Båtklubben saneringen

Saneringen av båthamnsområdet är nu klart och inga restriktioner finns längre för besökare av området. Kaj, ramp och rampbom färdigställdes i april 2020. Slutjustering gjordes i april 2020 med justering av ytor, matjord samt gräs. Träd planteras under april 2020 i de inhägnaden på områdena. 

Historik om saneringen

Nedan beskrivs hur båtklubben fungerade under saneringen.

Vinter 2019/2020

Klubbhuset är tillbaka på sin plats, med el och vvs inkopplat.
Båthuset blev klart att använda för vinterförvaring i december 2019 enligt nedan.
Leverantör är Tectum och byggentreprenör Åhlen & Ekeroth. Onsdagen den 20 november monterades stommen, där efter gick arbetet i rask takt, båthuset färdigställdes 10 dagar. Torsdagen den 5 december genomfördes besiktning av båthuset, med enstaka anmärkning som åtgärdades direkt. Vi har dokumenterat arbetet i vårt bildgalleri.

Informationsmöte om saneringen

Linköpings kommun genomförde ett bra och informativt informationsmöte tisdag den 10 december 2019 i Eklunda, Bestorp.

Mera information från Kommunen om om den genomförda sanering vid Bestorps båthamn och information om att Sanering i Bestorp på väg att avslutas.

Inför vinter 2019

Saneringen börjar gå mot sitt slut, för året. Det kvarstår lite återställning som kommer ske nästa vår. Klubbhuset är tillbaka på sin plats, med el och vvs inkopplat.

Båthuset är klart och har tagits i bruk för vinterförvaring se nedan.
Leverantör är Tectum och byggentreprenör Åhlen & Ekeroth. Onsdagen den 20 november monterades stommen, där efter gick arbetet i rask takt, båthuset färdigställdes 10 dagar. Torsdagen den 5 december genomfördes besiktning av båthuset, med enstaka anmärkning som åtgärdades direkt. Vi har dokumenterat arbetet i vårt bildgalleri.

Det är nu fritt för er medlemmar att rör er i hamnområdet. Undvik de icke hårdgjorda ytorna, de har inte satt sig ännu och i vår kommer det justeras och läggas på matjord för gräsmatta.

Vinterförvaring

Vinterförvaring i båthuset genomfördes lördagen den 7 december samt 14 december. Upptagning av båtar via den nya båtrampen gjordes samtidigt som inläggningen i båthuset.

Ingen vinterförvaring i hamnområdet denna vintern. Klubben hade ordnat tillfällig uppställningsplats strax utanför Bestorp, där förvaring kunde ske tills båten läggas in i båthuset eller ligger kvar över vintern. Avgift för vinternförvaring är 300kr. Möjlighet att ställa upp fler båtar där är avslutad.

Vinterförvaring 2019/2020

Medlem som har båthusplats och ville använda den under vintern 2019-2020, skulle boka “Båthusplats 2019-2020” i medlemsregister, senast 2019-09-30. Medlem som inte använder sin båthusplats vintern 2019-2020, betalar bara halva båthusavgiften denna vintern och har kvar sin båthusplats till kommande vintrar.

Fördelning av bryggplatser på brygga 3 till medlemmar som begärt sen upptagning och har kvar sin båt i sjön efter den 2019-09-23.

Brygga 1 och brygga 2 (bryggplats 101-267) skulle vara tomma från båtar senast 2019-09-23. Då ska bryggorna flyttas tillbaka till sina ordinarie platser. Utebliven hantering kunde leda till att saneringsentreprenören skulle behövt flytta på din båt från bryggplatsen osv, ev avgifter för det kommer debiteras berörd medlem.

Ingen vinterförvaring i hamnområdet denna vintern. Klubben har ordnat tillfällig uppställningsplats strax utanför Bestorp, där förvaring kan se tills båten läggas in i båthuset eller ligger kvar över vintern. Avgift för vinternförvaring är 300kr.
Uppställning på den tillfälliga uppställningsplats sker organiserat. Boka dig för “Uppställningsplats 2019-2020” i medlemsregistret för önskat datum. Boka senast en vecka innan resp datum, sedan stängs möjlighet att boka aktuellt datum.

Upptagning med kranbil skedde i samarbete med Hovetorp båtklubb lördagen den 5 oktober, se hovetorp.se för mera information. de som lyfte i Hovetorp kunde även få vinterförvara ute i Hovetorp, anmäl intresse för vinterförvaring till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.

Båttrafik i hamnområdet

Ingen båttrafik fick ske innanför brygga 3, med undantag för de som skulle ta sig till sin bryggplats vid brygga 3. Bojraden i hamnområdet på insida av brygga 3 utgjorde gränsen för arbetsområdet.  För bryggplats 301 – 313 gällde tidigare speciella hänsynsregler

Vår/sommar 2019

Bryggplatsmedlemmar kan använda sin bryggplats under säsongen 2019. Brygga 1 och 2 har flyttas och lagts efter brygga 3, under saneringen. Brygga 3 nås via en gång som skapats av kommunens entreprenör utanför området som saneras.

