Välkomna till den gemensamma båtuttagning 2021

Inläggning av material i båthus

OBS nytt datum pga Personlig lockdown i två veckor!
Gemensam inläggning av båtvagnar/material i båthuset sker lördagen den 22 maj kl. 09:00. Medlem som önskar ha något av ovanstående i båthuset förväntas delta själv eller via ombud. Alla båtvagnar/material som ska vara i båthus ska vara märkta med klubbens Märketiketten.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sjösättning med kranbil

Sjösättning med hjälp av kranbil sker i år lördagen den 8 maj kl. 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, kranbilen kommer ca.08.00. Kranbil arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb.

Betalning görs av resp medlem direkt till kranföraren vid sjösättningen.

Gemensam båtuttagning

Gemensam båtuttagning sker i år lördagen den 24 april kl. 9:00. Då tas alla båtar och båtvagnar ut från båthuset. Medlem med båthusplats ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Märkning av båtar

Alla båtar som ska ligga vid en bryggplats, vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märketikett finns att kvittera ut i båtklubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Båtuppgifter

Uppdatera gärna vårt medlemsregister med eventuella förändringar som du gjort av din personliga uppgifter inför båtsäsongen. Det finns även båtuppgiftslista på papper i klubbhuset där uppgifter kan lämnas om märketikettnr, båtmärke, modell och försäkringsbolag . Som medlem med med båt måste ha minst ha ansvarsförsäkring kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, ange vilket som är ditt försäkringsbolag.

Du får medlemsrabatt på din båtförsäkring hos Svenska Sjö som samägs av Svenska Båtunionen ihop med andra båtorganisationer i Sverige.

Inget fika

Utifrån pågående pandemi, så kommer inget fika ordnas vid årets båtuttagning.

Skaffa en mobil öppning

Du har möjlighet att skaffa mobil öppning till klubbhus och båtramp, mot en engångsavgift på 100kr (erläggs kontant på plats). Läs gärna reglerna kring mobil öppning innan.

Sidan senast ändrad 2021-05-16