Välkomna till den gemensamma båtuttagning 2023

Gemensam båtuttagning

Gemensam båtuttagning sker i år lördagen den 29 april kl. 9:00. Då tas alla båtar och båtvagnar ut från båthuset. Medlem med båthusplats ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Märkning av båtar/trailers

Alla båtar vid bryggplats, i hamnområdet eller i båthuset ska ha märketikett. Märketikett finns att kvittera ut i båtklubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Alla båttrailers som förvaras i hamnområdet eller i båthuset ska ha märketikett. Märketiketten ska placeras på högersida på vinschstolpen på trailern.

Båtuppgifter

Uppdatera gärna vårt medlemsregister med eventuella förändringar som du gjort av din personliga uppgifter inför båtsäsongen. Det finns även båtuppgiftslista på papper i klubbhuset där uppgifter kan lämnas om märketikettnr, båtmärke, modell och försäkringsbolag . Som medlem med med båt måste ha minst ha ansvarsförsäkring kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, ange vilket som är ditt försäkringsbolag.

Du får medlemsrabatt på din båtförsäkring hos Svenska Sjö som samägs av Svenska Båtunionen ihop med andra båtorganisationer i Sverige.

Fika

Klubben bjuder på fika i samband med sjösättningen.

Uppställning av båtar och trailers på hamnområdet

Efter 1 juni får endast tillfällig uppställning ske på hamnområdet av båt/trailer.
Yta A för mindre båtar. Yta B/C för större båtar över 6,5m eller 1,3 ton. Yta D för båtar som ska lyftas i med kranbil.
Ställ alltid båt/båttrailer så att andra medlemmar kan ställ upp/hämta sin båt/båttrailer. Tyngre båtar behöver lägga plankor under hjulen.
Yta E är ställplats för husbilar och får inte blockeras.

Inläggning av material i båthus

Gemensam inläggning av båtvagnar/material i båthuset sker lördagen den 20 maj kl. 09:00. Medlem som önskar ha något av ovanstående i båthuset förväntas delta själv eller via ombud. Alla båtvagnar/material som ska vara i båthus ska vara märkta med klubbens Märketiketten.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sjösättning med kranbil

Sjösättning med hjälp av kranbil sker den 13 maj start 08:00, arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb.

Betalning görs av resp medlem direkt till kranföraren vid sjösättningen.

Sidan senast ändrad 2023-04-26