Välkomna till den gemensamma sjösättningen 2018

Gemensam sjösättning sker i år lördagen den 28 april kl. 8:00. Då tas alla båtar och båtvagnar ut från gamla båthuset för sista gången, då båthuset kommer rivas under saneringen. Medlem med båthusplats ska delta själv eller via ombud. Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Då det är sista gången vi plockar ut båtarna ur det gamla båthuset, så vi planerar att ta lite bilder under arbetet.

Märkning av båtar

Alla båtar som ska ligga vid en bryggplats, vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märketikett finns att kvittera ut i båtklubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Lista med båtuppgifter

Fylla båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell och försäkringsbolag. Kopplat till båtklubbens försäkring hos SBU, så ska båtklubben kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Kaffe och korv

Fika kommer finnas att köpa till självkostnadspris i samband med sjösättningen. Du betalar kontant eller med Swish 123 612 21 05 märk betalningen Fika.

Skaffa en mobil öppning

Du har möjlighet att skaffa mobil öppning till klubbhus och båtramp, mot en engångsavgift på 100kr (erläggs kontant på plats). Läs gärna reglerna kring mobil öppning innan.

Sjösättning med kranbil

Sjösättning med hjälp av kranbil sker söndagen den 6 maj kl. 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, kranbilen kommer ca.08.00.
Kranbil arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. Kranbil ifrån www.pcmobilkranar.se
Betalning görs av resp medlem direkt till kranföraren vid sjösättningen.

Inläggning av material i båthus

Gemensam inläggning av båtvagnar/material i båthuset sker lördagen den 12 maj kl. 09:00. Medlem som önskar ha något av ovanstående i båthuset förväntas delta själv eller via ombud. Alla båtvagnar/material som ska vara i båthus ska vara märkta med medlemsnummer, namn och telefonnr.

All båtvagnar/material i båthuset kommer sedan att behöva tas ut inför hösten, då båthuset kommer rivas under saneringen, tidpunkt för detta uttag ännu ej fastställt.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2018-04-27