigare. Med helt plana ytor med endast en stolprad i mitten på bottenplan, så förväntades det då rymma fler båtar. Planen var två våningar, markplan höjd upp till 3m, så fler stora båtar planerades kunna få plats. Övervåning upp till 2,5m och ca 1000kg max, så som tidigare, men plan yta skulle ge plats för fler båtar.
Vi har börjar mer och mer luta åt en enplanslösning pga stor prisskillnad, vilket då kommer innebära något mindre förvarings yta än tidigare. Fortsatt planering pågår.

Sidan senast ändrad 2019-02-09