Välkomna till den gemensamma sjösättningen 2020

Gemensam sjösättning sker i år lördagen den 25 april kl. 09:00. Då tas alla båtar och båtvagnar ut från båthuset. Medlem med båthusplats ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Märkning av båtar

Alla båtar som ska ligga vid en bryggplats, vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märketikett finns att kvittera ut i båtklubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fylla båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell och försäkringsbolag. Kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, så ska båtklubben kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Inget fika

Då det är få som förvarat båtar i båthuset i år och utifrån pågeående Coronskris, så kommer inget fika ordnas vid årets sjösättningen.

Ingen sjösättning med kranbil

Då inga båtar förvarats på hamnområdet under vintern så kommer ingen kranbil till iläggningen. Vi hänvisar till Hovetorps båtklubb för ev nyttjande av kranbil hos dem denna vår.

Inläggning av material i båthus

Gemensam inläggning av båtvagnar/material i båthuset sker lördagen den 9 maj kl. 09:00. Medlem som önskar ha något av ovanstående i båthuset förväntas delta själv eller via ombud. Alla båtvagnar/material som ska vara i båthus ska vara märkta med medlemsnummer, namn och telefonnr.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2020-04-19