Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthuset 2018

Lördagen den 22 september 09:00 är det gemensam uttagning från båthuset. All privat utrustning/material, båtvagnar, pallnings- och täckmaterial ska ut från båthuset. Medlem som har något i båthuset ska delta själv eller via ombud. Nu finns tex följande i båthuset surfingbrädor, sparkar, båtmaster, båtmotor mm.
Kvarvarande utrustning/material efter 22 september övergår i klubbens ägo och kommer avyttras eller slängas, då inget får vara kvar inför saneringen.

Kanoter på kanotstället får inte vara fastlåsta den 22 september då kanotstället kommer flyttas. Ev fastlåsning kommer kapas om sådan finns.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Ingen upptagning med kranbil

Ingen upptagning med hjälp av kranbil kommer ske i båthamnen i år pga kommande sanering.

Kranbilen kommer söndagen den 7/10 08:00 till Hovetorps båtklubb där möjlighet till upptagning kommer finnas för de som brukar lyfta upp i Bestorp. Förvarning i Hovetorp för de som båtar som lyfts med kranbil kan erbjudas till ett begränsat antal.  Anmäla via styrelsen@bestorpsbatklubb.se att du vill nyttjande kranbil och ev förvaring i Hovetorp, så vi kan stämma av med Hovetorp att det fungerar. Betalning för att använda kranbilen sker direkt till kranföraren på plats.

Ingen vinterförvaring utomhus

Inget får förvaras i hamnområdet from 15 oktober 2018, pga kommande sanering. Kvarvarande båtar/båtvagnar och övrigt märkt utrustning kommer bortforslas på resp ägares bekostnad.

Omärkt utrustning som finns kvar på hamnområdet övergår from 5 oktober i båtklubbens ägo och kommer försäljas eller kastas.
Lämna bud på omärkt utrustning samt annat på båtklubbsområdet före den 5 oktober.

Var och en ansvarar själva för vinterförvaring denna säsongen pga förvaringen.

Båtklubben har ordnat en mindre yta för förvarning utomhus för 200kr per båt. Anmäla intresse till Vinterplats ute senast 4 oktober på samma sätt som till arbetsdagar, ytan är begränsad. Erbjudandet gäller bara de som har haft vinterförvaring i båthuset eller på båtklubbens område sedan tidigare, ingen ny förvaring. Gemensam uppläggning kommer ske, mer information när vi ser intresse.

Sidan senast ändrad 2018-09-24