Allmänna arbetsdagar 2018

Bestorps Båtklubb drivs i föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2017.

Allmänna arbetsdagar görs tillgängliga här på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistan.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En medlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Men om en medlem inte under 3 år i rad inte deltagit själv eller via ombud. Så är medlemmen inte längre en aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

I år provar vi att göra anmälan till aktuell arbetsdag via Svenska Båtunionens schema system. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Tillsvidare har vi även kvar alternativet att anmäla dig via e-post till arbete@bestorpsbatklubb.se. Skicka då ditt namn, medlemsnr och vilken arbetsdagen du planerar delta på, senaste 5 dagar innan aktuell arbetsdag.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 14 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Inoljning av bryggor, kaj och paviljong. Byte av dåliga brädor på bryggor/ramper/kaj. Rensning av hängrännor på klubbhuset.
Ansvarig arbetsledare: Mats Riiga

Medtag gärna: Arbetshandskar, hylsnyckelsats, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm)

Lördagen den 12 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Sorterad och rensad ut båthuset inför kommande sanering. Trädetaljer lämnades kvar till rivningen. Plast, bojsänken samt övrigt skräp köras till återvinningen, släpkärra inhyrd för detta. Båtklubbens saker plockades samman för att sedan flyttas till förvaring. Övrigt saker lämnades för genomgång.
Övriga uppgifter: Översyn av iläggningsbryggan med iläggningsskydd. Rensning av löv i rännor på klubbhuset. Kontroll och byte av bommar och bojar. Rensa sly.

Ansvarig arbetsledare: Joacim Hård

Medtag gärna: Arbetshandskar, hylsnyckelsats, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm)

Lördagen den 9 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Fortsatt utstädning ur båthus. Borttag av näckrosor vid brygga 1. Samt lite andra uppgifter som inte hanns med på föregående arbetsdag.
Ansvarig arbetsledare: Gunnar Karlsson

Medtag gärna: Arbetshandskar, hylsnyckelsats, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm). Ytterligare planering pågår…

Lördagen den 22 september 09:00-12:00

Planerade aktiviteter: Sortera och rensa det sista ur båthuset inför kommande sanering. Båtklubbens saker ska nu köras med släpkärra till förvaring på annan plats, släpkärra inhyrd för detta. Saker i klubbhuset ska packas ner i flyttkartonger.

Ansvarig arbetsledare: Björn Eriksson

Medtag gärna: Arbetshandskar, Släpkärra.

Alternativt arbete

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se.
Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för året.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, utedasset, ev latrinkärlsbyte samt plocka upp skräp i hamnområdet. Städutrustning finns i klubbhuset.

Förutsättning är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
24618Lotta Larsson
26572Ronny Reinholdsson
28534 Kicki Älenmark
3064Ulf Lindström
32656Peter Lamberth
34511Ulf Larsson
3690Tommy Karlsson
3852Kent Alenbrand
41602Henrik Johansson

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2017

Genomförda arbetsdagar 2017

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345×238 resp 345×297, alternativt material Makrolon, Lexan.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2018-09-19