Parkering under saneringen

Sågarholmens parkeringsplats (där stigen går ner till bryggorna) får inte användas av besökare till båthamnen, utan endast användas för lossning och lastning. Överträdelse kan komma att beivras med avgift.
Besökare till båthamnen får parkera bilen på gatorna i Bestorp, enligt trafikregler för gatuparkering.
Cykeln är ett miljövänligt och smidigt alternativ för dig som bor i närheten. Det finns gott om plats för cykelparkering under den stora eken till vänster om stigen mot bryggorna.

Båtramp för medlemmar

Det finnas någon båtramp i Bestorp under våren och sommaren 2019, så varje medlem får lösa sjösättning själva. Bestorps Båtklubbs medlemmar får gratis använda Hovetorps båtklubbs båtramp tills saneringen är klar. Hovetorps båtklubb har sin ramp på andra sidan kanalen, dvs åk över bron först. Båtrampen närmast slussarna den är Kinda kanals, så där gäller de regler som står vi den båtrampen. För att få använda Hovetorps båtramp ska din båt ska vara försedd med Bestorps Båtklubbs märketikett. Samma märketikett som din båt ska ha när den ligger vid våra bryggplatser, så de flesta båtar bör redan vara märkta.

Du som saknar märketikett kan få den via brev till hemadress för 15kr (brev+porto) alternativ hämta den i Bestorp efter överenskommelse om tidpunkt, skicka namn,  medlemsnr och önskat sätt du vill få märketiketten på till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Båtramp för gäster

Gäster som brukar använda Bestorps Båtklubbs ramp får mot betalning använda Hovetorps båtklubbs eller Brokinds Båtklubb ramper tills saneringen är klar i Bestorp.

Hösten 2019

Under hösten 2019 var det planerat att båtklubben återfår hamnområdet och nytt båthus anläggs. Båtramp skulle åter vara på plats för upptagning av båtar hösten 2019. Förvaring av båtar under vintern 2019-2020 skulle kunna ske i nytt båthus samt på hamnområdet.

Det uppstod dock försening så att båtramp inte blir tillgänglig förrän efter att båthuset blir byggt. Båthuset kommer uppföra med start 18 november och förväntas klart strax innan jul ledigheten.

Nytt båthus

Beslut togs på årsmötet att bygga ett nytt. För mera information se protokoll årsmote-2019-04-17 samt presentationen som redovisades på mötet.

Första synliga tecknen på nytt båthus är att fundamenten till det det nu finns i båthamnen, se bildgalleriet.

Klubben har fått banklån godkänt av ÖBF, SBU går i borgen för lånet och Swedbank har gett klubben lånelöfte. Så nu skickar klubben ut avier för klubbdeposition till de medlemmar som valt att anta erbjudandet om klubbdeposition (förskottsbetalning) för bryggplatsmedlemmar.

Historik

Tillstånd för sanering

Kommunen fick alla tillstånd under november 2018 och därefter inleddes arbetet

Kommunen fick alla tillstånd under november 2018 och därefter inleddes arbetet med saneringen, som nu rullar på steg för steg.
I mitten av december 2018 revs båthuset. Saneringen med grävarbeten pågår för fullt.

Linköpings Kommun uppdaterar löpande vad som nu sker på saneringen av tidigare Bestorps sågverk.

Mera information om saneringsarbetet och markföroreningar i båthamnsområdet.

Fram till saneringen

Fram tills hösten 2018 har båtklubben och hamnområdet fungera som vanligt. Allmänna arbetsdagar har genomförts som vanligt för att hålla vår båthamn fin.

Hösten 2018

Ingen inläggning av båtar i båthuset eller uppläggning av båtar på hamnområdet vid avslutet av säsongen 2018. Varje medlem får själv lösa sin förvarning. Båtklubben har ordnat en mindre yta för förvarning utomhus för 200kr per båt. Anmäla intresse till Vinterplats ute senast 4 oktober på samma sätt som till arbetsdagar, ytan är begränsad. Erbjudandet gäller bara de som har haft vinterförvaring i båthuset eller på båtklubbens område sedan tidigare, ingen ny förvaring. Gemensam uppläggning kommer ske, mer information när vi ser intresse.

Kommunen precis avslutat sin upphandling och det kommer bli entreprenören Svevia som svarar för saneringen. Planeringsmöte mellan kommunen och Svevia pågår. Båtklubbens styrelse har haft ett första möte med kommunen för planering, ytterligare möten kommer hållas.

Sen höst 2018 eller tidig vår 2019 förväntas saneringen påbörjas. Båthuset rivs i början av december. Där efter påbörjas saneringen av hamnområdet.

Användning av hamnområdet

Inget får förvaras på hamnområdet (inkl bryggor) from 15 oktober 2018, pga kommande sanering. Kvarvarande båtar/båtvagnar kommer bortforslas på resp ägares bekostnad.

Omärkt utrustning som finns kvar på hamnområdet (inkl bryggor) övergår from 5 oktober i båtklubbens ägo och kommer försäljas eller kastas.
Lämna bud på omärkt utrustning samt annat på båtklubbsområdet före den 14 oktober.

Tillgång till båtramp och hamnområdet

Efter 15 oktober 2018 fungerar inte längre mobil öppning och det kommer inte finnas någon nyckel att låna i affären. Båtklubben har formellt inte längre tillgång till hamnområdet och därmed inte heller våra medlemmar.

Sidan senast ändrad 2020-04-26