Allmänna arbetsdagar 2013

Allmänna arbetsdagar 2013

Allmänna arbetsdagar görs tillgängliga här på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Medlemmar med bryggplats som har arbetsplikt ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt, vid minst en allmän arbetsdag eller alternativt arbete per år. Medlemmen ansvarar själv för att signera närvarolistan, vid deltagande. Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

För att underlätta planeringen av arbetet ber vi dig att skicka ett e-post till arbete@bestorpsbatklubb.se med ditt namn, medlemsnr och vilken arbetsdagen du planerar delta på, helst senaste en vecka innan aktuell arbetsdag.

Planerade arbetsdagar

Medtag gärna en fikakorg till arbetsdagen!

Alternativt arbete

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se. Vart efter anmälan markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för 2013. Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, utedasset samt plocka upp skräp i hamnområdet. Städutrustning finns i klubbhuset.

Städning görs av:

Vecka Medlemsnr Namn
26 34 Per-Arne Johansson
28 90 Tommy Karlsson
30 30 Sven Olof Eriksson
32 39 Thomas Frånlund
34 511 Ulf Larsson
36 976 Lars Ahlenbäck

Genomförda arbetsdagar

Lördagen den 5 oktober 11:00-14:00

Genomförda aktiviteter: Demontering av bommar på brygga 3, inför utbyte av bryggan.
Anmäl dig så snart som möjligt så att vi vet att vi blir tillräckligt många!
Ansvarigt bryggombud: Mattias Norling

Lördagen den 21 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Röjde sly och mindre buskar/träd. Reparation av trappen vid båthuset. Reparation av kaj och kanotbrygga.
Ansvarigt bryggombud: Michael Lööw

Lördagen den 7 september INSTÄLLD !!!

Inställd pga att vi inte fått klartecken från miljökontoret att sätta igång med kajbyggnation mellan brygga 2 och 3. Vi hänvisar istället till de två kvarvarande arbetsdagarna.

Lördagen den 15 juni 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Rengörning från näckrosor runt brygga 1.
Ansvarigt bryggombud: Mats Riiga

Lördagen den 1 juni  INSTÄLLD !!!

Mer jobb behöver utföras inför byte av brygga 3 varför denna dag ställs in och ersätts med 7 september.

Lördagen den 11 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Ersatte bryggan vid iläggningsrampen med en ny som byggdes på plats.
Ansvarigt bryggombud: Petter Wern

Lördagen den 4 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Bygga och byta ut kanotställen. Montera ny anslagstavla och ta bort den gamla.
Ansvarigt bryggombud var: Magnus Ivung

Lördagen den 20 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Inoljning av paviljong och bryggor (ej brygga 3 som planeras bytas till hösten). Röjning av sly. Reparation av bryggor.
Ansvarigt bryggombud var: Ulf Törnquist

Lördagen den 13 april INSTÄLLD !!!

Huvudaktiviteten skulle varit att olja in bryggorna, vilket inte kan göras när bryggorna är genomvåta av regn. Så pga att det regnat hela fredagen 12/4 och ska fortsätt fram sen morgon på lördagen 13/4 så ställer vi in arbetsdagen. Ny tid blir lördagen den 20/4.

Genomförda arbetsdagar 2012

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345×238 resp 345×297.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2013-10-05